37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noul Catalog al mijloacelor fixe, în vigoare

Noul Catalog al mijloacelor fixe, în vigoare

05.01.202113.790 views
(4 voturi, medie: 3,75 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 31 decembrie 2020, prin Hotărârea nr. 941 din 22 decembrie 2020 a fost aprobat Catalogul mijloacelor fixe.

Prezentul Catalog cuprinde clasificarea mijloacelor fixe şi duratele de funcţionare utilă a acestora stabilite în intervale. Prevederile Catalogului se aplică în scopuri fiscale pentru toate persoanele juridice şi fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și în scopuri de raportare financiară pentru autoritățile/instituțiile bugetare (publice).

Potrivit noilor reglementări cu privire la determinarea duratei de funcționare utilă, sunt menționate următoarele prevederi:

Autoritățile/instituțiile bugetare (publice) stabilesc durata de funcționare utilă în limitele intervalelor prevăzute în anexă. În cazul reevaluării, efectuării reparațiilor capitale, autoritățile/ instituțiile bugetare (publice) sunt în drept să stabilească o durată de funcționare utilă mai mare decât limita maximă prevăzută în anexă.

Persoanele juridice şi fizice care desfășoară activitate de întreprinzător urmează să stabilească în scopuri fiscale aceeași durată de funcționare utilă determinată în scopuri financiare, fără a ține cont de limita maximă, dar care nu poate fi mai mică decât limita minimă prevăzută în anexă.

În cazul în care în scopuri financiare, în urma procesului de reparaţie sau dezvoltare a mijloacelor fixe în scopul îmbunătăţirii caracteristicilor iniţiale ale acestora şi, respectiv, majorării beneficiilor economice aşteptate din utilizarea obiectului ce poate să rezulte din: prelungirea duratei de utilizare a obiectului, creşterea capacităţii de producţie, a suprafeţei sau a altor caracteristici ale obiectului, îmbunătăţirea substanţială a calităţii producţiei fabricate (serviciilor prestate), prelungirea intervalelor dintre înlocuirile părţilor componente în limita duratei de utilizare a obiectului, crearea componentelor care nu mai necesită înlocuire în limita duratei de utilizare a obiectului, reducerea semnificativă a costurilor de exploatare prevăzute iniţial etc., persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător decid majorarea duratei de funcţionare utilă, atunci în aceeaşi mărime se majorează durata de funcţionare utilă în scopuri fiscale, fără a ține cont de limita maximă a intervalului prevăzut în anexă.

În cazul în care în scopuri financiare în funcție de modificările tehnologice, intensitatea şi condiţiile de exploatare a mijloacelor fixe (condiţii nocive, nefavorabile, de umiditate etc.) entitatea decide micșorarea duratei de funcționare utilă, atunci în aceeași mărime se micșorează durata de funcționare utilă în scopuri fiscale, cu condiția ca durata de funcționare utilă ajustată să nu fie mai mică decât limita minimă prevăzută în anexă. În cazul în care durata de funcționare utilă ajustată în scopuri financiare este mai mică decât limita minimă prevăzută în anexă, în scopuri fiscale se stabilește limita minimă prevăzută în anexă.

Pentru mijloacele fixe exploatate anterior datei dobândirii, durata de funcționare utilă stabilită în scopuri fiscale nu poate fi mai mică decât 50% din limita minimă prevăzută în anexă.

În cazul în care în documentația tehnică întocmită de către producător este indicată o altă durată de funcționare utilă decât limitele stabilite în anexă, entitățile (publice/private) vor aplica durata de funcționare utilă indicată de către producător.

Pentru mijloacele fixe care nu se regăsesc în anexă, inclusiv componentele acestora, mijloacele fixe create cu forțele proprii, durata de funcționare utilă poate fi determinată de către o comisie internă, un expert independent sau conform recomandărilor producătorilor, furnizorilor sau distribuitorilor, cu aprobarea ulterioară de către conducerea entității (publice/private).

Prezenta Hotărâre a intrat în vigoare la data de 31 decembrie 2020. Totodată, la data de 1 ianuarie 2022 va fi abrogată Hotărârea Guvernului nr. 338/2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale.

Conform Monitorului Oficial din 31 decembrie 2020, prin Hotărârea nr. 941 din 22 decembrie 2020 a fost aprobat Catalogul mijloacelor fixe.

Prezentul Catalog cuprinde clasificarea mijloacelor fixe şi duratele de funcţionare utilă a acestora stabilite în intervale. Prevederile Catalogului se aplică în scopuri fiscale pentru toate persoanele juridice şi fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și în scopuri de raportare financiară pentru autoritățile/instituțiile bugetare (publice).

Potrivit noilor reglementări cu privire la determinarea duratei de funcționare utilă, sunt menționate următoarele prevederi:

Autoritățile/instituțiile bugetare (publice) stabilesc durata de funcționare utilă în limitele intervalelor prevăzute în anexă. În cazul reevaluării, efectuării reparațiilor capitale, autoritățile/ instituțiile bugetare (publice) sunt în drept să stabilească o durată de funcționare utilă mai mare decât limita maximă prevăzută în anexă.

Persoanele juridice şi fizice care desfășoară activitate de întreprinzător urmează să stabilească în scopuri fiscale aceeași durată de funcționare utilă determinată în scopuri financiare, fără a ține cont de limita maximă, dar care nu poate fi mai mică decât limita minimă prevăzută în anexă.

În cazul în care în scopuri financiare, în urma procesului de reparaţie sau dezvoltare a mijloacelor fixe în scopul îmbunătăţirii caracteristicilor iniţiale ale acestora şi, respectiv, majorării beneficiilor economice aşteptate din utilizarea obiectului ce poate să rezulte din: prelungirea duratei de utilizare a obiectului, creşterea capacităţii de producţie, a suprafeţei sau a altor caracteristici ale obiectului, îmbunătăţirea substanţială a calităţii producţiei fabricate (serviciilor prestate), prelungirea intervalelor dintre înlocuirile părţilor componente în limita duratei de utilizare a obiectului, crearea componentelor care nu mai necesită înlocuire în limita duratei de utilizare a obiectului, reducerea semnificativă a costurilor de exploatare prevăzute iniţial etc., persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător decid majorarea duratei de funcţionare utilă, atunci în aceeaşi mărime se majorează durata de funcţionare utilă în scopuri fiscale, fără a ține cont de limita maximă a intervalului prevăzut în anexă.

În cazul în care în scopuri financiare în funcție de modificările tehnologice, intensitatea şi condiţiile de exploatare a mijloacelor fixe (condiţii nocive, nefavorabile, de umiditate etc.) entitatea decide micșorarea duratei de funcționare utilă, atunci în aceeași mărime se micșorează durata de funcționare utilă în scopuri fiscale, cu condiția ca durata de funcționare utilă ajustată să nu fie mai mică decât limita minimă prevăzută în anexă. În cazul în care durata de funcționare utilă ajustată în scopuri financiare este mai mică decât limita minimă prevăzută în anexă, în scopuri fiscale se stabilește limita minimă prevăzută în anexă.

Pentru mijloacele fixe exploatate anterior datei dobândirii, durata de funcționare utilă stabilită în scopuri fiscale nu poate fi mai mică decât 50% din limita minimă prevăzută în anexă.

În cazul în care în documentația tehnică întocmită de către producător este indicată o altă durată de funcționare utilă decât limitele stabilite în anexă, entitățile (publice/private) vor aplica durata de funcționare utilă indicată de către producător.

Pentru mijloacele fixe care nu se regăsesc în anexă, inclusiv componentele acestora, mijloacele fixe create cu forțele proprii, durata de funcționare utilă poate fi determinată de către o comisie internă, un expert independent sau conform recomandărilor producătorilor, furnizorilor sau distribuitorilor, cu aprobarea ulterioară de către conducerea entității (publice/private).

Prezenta Hotărâre a intrat în vigoare la data de 31 decembrie 2020. Totodată, la data de 1 ianuarie 2022 va fi abrogată Hotărârea Guvernului nr. 338/2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...