37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Nou! Clasificatorul motivelor eliberării din câmpul muncii

Nou! Clasificatorul motivelor eliberării din câmpul muncii

17.09.20184.139 views
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Ordinului CNAS nr. 118-A din 04.09.2018, publicat în MO din 14 septembrie 2018, a fost aprobat Clasificatorul motivelor eliberării din câmpul muncii.

Clasificatorul a fost elaborat în vederea executării Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.

Astfel, motivele pentru eliberarea din câmpul muncii pot fi următoarele:

111

CONCEDIEREA ÎN LEGĂTURĂ CU LICHIDAREA UNITĂȚII (art. 86 alin. 1 lit. b) CM)
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ (ст.86, ч. 1 пкт. b) ТК)

112

CONCEDIEREA ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII ANGAJATORULUI - PERSOANĂ FIZICĂ (art. 86 alin. 1 lit. b) CM)
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ст.86, ч. 1 пкт. b) ТК)

113

CONCEDIEREA ÎN LEGĂTURĂ CU REDUCEREA NUMĂRULUI SAU A STATELOR DE PERSONAL (art. 86 alin. 1 lit. c) CM)
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОМ ПРЕДПРИЯТИЯ (ст.86, ч. 1 пкт. b) ТК)

114

PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ DIN MOTIV DE DEMISIE (art. 85 CM)
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПУТЕМ ОТСТАВКИ (ст.85 ТК)

115

PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ DIN MOTIV DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ (art. 83 CM)
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ СРОЧНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (ст.83 ТК)

116

PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ DIN ALTE MOTIVE DE CONCEDIERE (art. 86 CM, excepție lit.b) și c))
УВОЛЬНЕНИЕ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ (ст.86 ТК за исключением пкт. b) и c))

211

PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ DIN MOTIVUL DECESULUI ANGAJATORULUI PERSOANĂ FIZICĂ, DECLARAREA ACESTUIA DECEDAT SAU DISPĂRUT FĂRĂ URMĂ (art. 82 lit. b) CM)
УВОЛЬНЕНИЕ, В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ РАБОТОДАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРИЗНАНИЕ ЕГО УМЕРШИМ ИЛИ БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ (ст.82, пкт.b) ТК)

311

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU DIN FUNCȚIA PUBLICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU LICHIDAREA INSTITUȚIEI (art.63 alin (1) lit. a), b) Legea 158/2008)
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА  ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ ПУТЕМ ЛИКВИДАЦИИ (ст.63 ч. (1) пкт.a) и b)Закона 158/2008)

312

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU DIN FUNCȚIE PUBLICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU REDUCEREA STATELOR (art.63 alin (1) lit. c)Legea 158/2008)
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ ШТАТОВ ОРГАНА  ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ (ст.63 ч. (1) пкт.c)Закона 158/2008)

313

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU CU FUNCȚIONARUL PUBLIC PRIN DEMISIE (art.65 Legea 158/2008)
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПУТЕМ ОТСТАВКИ (ст.65 Закона 158/2008)

314

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU CU FUNCȚIONARUL PUBLIC DIN ALTE MOTIVE
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ C ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ

Conform Ordinului CNAS nr. 118-A din 04.09.2018, publicat în MO din 14 septembrie 2018, a fost aprobat Clasificatorul motivelor eliberării din câmpul muncii.

Clasificatorul a fost elaborat în vederea executării Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.

Astfel, motivele pentru eliberarea din câmpul muncii pot fi următoarele:

111

CONCEDIEREA ÎN LEGĂTURĂ CU LICHIDAREA UNITĂȚII (art. 86 alin. 1 lit. b) CM)
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ (ст.86, ч. 1 пкт. b) ТК)

112

CONCEDIEREA ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII ANGAJATORULUI - PERSOANĂ FIZICĂ (art. 86 alin. 1 lit. b) CM)
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ст.86, ч. 1 пкт. b) ТК)

113

CONCEDIEREA ÎN LEGĂTURĂ CU REDUCEREA NUMĂRULUI SAU A STATELOR DE PERSONAL (art. 86 alin. 1 lit. c) CM)
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОМ ПРЕДПРИЯТИЯ (ст.86, ч. 1 пкт. b) ТК)

114

PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ DIN MOTIV DE DEMISIE (art. 85 CM)
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПУТЕМ ОТСТАВКИ (ст.85 ТК)

115

PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ DIN MOTIV DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ (art. 83 CM)
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ СРОЧНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (ст.83 ТК)

116

PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ DIN ALTE MOTIVE DE CONCEDIERE (art. 86 CM, excepție lit.b) și c))
УВОЛЬНЕНИЕ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ (ст.86 ТК за исключением пкт. b) и c))

211

PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ DIN MOTIVUL DECESULUI ANGAJATORULUI PERSOANĂ FIZICĂ, DECLARAREA ACESTUIA DECEDAT SAU DISPĂRUT FĂRĂ URMĂ (art. 82 lit. b) CM)
УВОЛЬНЕНИЕ, В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ РАБОТОДАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРИЗНАНИЕ ЕГО УМЕРШИМ ИЛИ БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ (ст.82, пкт.b) ТК)

311

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU DIN FUNCȚIA PUBLICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU LICHIDAREA INSTITUȚIEI (art.63 alin (1) lit. a), b) Legea 158/2008)
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА  ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ ПУТЕМ ЛИКВИДАЦИИ (ст.63 ч. (1) пкт.a) и b)Закона 158/2008)

312

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU DIN FUNCȚIE PUBLICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU REDUCEREA STATELOR (art.63 alin (1) lit. c)Legea 158/2008)
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ ШТАТОВ ОРГАНА  ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ (ст.63 ч. (1) пкт.c)Закона 158/2008)

313

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU CU FUNCȚIONARUL PUBLIC PRIN DEMISIE (art.65 Legea 158/2008)
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПУТЕМ ОТСТАВКИ (ст.65 Закона 158/2008)

314

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU CU FUNCȚIONARUL PUBLIC DIN ALTE MOTIVE
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ C ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...