37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Nou! IFRS 16 Contracte de leasing

Nou! IFRS 16 Contracte de leasing

07.05.20182.860 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...
În Monitorul Oficial din 04.05.2018, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 78 din 30 martie 2018, cu privire la acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. Asfel, în baza Acordului de renunțare la dreptul de autor pe un teritoriu limitat semnat cu IFRS Foundation la 15 iulie 2008, a fost acceptată aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova, publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și plasarea pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor a
 • Standardului Internațional de Raportare Financiară - IFRS 16 Contracte de leasing;
 • Interpretărilor la Standardele Internaționale de Raportare Financiară - IFRIC 22 Tranzacții valutare și contraprestații în avans.
Potrivit aceluiași Ordin, au fost retrase Standardele Internaționale de Contabilitate:
 • IAS 11 Contracte de construcție;
 • IAS 18 Venituri; și
Interpretările la Standardele Internaționale de Raportare Financiară:
 • IFRIC 13 Programe de fidelizare a clienților;
 • IFRIC 15 Acorduri privind construcția proprietăților imobiliare;
 • IFRIC 18 Transferul de active de la clienți;
 • SIC 31 Venituri – Tranzacții barter care presupun servicii de publicitate
Standardul IFRS 16 Contracte de leasing, prezintă principiile pentru recunoașterea, evaluarea, prezentarea și descrierea contractelor de leasing. Obiectivul Standardului, este să se garanteze că locatarii și locatorii furnizează informații relevante, într-un mod care reprezintă exact respectivele tranzacții. În baza acestor informații, utilizatorii situațiilor financiare vor putea evalua efectul pe care îl au contractele de leasing asupra poziției financiare, a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale unei entități. Entitățile trebuie să aplice prezentul standard pentru toate contractele de leasing, inclusiv contractele de leasing pentru active aferente dreptului de utilizare din cadrul unui subcontract de leasing. Excepție de la aplicarea standardului fac:
 • contractele de leasing privind explorarea sau exploatarea minereurilor, a petrolului, a gazelor naturale și a altor resurse neregenerabile similare;
 • contractele de leasing pentru active biologice care intră sub incidența IAS 41 Agricultura și care sunt deținute de către un locatar;
 • angajamentele de concesiune a serviciilor care intră sub incidența IFRIC 12 Angajamente de concesiune a serviciilor;
 • drepturile de proprietate intelectuală acordate de către un locator care intră sub incidența IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții;
 • drepturile deținute de către un locatar în baza unui acord pentru acordarea licenței care intră sub incidența IAS 38 Imobilizări necorporale pentru bunuri cum ar fi filmele, înregistrările video, piesele de teatru, manuscrisele, brevetele și drepturile de autor.
Potrivit Standardului, un locator trebuie să clasifice fiecare dintre contractele sale de leasing, fie ca leasing operațional, fie ca leasing financiar. Un contract de leasing va fi clasificat drept leasing financiar, dacă transferă în esență toate riscurile și recompensele aferente dreptului de proprietate asupra unui activ-suport. Un contract de leasing va fi clasificat drept leasing operațional, dacă nu transferă în esență toate riscurile și recompensele aferente dreptului de proprietate asupra unui activ-suport. Natura clasificării contractelor de leasing depinde mai degrabă de fondul tranzacției decât de forma contractului. Prevederile acestui standard vor trebuie să se aplice pentru perioadele anuale de raportare care încep la 1 ianuarie 2019 sau, ulterior acestei date, de către  entitățile care aplică deja IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții la data aplicării inițiale a prezentului standard, sau anterior acestei date. Dacă o entitate va aplica prezentul standard mai devreme, aceasta trebuie să prezinte acest fapt.
În Monitorul Oficial din 04.05.2018, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 78 din 30 martie 2018, cu privire la acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. Asfel, în baza Acordului de renunțare la dreptul de autor pe un teritoriu limitat semnat cu IFRS Foundation la 15 iulie 2008, a fost acceptată aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova, publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și plasarea pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor a
 • Standardului Internațional de Raportare Financiară - IFRS 16 Contracte de leasing;
 • Interpretărilor la Standardele Internaționale de Raportare Financiară - IFRIC 22 Tranzacții valutare și contraprestații în avans.
Potrivit aceluiași Ordin, au fost retrase Standardele Internaționale de Contabilitate:
 • IAS 11 Contracte de construcție;
 • IAS 18 Venituri; și
Interpretările la Standardele Internaționale de Raportare Financiară:
 • IFRIC 13 Programe de fidelizare a clienților;
 • IFRIC 15 Acorduri privind construcția proprietăților imobiliare;
 • IFRIC 18 Transferul de active de la clienți;
 • SIC 31 VenituriTranzacții barter care presupun servicii de publicitate
Standardul IFRS 16 Contracte de leasing, prezintă principiile pentru recunoașterea, evaluarea, prezentarea și descrierea contractelor de leasing.Obiectivul Standardului, este să se garanteze că locatarii și locatorii furnizează informații relevante, într-un mod care reprezintă exact respectivele tranzacții. În baza acestor informații, utilizatorii situațiilor financiare vor putea evalua efectul pe care îl au contractele de leasing asupra poziției financiare, a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale unei entități. Entitățile trebuie să aplice prezentul standard pentru toate contractele de leasing, inclusiv contractele de leasing pentru active aferente dreptului de utilizare din cadrul unui subcontract de leasing. Excepție de la aplicarea standardului fac:
 • contractele de leasing privind explorarea sau exploatarea minereurilor, a petrolului, a gazelor naturale și a altor resurse neregenerabile similare;
 • contractele de leasing pentru active biologice care intră sub incidența IAS 41 Agricultura și care sunt deținute de către un locatar;
 • angajamentele de concesiune a serviciilor care intră sub incidența IFRIC 12 Angajamente de concesiune a serviciilor;
 • drepturile de proprietate intelectuală acordate de către un locator care intră sub incidența IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții;
 • drepturile deținute de către un locatar în baza unui acord pentru acordarea licenței care intră sub incidența IAS 38 Imobilizări necorporale pentru bunuri cum ar fi filmele, înregistrările video, piesele de teatru, manuscrisele, brevetele și drepturile de autor.
Potrivit Standardului, un locator trebuie să clasifice fiecare dintre contractele sale de leasing, fie ca leasing operațional, fie ca leasing financiar. Un contract de leasing va fi clasificat drept leasing financiar, dacă transferă în esență toate riscurile și recompensele aferente dreptului de proprietate asupra unui activ-suport. Un contract de leasing va fi clasificat drept leasing operațional, dacă nu transferă în esență toate riscurile și recompensele aferente dreptului de proprietate asupra unui activ-suport. Natura clasificării contractelor de leasing depinde mai degrabă de fondul tranzacției decât de forma contractului. Prevederile acestui standard vor trebuie să se aplice pentru perioadele anuale de raportare care încep la 1 ianuarie 2019 sau, ulterior acestei date, de către  entitățile care aplică deja IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții la data aplicării inițiale a prezentului standard, sau anterior acestei date. Dacă o entitate va aplica prezentul standard mai devreme, aceasta trebuie să prezinte acest fapt.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...