37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Nou! DASS19 – Declarația cu privire la impozitul pe venit. Cine va prezenta?

Nou! DASS19 – Declarația cu privire la impozitul pe venit. Cine va prezenta?

26.03.20192.965 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În scopul executării prevederilor Capitolului 101 din Codul fiscal, conform modificărilor operate prin Legea nr. 191 pentru modificarea unor acte legislative din 27 iulie 2018, Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de Ordin prin care urmează a fi aprobat:

Formularul DASS19 – Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății, conform anexei nr.1.

Regulamentul privind modul de completare a Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății (formularul DASS19), conform anexei nr.2.

Formularul va fi prezentat de către 2 categorii de contribuabili ce desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății și anume:

  • Cabinetul individual al medicului de familie;
  • Centrul medicilor de familie.

În Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății, aceștia vor bifa corespunzător în dreptul categoriei din care fac parte.

Formularul declarației este alcătuit din 3 părți de bază, unde se vor reflecta Indicatorii principali, anexa 1D (Ajustarea (majorarea/ micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale) și anexa 2D (Suma scutirilor).

Reiterăm faptul că, conform art. 15 lit. a) CF, pentru subiecții impunerii menționați, cota impozitului pe venit constituie 12% din obiectul impunerii.

Totodată, în BGPF se menționează:

29.3.2.3. Сe cotă aplică cabinetul individual al medicului de familie la impozitarea venitului obÎn ținut din activitatea profesională în sectorul sănătății?

În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății cota impozitului pe venit constituie 12% din obiectul impunerii.

29.3.2.4. Сe cotă aplică centrul medicilor de familie la impozitarea venitului obținut din activitatea profesională în sectorul sănătății?

În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății cota impozitului pe venit constituie 12% din obiectul impunerii.

Calcularea impozitului se efectuează anual. Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

Declarația cu privire la impozitul pe venit se va prezenta nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare (art. 695 alin.(4) CF). Declarația cu privire la impozitul pe venit se va prezenta conform art. 695 alin. (6) CF, utilizînd în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică.

Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Persoane responsabile
Cernicova Iulia , inspector principal, Direcția impozite directe,
Tel. 022 82 33 95, email: iulia.cernicova@sfs.md.

Data limită pentru comentarii: 29.03.2019
Proiectul și nota informativă.

În scopul executării prevederilor Capitolului 101 din Codul fiscal, conform modificărilor operate prin Legea nr. 191 pentru modificarea unor acte legislative din 27 iulie 2018, Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de Ordin prin care urmează a fi aprobat:

Formularul DASS19 – Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății, conform anexei nr.1.

Regulamentul privind modul de completare a Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății (formularul DASS19), conform anexei nr.2.

Formularul va fi prezentat de către 2 categorii de contribuabili ce desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății și anume:

  • Cabinetul individual al medicului de familie;
  • Centrul medicilor de familie.

În Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății, aceștia vor bifa corespunzător în dreptul categoriei din care fac parte.

Formularul declarației este alcătuit din 3 părți de bază, unde se vor reflecta Indicatorii principali, anexa 1D (Ajustarea (majorarea/ micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale) și anexa 2D (Suma scutirilor).

Reiterăm faptul că, conform art. 15 lit. a) CF, pentru subiecții impunerii menționați, cota impozitului pe venit constituie 12% din obiectul impunerii.

Totodată, în BGPF se menționează:

29.3.2.3. Сe cotă aplică cabinetul individual al medicului de familie la impozitarea venitului obÎn ținut din activitatea profesională în sectorul sănătății?

În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății cota impozitului pe venit constituie 12% din obiectul impunerii.

29.3.2.4. Сe cotă aplică centrul medicilor de familie la impozitarea venitului obținut din activitatea profesională în sectorul sănătății?

În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății cota impozitului pe venit constituie 12% din obiectul impunerii.

Calcularea impozitului se efectuează anual. Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

Declarația cu privire la impozitul pe venit se va prezenta nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare (art. 695 alin.(4) CF). Declarația cu privire la impozitul pe venit se va prezenta conform art. 695 alin. (6) CF, utilizînd în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică.

Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Persoane responsabile
Cernicova Iulia , inspector principal, Direcția impozite directe,
Tel. 022 82 33 95, email: iulia.cernicova@sfs.md.

Data limită pentru comentarii: 29.03.2019
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...