37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   NOU! SNC “Prezentarea situațiilor financiare consolidate” aprobat

NOU! SNC “Prezentarea situațiilor financiare consolidate” aprobat

28.06.20192.658 views
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Obligația prezentării situațiilor financiare consolidate apare la entitatea-mamă, dacă aceasta deține controlul asupra entităților-fiice, care se caracterizează prin:

  • Majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților într-o altă entitate;
  • Dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor consiliului, organului executiv de supraveghere, după caz, ale altei entități și este simultan acționar sau asociat al acesteia;
  • Dreptul de a exercita o influență semnificativă asupra unei entități al cărei acționar sau asociat este , în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau din statutul entității respective;
  • Faptul că este acționar sau asociat al unei entități și deține singură controlul asupra majorității drepturilor de vot al acționarilor sau asociaților la entitatea respectivă, ca urmare a unui acord încheiat cu alți acționari sau asociați ai entității.

Menționăm că, potrivit art. 27 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare suplimentar la situaţiile financiare individuale, entitatea-mamă întocmește situaţii financiare consolidate în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale standardelor de contabilitate.

Situațiile financiare consolidate se întocmesc cu respectarea dispozițiilor generale prevăzute la art. 20 din Legea contabilității și raportării financiare.

Astfel, acestea se vor întocmi cu claritate, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale standardelor de contabilitate, oferind o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a altor informații aferente activității entității.
Informațiile din situațiile financiare trebuie să corespundă caracteristicilor calitative fundamentale și celor amplificatoare.

Caracteristicile calitative fundamentale sînt:
a) relevanţa – prevede că informaţiile trebuie să fie importante pentru utilizatori şi să-i ajute să evalueze evenimentele trecute, prezente sau viitoare, să confirme sau să corecteze evaluările anterioare ale acestora; 
b) reprezentarea exactă – prevede că informațiile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie complete, imparțiale şi fără erori. 

Caracteristicile calitative amplificatoare sînt:
a) comparabilitatea – presupune că situaţiile financiare trebuie să conţină informaţii comparative, aferente perioadei precedente, pentru toate elementele contabile raportate ale perioadei de gestiune curente, dacă standardele de contabilitate nu prevăd altfel;
b) verificabilitatea – constă în asigurarea posibilității utilizatorilor de a verifica direct sau indirect informațiile din situațiile financiare;
c) oportunitatea – presupune că informaţiile sînt disponibile utilizatorilor într-un timp util pentru a le influenţa deciziile;
d) inteligibilitatea – prevede că informaţiile trebuie clasificate, caracterizate şi prezentate în mod clar şi concis.

De asemnea, reiterăm că situațiile financiare consolidate se întocmesc, se semnează, se prezintă şi se publică în acelaşi mod ca şi situaţiile financiare individuale ale entităţii-mamă, ținîndu-se cont de ajustările semnificative care decurg din caracteristicile specifice ale situațiilor financiare consolidate.
Situațiile financiare consolidate se întocmesc pentru aceeași perioadă de gestiune ca și situațiile financiare individuale ale entității-mamă.

Potrivit pct. 13 din SNC “Prezentarea situațiilor financiare consolidate”, acestea se întocmesc în baza unor politici contabile uniforme pentru fapte economice asemănătoare în circumstanți similare. În cazul în care o entitate inclusă în consolidare aplică alte politici contabile decât cele adoptatw în situațiile financiare consolidate se efectuează ajustările corespunzătoare ale situațiilor financiare individuale.

Pe lîngă cazurile prevăzute în Legea contabilității și raportării financiare, entitatea-mamă se scutește de obligația de întocmire a situațiilor financiare consolidate în cazul în care toate entitățile-fiice sunt excluse din consolidare. Potrivit pct. 10 din standard, o entitate se exclude din consolidare dacă părțile sociale ale sale sunt deținute exclusiv în vederea vînzării lor ulterioare într-o perioadă nu mai mare de 12 luni.

Scopul situațiilor financiare consolidate constă în prezentarea informațiilor privind poziția financiară, performanța financiară, modificările capitalului propriu și fluxurile de numerar la nivelul grupului.

Situațiile financiare consolidate cuprind:

- Bilanțul consolidat;
- Situația consolidată de profit și pierdere;
- Situația consolidată a modificărilor capitalului propriu;
- Situația consolidată a fluxurilor de numerar;
- Nota explicativă

Bilanțul consolidat, situația consolidată de profit și pierdere și nota explicativă sunt obligatorii , pe când situația consolidată a modificărilor capitalului propriu și situația consolidată a fluxurilor de numerar au caracter de recomandare și se întocmesc în funcție de necesitățile informaționale ale utilizatorilor.

SNC “Prezentarea situațiilor financiare consolidate” a fost aprobat conform OMF nr. 93 din 07.06.2019 și publicat în MO nr. 209-216 din 28.06.2019. Ordinul va intra în vigoare din 1 ianuarie 2020. Prezentul standard se va aplica la întocmirea situațiilor financiare consolidate începând cu anul 2020.
Menționam de asemenea că, pentru prima perioadă de gestiune în care se aplică prezentul standard indicatorii aferenți perioadei de gestiune precedente nu se prezintă în situațiile financiare consolidate.

Obligația prezentării situațiilor financiare consolidate apare la entitatea-mamă, dacă aceasta deține controlul asupra entităților-fiice, care se caracterizează prin:

  • Majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților într-o altă entitate;
  • Dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor consiliului, organului executiv de supraveghere, după caz, ale altei entități și este simultan acționar sau asociat al acesteia;
  • Dreptul de a exercita o influență semnificativă asupra unei entități al cărei acționar sau asociat este , în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau din statutul entității respective;
  • Faptul că este acționar sau asociat al unei entități și deține singură controlul asupra majorității drepturilor de vot al acționarilor sau asociaților la entitatea respectivă, ca urmare a unui acord încheiat cu alți acționari sau asociați ai entității.

Menționăm că, potrivit art. 27 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare suplimentar la situaţiile financiare individuale, entitatea-mamă întocmește situaţii financiare consolidate în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale standardelor de contabilitate.

Situațiile financiare consolidate se întocmesc cu respectarea dispozițiilor generale prevăzute la art. 20 din Legea contabilității și raportării financiare.

Astfel, acestea se vor întocmi cu claritate, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale standardelor de contabilitate, oferind o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a altor informații aferente activității entității.
Informațiile din situațiile financiare trebuie să corespundă caracteristicilor calitative fundamentale și celor amplificatoare.

Caracteristicile calitative fundamentale sînt:
a) relevanţa – prevede că informaţiile trebuie să fie importante pentru utilizatori şi să-i ajute să evalueze evenimentele trecute, prezente sau viitoare, să confirme sau să corecteze evaluările anterioare ale acestora; 
b) reprezentarea exactă – prevede că informațiile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie complete, imparțiale şi fără erori. 

Caracteristicile calitative amplificatoare sînt:
a) comparabilitatea – presupune că situaţiile financiare trebuie să conţină informaţii comparative, aferente perioadei precedente, pentru toate elementele contabile raportate ale perioadei de gestiune curente, dacă standardele de contabilitate nu prevăd altfel;
b) verificabilitatea – constă în asigurarea posibilității utilizatorilor de a verifica direct sau indirect informațiile din situațiile financiare;
c) oportunitatea – presupune că informaţiile sînt disponibile utilizatorilor într-un timp util pentru a le influenţa deciziile;
d) inteligibilitatea – prevede că informaţiile trebuie clasificate, caracterizate şi prezentate în mod clar şi concis.

De asemnea, reiterăm că situațiile financiare consolidate se întocmesc, se semnează, se prezintă şi se publică în acelaşi mod ca şi situaţiile financiare individuale ale entităţii-mamă, ținîndu-se cont de ajustările semnificative care decurg din caracteristicile specifice ale situațiilor financiare consolidate.
Situațiile financiare consolidate se întocmesc pentru aceeași perioadă de gestiune ca și situațiile financiare individuale ale entității-mamă.

Potrivit pct. 13 din SNC “Prezentarea situațiilor financiare consolidate”, acestea se întocmesc în baza unor politici contabile uniforme pentru fapte economice asemănătoare în circumstanți similare. În cazul în care o entitate inclusă în consolidare aplică alte politici contabile decât cele adoptatw în situațiile financiare consolidate se efectuează ajustările corespunzătoare ale situațiilor financiare individuale.

Pe lîngă cazurile prevăzute în Legea contabilității și raportării financiare, entitatea-mamă se scutește de obligația de întocmire a situațiilor financiare consolidate în cazul în care toate entitățile-fiice sunt excluse din consolidare. Potrivit pct. 10 din standard, o entitate se exclude din consolidare dacă părțile sociale ale sale sunt deținute exclusiv în vederea vînzării lor ulterioare într-o perioadă nu mai mare de 12 luni.

Scopul situațiilor financiare consolidate constă în prezentarea informațiilor privind poziția financiară, performanța financiară, modificările capitalului propriu și fluxurile de numerar la nivelul grupului.

Situațiile financiare consolidate cuprind:

- Bilanțul consolidat;
- Situația consolidată de profit și pierdere;
- Situația consolidată a modificărilor capitalului propriu;
- Situația consolidată a fluxurilor de numerar;
- Nota explicativă

Bilanțul consolidat, situația consolidată de profit și pierdere și nota explicativă sunt obligatorii , pe când situația consolidată a modificărilor capitalului propriu și situația consolidată a fluxurilor de numerar au caracter de recomandare și se întocmesc în funcție de necesitățile informaționale ale utilizatorilor.

SNC “Prezentarea situațiilor financiare consolidate” a fost aprobat conform OMF nr. 93 din 07.06.2019 și publicat în MO nr. 209-216 din 28.06.2019. Ordinul va intra în vigoare din 1 ianuarie 2020. Prezentul standard se va aplica la întocmirea situațiilor financiare consolidate începând cu anul 2020.
Menționam de asemenea că, pentru prima perioadă de gestiune în care se aplică prezentul standard indicatorii aferenți perioadei de gestiune precedente nu se prezintă în situațiile financiare consolidate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...