37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Nou! Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit – CET18

Nou! Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit – CET18

21.08.20185.688 views
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Finanațelor, a înaitat spre consultări publice proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului CET18 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și Regulamentului privind modul de completarea a acestuia.
Modelul noului formular propus, poate fi
vizualizat aici.

Proiectul Ordinului nominalizat, a fost elaborat în vederea aducerii în concordanță a acestuia cu modificările și completările operate la Codul fiscal și la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului Fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 (Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 178 din 26 iulie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320, art.496)).

Cota de impozitare pentru persoanele fizice și întreprinzători individuali, a fost modificată, prin introducerea unei cote unice în mărime de 12% (art.15 lit.a) din Codul fiscal).

Conform pct.49 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului Fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător urmează să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, distinct, pentru etapa I și, respectiv etapa II a perioadei fiscale 2018. Astfel, prima perioadă fiscală de raportare conform noului formularul-tip, va fi pentru etapa II a perioadei fiscale 2018

Trebuie să menționăm faptul că, art.24 alin.(11) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului Fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, care acorda dreptul contribuabililor de a beneficia de scutirile stipulate din art.33-35 din Codul fiscal nefolosite în anul precedent, a fost abrogat.

De asemenea, a fost exclusă obligativitatea depunerii Declarației în cazul în care persoana obține venituri din mai multe locuri de muncă, în contextul introducerii cotei unice a impozitului pe venit. Măsura dată, va determina diminuarea numărului de Declarații depuse precum și efortul administrativ de recepționare și prelucrare a acestora.

Desemnarea procentuală în mărime de 2% din suma impozitului pe venit calculat pentru perioada fiscală 2018 se va determina separat pentru etapa I și etapa II a anului 2018 către data de 30 aprilie 2019.

Prin urmare, aprobarea proiectului nominalizat va permite de a aduce în concordanță modificările și completările operate la Codul fiscal și la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164 din 24 aprilie 1997, precum și va permite  persoanelor fizice cetățeni de a-și onora obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit.

Conform regulamentului privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, dreptul de a prezenta Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii.

Declarația se va prezenta obligatoriu în două exemplare de către persoanele fizice rezidente (pentru veniturile ce constituie obiect al impunerii în baza legislației fiscale în condițiile prevăzute la art.83 alin.(2) lit.a) şi b) din CF) sau de către persoanele fizice nerezidente (pentru veniturile obținute de către acestea pe teritoriul RM în baza art.71 din CF).
Pentru etapa II a perioadei fiscale 2018 obligația prezentării Declarației survine în temeiul prevederilor art.49 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale CF nr.1164-XIII din 24.04.1997.

Declaraţia poate fi prezentată atît pe suport de hîrtie, cît şi în mod electronic, unde se va indica sursele de venit impozabile în conformitate cu prevederile Codului fiscal şi ale Legii nr.1164/1997.

La completarea pozițiilor privind venitul brut şi impozitul pe venit reținut la sursa de plată se utilizează informațiile eliberate de plătitorii veniturilor, care conțin date privind veniturile obținute de depunătorul Declarației şi impozitul reținut la achitarea acestora, sau alte documente ce confirmă recepționarea venitului sau reținerea impozitului pe venit. Veniturile impozabile obținute pe parcursul anului fiscal sunt supuse declarării indiferent de faptul dacă acestea sunt sau nu confirmate prin documentele respective.

La estimarea obligaţiilor aferente impozitului pe venit obţinut de către persoanele fizice nerezidente în scopuri fiscale în Republica Moldova se va ţine cont de prevederile art.70 şi 71 din Codul fiscal.

Util! Declaraţia se prezintă la orice Serviciu Fiscal de Stat, indiferent de domiciliul contribuabilului.

Persoane responsabile
Irma Zurabișvili, inspector, Direcția impozite directe în cadrul SFS, tel.: 022 823395,
Email: irma.zurabișvili@sfs.md

Data limită pentru comentarii: 23.08.2018
Proiectul și nota informativă.

Ministerul Finanațelor, a înaitat spre consultări publice proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului CET18 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și Regulamentului privind modul de completarea a acestuia.
Modelul noului formular propus, poate fi vizualizat aici.

Proiectul Ordinului nominalizat, a fost elaborat în vederea aducerii în concordanță a acestuia cu modificările și completările operate la Codul fiscal și la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului Fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 (Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 178 din 26 iulie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320, art.496)).

Cota de impozitare pentru persoanele fizice și întreprinzători individuali, a fost modificată, prin introducerea unei cote unice în mărime de 12% (art.15 lit.a) din Codul fiscal).

Conform pct.49 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului Fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător urmează să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, distinct, pentru etapa I și, respectiv etapa II a perioadei fiscale 2018. Astfel, prima perioadă fiscală de raportare conform noului formularul-tip, va fi pentru etapa II a perioadei fiscale 2018

Trebuie să menționăm faptul că, art.24 alin.(11) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului Fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, care acorda dreptul contribuabililor de a beneficia de scutirile stipulate din art.33-35 din Codul fiscal nefolosite în anul precedent, a fost abrogat.

De asemenea, a fost exclusă obligativitatea depunerii Declarației în cazul în care persoana obține venituri din mai multe locuri de muncă, în contextul introducerii cotei unice a impozitului pe venit. Măsura dată, va determina diminuarea numărului de Declarații depuse precum și efortul administrativ de recepționare și prelucrare a acestora.

Desemnarea procentuală în mărime de 2% din suma impozitului pe venit calculat pentru perioada fiscală 2018 se va determina separat pentru etapa I și etapa II a anului 2018 către data de 30 aprilie 2019.

Prin urmare, aprobarea proiectului nominalizat va permite de a aduce în concordanță modificările și completările operate la Codul fiscal și la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164 din 24 aprilie 1997, precum și va permite  persoanelor fizice cetățeni de a-și onora obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit.

Conform regulamentului privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, dreptul de a prezenta Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii.

Declarația se va prezenta obligatoriu în două exemplare de către persoanele fizice rezidente (pentru veniturile ce constituie obiect al impunerii în baza legislației fiscale în condițiile prevăzute la art.83 alin.(2) lit.a) şi b) din CF) sau de către persoanele fizice nerezidente (pentru veniturile obținute de către acestea pe teritoriul RM în baza art.71 din CF).
Pentru etapa II a perioadei fiscale 2018 obligația prezentării Declarației survine în temeiul prevederilor art.49 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale CF nr.1164-XIII din 24.04.1997.

Declaraţia poate fi prezentată atît pe suport de hîrtie, cît şi în mod electronic, unde se va indica sursele de venit impozabile în conformitate cu prevederile Codului fiscal şi ale Legii nr.1164/1997.

La completarea pozițiilor privind venitul brut şi impozitul pe venit reținut la sursa de plată se utilizează informațiile eliberate de plătitorii veniturilor, care conțin date privind veniturile obținute de depunătorul Declarației şi impozitul reținut la achitarea acestora, sau alte documente ce confirmă recepționarea venitului sau reținerea impozitului pe venit. Veniturile impozabile obținute pe parcursul anului fiscal sunt supuse declarării indiferent de faptul dacă acestea sunt sau nu confirmate prin documentele respective.

La estimarea obligaţiilor aferente impozitului pe venit obţinut de către persoanele fizice nerezidente în scopuri fiscale în Republica Moldova se va ţine cont de prevederile art.70 şi 71 din Codul fiscal.

Util! Declaraţia se prezintă la orice Serviciu Fiscal de Stat, indiferent de domiciliul contribuabilului.

Persoane responsabile
Irma Zurabișvili, inspector, Direcția impozite directe în cadrul SFS, tel.: 022 823395,
Email: irma.zurabișvili@sfs.md

Data limită pentru comentarii: 23.08.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...