37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Notificarea privind inițierea activității de comerț se va realiza prin intermediul Ghișeului unic

Notificarea privind inițierea activității de comerț se va realiza prin intermediul Ghișeului unic

02.11.20181.465 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Economiei și Infrastructurii a remis spre consultări publice Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea soluției de „ghișeu unic” pentru implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului.

Temei pentru elaborarea și promovarea proiectului servesc prevederile Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior. Astfel, art. 3 și art. 15 aliniatul (3), din legea prenotată stipulează că Guvernul creează și administrează resursă informaţională de stat în domeniul comerțului, ceea ce presupune asigurarea printre altele și posibilitatea depunerii notificării privind inițierea activității de comerț on-line prin intermediul unui ghișeu unic.

Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), propus în prezentul Concept va servi și ca platformă pentru a realiza prevederilor legale de instituire a unei resurse informaționale în domeniul comerțului și a ghișeului unic pentru depunerea notificării privind inițierea activității de comerț (NIAC), va contribui la facilitarea procesului de depunere a NIAC atît pentru persoane, cît şi pentru APL.
Se propune ca toate APL să utilizeze un singur sistem informaţional pentru gestionarea procesului de recepționare a NIAC și a cererilor de eliberare a actelor pemisive, comunicare şi schimb de informaţii între autorităţile publice implicate în eliberarea actelor permisive, standardizarea unor procese de prelucrare a cererilor şi eliberare a NIAC.

NIAC reprezintă un document recepționat/emis de SIA GEAP prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice şi întrunirea condiţiilor stabilite de lege, atestând învestirea solicitantului cu o serie de drepturi şi de obligații pentru iniţierea, desfăşurarea şi/sau încetarea activităţii de întreprinzător sau a unor acţiuni aferente şi indispensabile acestei activităţi.

Noutatea adusă de proiectul hotărârii de Guvern constă în schimbarea situației actuale prin aducerea ei în albia prevederilor legale și racordarea la tendințele actuale de digitizare a proceselor din administrarea afacerilor de comerț din perspectiva “autorizării”, a monitorizării și evidenței acestei activități.

Astfel, comercianții vor avea posibilitatea să aplice cîteva scenarii de depunere a NIAC prin intermediu ghișeului unic: 1) On-line; 2) Prin intermediul APL (off-line). Ambele scenarii oferă posibilitatea utilizării ghișeului unic în calitate de punct unic de acces pentru solicitarea de acte permisive aferente unor activități de comerț de la autoritățile emitente precum ar fi Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) sau Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) conform Anexelor nr 3 și 4 la Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior.

Prin oferirea de alternative (on-line și off-line) Guvernul asigură transpunerea în practică a obiectivelor de reducere a contactelor fizice dintre comerciant și funcționar și a costurilor de practicare a afacerii. Efectuarea unei singure vizite în locul a 4 este o economie evidentă pentru business. Drept argumentare poate servi un exemplu simplu – depunerea notificării pentru desfășurarea activității cu codul CAEM 46.32 în care s-ar presupune 2 vizite la ANSA pentru obținerea autorizației de funcționare, o vizită la APL pentru depunerea NIAC și una la Agenția pentru supraveghere Tehnică (AST) pentru informare. În varianta în care s-ar presupune că comerciantul s-ar adresa inițial la APL pentru obținerea de informații relevante – poate fi adăugată o viziă.
Astfel, urmare a adoptării prezentului proiect numărul vizitelor se va reduce de la 5 la 1.

Pentru asigurarea dreptului APL de a institui cerințe speciale și interdicții de practicare a comerțului pe teritoriul localității respective și asigurării funcționalități legale a sistemului TI pe baza de SIA GEAP prin asigurarea respectării cadrului legal de operare cu date de caracter personal, proiectul instituie:

a) Modelul Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitate, conform anexei nr. 2.
b) Modelul Politicii în domeniul utilizării datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 3;
c) Modelul Regulamentului de utilizare a datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 4.

Data limită pentru comentarii asupra proiectului menționat este 07.11.2018.
Proiectul integral poate fi consultat în aici.

Persoane responsabile:
Valentina Chiper, Șef al Secției reglementarea mediului de afaceri și IMM,
Tel. (022) 250 616, e-mail: valentina.chiper@mei.gov.md.

Ministerul Economiei și Infrastructurii a remis spre consultări publice Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea soluției de „ghișeu unic” pentru implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului.

Temei pentru elaborarea și promovarea proiectului servesc prevederile Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior. Astfel, art. 3 și art. 15 aliniatul (3), din legea prenotată stipulează că Guvernul creează și administrează resursă informaţională de stat în domeniul comerțului, ceea ce presupune asigurarea printre altele și posibilitatea depunerii notificării privind inițierea activității de comerț on-line prin intermediul unui ghișeu unic.

Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), propus în prezentul Concept va servi și ca platformă pentru a realiza prevederilor legale de instituire a unei resurse informaționale în domeniul comerțului și a ghișeului unic pentru depunerea notificării privind inițierea activității de comerț (NIAC), va contribui la facilitarea procesului de depunere a NIAC atît pentru persoane, cît şi pentru APL.
Se propune ca toate APL să utilizeze un singur sistem informaţional pentru gestionarea procesului de recepționare a NIAC și a cererilor de eliberare a actelor pemisive, comunicare şi schimb de informaţii între autorităţile publice implicate în eliberarea actelor permisive, standardizarea unor procese de prelucrare a cererilor şi eliberare a NIAC.

NIAC reprezintă un document recepționat/emis de SIA GEAP prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice şi întrunirea condiţiilor stabilite de lege, atestând învestirea solicitantului cu o serie de drepturi şi de obligații pentru iniţierea, desfăşurarea şi/sau încetarea activităţii de întreprinzător sau a unor acţiuni aferente şi indispensabile acestei activităţi.

Noutatea adusă de proiectul hotărârii de Guvern constă în schimbarea situației actuale prin aducerea ei în albia prevederilor legale și racordarea la tendințele actuale de digitizare a proceselor din administrarea afacerilor de comerț din perspectiva “autorizării”, a monitorizării și evidenței acestei activități.

Astfel, comercianții vor avea posibilitatea să aplice cîteva scenarii de depunere a NIAC prin intermediu ghișeului unic: 1) On-line; 2) Prin intermediul APL (off-line). Ambele scenarii oferă posibilitatea utilizării ghișeului unic în calitate de punct unic de acces pentru solicitarea de acte permisive aferente unor activități de comerț de la autoritățile emitente precum ar fi Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) sau Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) conform Anexelor nr 3 și 4 la Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior.

Prin oferirea de alternative (on-line și off-line) Guvernul asigură transpunerea în practică a obiectivelor de reducere a contactelor fizice dintre comerciant și funcționar și a costurilor de practicare a afacerii. Efectuarea unei singure vizite în locul a 4 este o economie evidentă pentru business. Drept argumentare poate servi un exemplu simplu – depunerea notificării pentru desfășurarea activității cu codul CAEM 46.32 în care s-ar presupune 2 vizite la ANSA pentru obținerea autorizației de funcționare, o vizită la APL pentru depunerea NIAC și una la Agenția pentru supraveghere Tehnică (AST) pentru informare. În varianta în care s-ar presupune că comerciantul s-ar adresa inițial la APL pentru obținerea de informații relevante – poate fi adăugată o viziă.
Astfel, urmare a adoptării prezentului proiect numărul vizitelor se va reduce de la 5 la 1.

Pentru asigurarea dreptului APL de a institui cerințe speciale și interdicții de practicare a comerțului pe teritoriul localității respective și asigurării funcționalități legale a sistemului TI pe baza de SIA GEAP prin asigurarea respectării cadrului legal de operare cu date de caracter personal, proiectul instituie:

a) Modelul Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitate, conform anexei nr. 2.
b) Modelul Politicii în domeniul utilizării datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 3;
c) Modelul Regulamentului de utilizare a datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 4.

Data limită pentru comentarii asupra proiectului menționat este 07.11.2018.
Proiectul integral poate fi consultat în aici.

Persoane responsabile:
Valentina Chiper, Șef al Secției reglementarea mediului de afaceri și IMM,
Tel. (022) 250 616, e-mail: valentina.chiper@mei.gov.md.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...