37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Nou! Regulamentul privind anularea obligațiilor fiscale aflate în evidenţa SCITL în cuantum de până la 10 lei

Nou! Regulamentul privind anularea obligațiilor fiscale aflate în evidenţa SCITL în cuantum de până la 10 lei

05.11.20181.005 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 02.11.2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 182 din 22 octombrie 2018 prin care a fost aprobat Regulamentul-tip privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidenţa serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locare care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.

Menționăm că, art. 172 din CF reglementează stingerea obligaţiei fiscale, inclusiv a restanţelor, prin anulare, astfel, potrivit alin. (3) al art. menționat: “se supun anulării, conform situaţiei din data de 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune, restanţele unui contribuabil (persoană fizică sau juridică), în cuantum de până la 10 lei în total, înregistrate în sistemele proprii de evidenţă ale organelor abilitate cu atribuţii de administrare fiscală, menţionate la art.131 alin.(1) din prezentul cod, la plăţile reglementate de Codul fiscal. Determinarea şi stingerea prin anulare a cuantumului respectiv al restanţelor în sistemele proprii de evidenţă ale organelor menţionate se efectuează individual de către fiecare organ în parte”.

Determinarea şi stingerea prin anulare a obligaţiilor fiscale restante, care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, se efectuează individual de către fiecare SCITL, în baza informațiilor deținute în Registrul conturilor personale, la impozitele şi taxele locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei. Contribuabilii urmează a fi selectați/identificați de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locare (SCITL) anual, pînă la 25 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

La selectarea obligaţiei fiscale restante pasibile anulării a persoanelor fizice, ce ţin de mai multe coduri ale Clasificaţiei economice, se va determina restanţa pasibilă anulării înregistrată până la 10 lei, prin cumularea tuturor sumelor restante a persoanelor fizice pe fiecare cod al Clasificaţiei economice separate.

Listele întocmite și semnate de către primari, vor fi prezentate spre examinare și aprobare Consiliului local, până la 1 februarie a anului următor celui de gestiune. Ulterior, în termen de pînă la 25 februarie a anului următor celui de gestiune, Consiliul local va adopta Decizia privind anularea obligațiilor fiscale, care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, conform modelului din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Copiile deciziilor Consiliilor locale aprobate, însoțite de listele perfectate în format Excel (anexa nr. 1), se transmit subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat, conform razelor de deservire, pînă la 5 martie a anului următor celui de gestiune.
În urma verificării informațiilor prezentate, subdiviuziunea Serviciului Fiscal de Stat responsabilă de generalizare, cu suportul Î.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, va asigura, în mod centralizat, înscrierea în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat a sumelor anulate în baza deciziilor adoptate de către Consiliile locale, utilizând în formularul DFISC „Decizie de stingere a obligaţiilor fiscale și/sau anulare a sumelor plătite în plus” metoda anulare şi codul motivului legal СF172/3 cu denumirea „Art. 172 alin. (3) din Codul fiscal”.

În cazul obligațiilor fiscale restante, evidența cărora este dusă în mod manual de către SCITL, consemnările de rigoare (anulat în temeiul art. 172 alin. (3) din Codul fiscal în baza Deciziei nr.______ din data de ____________) se vor efectua în registrele respective de către persoana responsabilă, iar listele întocmite conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament-tip, se vor prezenta separat subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat menționate la pct. 9, cu respectarea condiţiilor şi termenelor de prezentare specificate la pct. 6,7,9,10 din Regulament. Pentru a exclude confundarea listelor, în denumirea acestora se va face mențiunea „în evidența manuală”.

În Monitorul Oficial din 02.11.2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 182 din 22 octombrie 2018 prin care a fost aprobat Regulamentul-tip privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidenţa serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locare care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.

Menționăm că, art. 172 din CF reglementează stingerea obligaţiei fiscale, inclusiv a restanţelor, prin anulare, astfel, potrivit alin. (3) al art. menționat: “se supun anulării, conform situaţiei din data de 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune, restanţele unui contribuabil (persoană fizică sau juridică), în cuantum de până la 10 lei în total, înregistrate în sistemele proprii de evidenţă ale organelor abilitate cu atribuţii de administrare fiscală, menţionate la art.131 alin.(1) din prezentul cod, la plăţile reglementate de Codul fiscal. Determinarea şi stingerea prin anulare a cuantumului respectiv al restanţelor în sistemele proprii de evidenţă ale organelor menţionate se efectuează individual de către fiecare organ în parte”.

Determinarea şi stingerea prin anulare a obligaţiilor fiscale restante, care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, se efectuează individual de către fiecare SCITL, în baza informațiilor deținute în Registrul conturilor personale, la impozitele şi taxele locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei. Contribuabilii urmează a fi selectați/identificați de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locare (SCITL) anual, pînă la 25 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

La selectarea obligaţiei fiscale restante pasibile anulării a persoanelor fizice, ce ţin de mai multe coduri ale Clasificaţiei economice, se va determina restanţa pasibilă anulării înregistrată până la 10 lei, prin cumularea tuturor sumelor restante a persoanelor fizice pe fiecare cod al Clasificaţiei economice separate.

Listele întocmite și semnate de către primari, vor fi prezentate spre examinare și aprobare Consiliului local, până la 1 februarie a anului următor celui de gestiune. Ulterior, în termen de pînă la 25 februarie a anului următor celui de gestiune, Consiliul local va adopta Decizia privind anularea obligațiilor fiscale, care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, conform modelului din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Copiile deciziilor Consiliilor locale aprobate, însoțite de listele perfectate în format Excel (anexa nr. 1), se transmit subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat, conform razelor de deservire, pînă la 5 martie a anului următor celui de gestiune.
În urma verificării informațiilor prezentate, subdiviuziunea Serviciului Fiscal de Stat responsabilă de generalizare, cu suportul Î.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, va asigura, în mod centralizat, înscrierea în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat a sumelor anulate în baza deciziilor adoptate de către Consiliile locale, utilizând în formularul DFISC „Decizie de stingere a obligaţiilor fiscale și/sau anulare a sumelor plătite în plus” metoda anulare şi codul motivului legal СF172/3 cu denumirea „Art. 172 alin. (3) din Codul fiscal”.

În cazul obligațiilor fiscale restante, evidența cărora este dusă în mod manual de către SCITL, consemnările de rigoare (anulat în temeiul art. 172 alin. (3) din Codul fiscal în baza Deciziei nr.______ din data de ____________) se vor efectua în registrele respective de către persoana responsabilă, iar listele întocmite conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament-tip, se vor prezenta separat subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat menționate la pct. 9, cu respectarea condiţiilor şi termenelor de prezentare specificate la pct. 6,7,9,10 din Regulament. Pentru a exclude confundarea listelor, în denumirea acestora se va face mențiunea „în evidența manuală”.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...