37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Nou! Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău

Nou! Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău

22.05.20192.377 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Primăria mun. Chișinău a prezentat spre consultare publică proiectul Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău.
Impactul estimat al proiectului este dezvoltarea continuă a ramurii comerțului în municipiul Chișinău, susținerea micului business, simplificarea procedurii de notificare privind inițierea activității de comerț, crearea unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul municipiului, precum și asigurarea liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor.

Potrivit Regulamentului citat, activitatea de comerţ poate fi exercitată de persoanele juridice şi fizice înregistrate în conformitate cu legislația în urma depunerii notificării  privind inițierea activității de comerț sau în baza autorizației de funcționare eliberate în cazurile prevăzute de lege și conform prezentului Regulament.

Notificarea privind iniţierea activităţii de comerț (în continuare NIAC) trebuie să conţină următoarele date:
a) denumirea/numele, sediul/domiciliul, IDNO/IDNP şi datele de contact ale comerciantului;
b) denumirea şi codul activităţii de comerţ conform CAEM Rev. 2;
c) denumirea şi adresa unităţii comerciale sau a locului de vânzare;
d) numărului cadastral al încăperii (la necesitate);
e) tipul unității comerciale, conform Nomenclatorului unităţilor comerciale aprobat de Guvern;
f) suprafaţa comercială (m2);
g) capacitatea unităţii comerciale:
   -  numărul de locuri/persoane  –  în cazul unităţii de alimentaţie publică, frizerii, saloane cosmetice;
   - numărul de boxe – pentru spălătoriile auto;
   - numărul de coloane distribuitoare -  pentru stații de alimentație cu combustibil;
   - numărul de computere – pentru internet-cafenele;
   - numărul  aparatelor electronice de joc pentru copii;

h) dreptul de proprietate sau folosință a terenului (privat, arendat, municipal);
k) programul de activitate a unității comerciale (zilele săptămânii și orele);
l) grupul de mărfuri/servicii comercializate, cu menţiunea privind comercializarea producţiei alcoolice, berii şi/sau a produselor din tutun;
m) date privind contractul de transport al deșeurilor, semnat în modul stabilit de autoritatea administrației publice locale;
n) declarația pe proprie răspundere a comerciantului privind respectarea legislației;
o) consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Important! Notificarea se depune de către comerciant în mod separat pentru fiecare unitate comercială şi/sau loc de vânzare.
Totodată, trebuie se menționat că, notificarea privind inițierea activității de comerț, modificarea, suspendarea sau încetarea activității de comerț poate fi  depusă de comerciant atât în regim on-line prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice (https://servicii.gov.md) sau a ghișeului unic pentru gestionarea actelor permisive (SIA GEAP, https://actpermisiv.gov.md ) cât și off-line (fizic) la ghișeul Direcției generale comerț, alimentație publică şi prestări servicii (în continuare - DGCAPPS).

Comerciantul poate primi refuz privind recepţionarea notificării, în momentul depunerii acesteia (în cazul depunerii fizice a notificării) sau în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea notificării (în cazul depunerii on-line a notificării), doar în următoarele cazuri:
a) notificarea nu conţine datele stabilite la pct. 2.2;
b) la notificare nu sunt anexate actele stabilite, după caz, la pct. 2.3. şi/sau 2.4.; 
c) notificarea nu este semnată de persoana care deţine împuternicirile necesare.
d) necorespunderea datelor indicate în notificare prevederilor Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău.

Activitatea de comerț va putea fi începută după ce a fost depusă notificarea din momentul primirii înștiințării de recepționare fizic sau on-line. În alte cazuri activitatea de comerț va putea fi începută din data obținerii actului permisiv necesar, inclusiv prin procedura aprobării tacite, în cazul activităților prevăzute în anexele nr. 3 şi nr. 4 ale legii sau din data recepționării schemei de amplasare pentru comerțul ambulant.

Trebuie să cunoașteți de asemenea că, activitatea de comerț  nu este limitată în timp, cu unele excepții :
a) a survenit termenul de valabilitate al actului permisiv care condiționează dreptul de activitate;

b) depunerea notificării de încetare a activităţii de comerţ conform alin.(10) care prevede că: “Activitatea de comerţ încetează la cererea comerciantului, începând cu data depunerii  notificării de încetare a activității de către comerciant sau reprezentantul legal. De la data de depunere a notificării privind încetarea activităţii de comerţ, comerciantul nu are dreptul să desfăşoare activităţi de comerţ în cadrul unităţii comerciale în cauză și nu va achita taxa locală pentru unitatea comercială în cauză.”

c) suspendarea activităţii de comerţ de către organele abilitate cu funcții de control, prin aplicarea măsurilor restrictive prevăzute de legislație, pentru încălcările constatate în cadrul controlului de stat efectuat conform prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător sau limitarea activității în condițiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.

Comercianţii achită taxa anuală pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pe durata desfăşurării activităţii de comerţ. Cota taxei locale pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se aprobă prin decizia Consiliului municipal (taxele pentru anul 2019).

Regulamentul stabilește de asemenea prevederi privind interdicţiile și cerințe de desfăşurare a activităţii de comerţ, interdicţii privind comercializarea unor produse sau prestarea unor servicii, cerințe privind regimul de lucru al comercianţilor, prevederi ce țin de supravegherea în domeniul activității de comerț și altele.

Regulamentul integral poate fi consulta aici.

Data limită pentru comentarii: 31.05.2019

Primăria mun. Chișinău a prezentat spre consultare publică proiectul Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău.
Impactul estimat al proiectului este dezvoltarea continuă a ramurii comerțului în municipiul Chișinău, susținerea micului business, simplificarea procedurii de notificare privind inițierea activității de comerț, crearea unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul municipiului, precum și asigurarea liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor.

Potrivit Regulamentului citat, activitatea de comerţ poate fi exercitată de persoanele juridice şi fizice înregistrate în conformitate cu legislația în urma depunerii notificării  privind inițierea activității de comerț sau în baza autorizației de funcționare eliberate în cazurile prevăzute de lege și conform prezentului Regulament.

Notificarea privind iniţierea activităţii de comerț (în continuare NIAC) trebuie să conţină următoarele date:
a) denumirea/numele, sediul/domiciliul, IDNO/IDNP şi datele de contact ale comerciantului;
b) denumirea şi codul activităţii de comerţ conform CAEM Rev. 2;
c) denumirea şi adresa unităţii comerciale sau a locului de vânzare;
d) numărului cadastral al încăperii (la necesitate);
e) tipul unității comerciale, conform Nomenclatorului unităţilor comerciale aprobat de Guvern;
f) suprafaţa comercială (m2);
g) capacitatea unităţii comerciale:
   -  numărul de locuri/persoane  –  în cazul unităţii de alimentaţie publică, frizerii, saloane cosmetice;
   - numărul de boxe – pentru spălătoriile auto;
   - numărul de coloane distribuitoare -  pentru stații de alimentație cu combustibil;
   - numărul de computere – pentru internet-cafenele;
   - numărul  aparatelor electronice de joc pentru copii;

h) dreptul de proprietate sau folosință a terenului (privat, arendat, municipal);
k) programul de activitate a unității comerciale (zilele săptămânii și orele);
l) grupul de mărfuri/servicii comercializate, cu menţiunea privind comercializarea producţiei alcoolice, berii şi/sau a produselor din tutun;
m) date privind contractul de transport al deșeurilor, semnat în modul stabilit de autoritatea administrației publice locale;
n) declarația pe proprie răspundere a comerciantului privind respectarea legislației;
o) consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Important! Notificarea se depune de către comerciant în mod separat pentru fiecare unitate comercială şi/sau loc de vânzare.
Totodată, trebuie se menționat că, notificarea privind inițierea activității de comerț, modificarea, suspendarea sau încetarea activității de comerț poate fi  depusă de comerciant atât în regim on-line prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice (https://servicii.gov.md) sau a ghișeului unic pentru gestionarea actelor permisive (SIA GEAP, https://actpermisiv.gov.md ) cât și off-line (fizic) la ghișeul Direcției generale comerț, alimentație publică şi prestări servicii (în continuare - DGCAPPS).

Comerciantul poate primi refuz privind recepţionarea notificării, în momentul depunerii acesteia (în cazul depunerii fizice a notificării) sau în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea notificării (în cazul depunerii on-line a notificării), doar în următoarele cazuri:
a) notificarea nu conţine datele stabilite la pct. 2.2;
b) la notificare nu sunt anexate actele stabilite, după caz, la pct. 2.3. şi/sau 2.4.; 
c) notificarea nu este semnată de persoana care deţine împuternicirile necesare.
d) necorespunderea datelor indicate în notificare prevederilor Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău.

Activitatea de comerț va putea fi începută după ce a fost depusă notificarea din momentul primirii înștiințării de recepționare fizic sau on-line. În alte cazuri activitatea de comerț va putea fi începută din data obținerii actului permisiv necesar, inclusiv prin procedura aprobării tacite, în cazul activităților prevăzute în anexele nr. 3 şi nr. 4 ale legii sau din data recepționării schemei de amplasare pentru comerțul ambulant.

Trebuie să cunoașteți de asemenea că, activitatea de comerț  nu este limitată în timp, cu unele excepții :
a) a survenit termenul de valabilitate al actului permisiv care condiționează dreptul de activitate;

b) depunerea notificării de încetare a activităţii de comerţ conform alin.(10) care prevede că: “Activitatea de comerţ încetează la cererea comerciantului, începând cu data depunerii  notificării de încetare a activității de către comerciant sau reprezentantul legal. De la data de depunere a notificării privind încetarea activităţii de comerţ, comerciantul nu are dreptul să desfăşoare activităţi de comerţ în cadrul unităţii comerciale în cauză și nu va achita taxa locală pentru unitatea comercială în cauză.”

c) suspendarea activităţii de comerţ de către organele abilitate cu funcții de control, prin aplicarea măsurilor restrictive prevăzute de legislație, pentru încălcările constatate în cadrul controlului de stat efectuat conform prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător sau limitarea activității în condițiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.

Comercianţii achită taxa anuală pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pe durata desfăşurării activităţii de comerţ. Cota taxei locale pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se aprobă prin decizia Consiliului municipal (taxele pentru anul 2019).

Regulamentul stabilește de asemenea prevederi privind interdicţiile și cerințe de desfăşurare a activităţii de comerţ, interdicţii privind comercializarea unor produse sau prestarea unor servicii, cerințe privind regimul de lucru al comercianţilor, prevederi ce țin de supravegherea în domeniul activității de comerț și altele.

Regulamentul integral poate fi consulta aici.

Data limită pentru comentarii: 31.05.2019

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...