37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Notarul va certifica conținutul paginilor web, a programelor sau a altor produse informatice

Notarul va certifica conținutul paginilor web, a programelor sau a altor produse informatice

08.02.2019739 views BizLaw
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noua lege cu privire la notariat, care urmează să intre în vigoare la 1 martie, stabilește competențe lărgite pentru notar în materie de certificare a unor fapte.

Potrivit legii, pentru certificarea faptelor prevăzute de lege, notarul va întocmi certificatul corespunzător, în al cărui cuprins va identifica persoana care solicită certificarea şi va constata faptul certificat.

Noile reglementări stabilesc că notarul certifică, în baza cererii, următoarele fapte:

- faptul aflării persoanei în viață (prevăzut și în legea veche);

- faptul aflării unei persoane într-un anumit loc (prevăzut și în legea veche);

- timpul prezentării înscrisului (prevăzut și în legea veche ca certificarea timpului prezentării documentului);

- faptul că persoana, ca urmare a unei somații sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi și la o anumită oră la sediul biroului notarial, precum și declarația acesteia;

- conținutul paginilor web, programelor sau al altor produse informatice;

- timpul preluării datelor din registrele de publicitate, ținute în formă electronică;

- alte fapte care nu sunt date în competența exclusivă a altor organe.

Legea veche mai prevedea că notarul certifică identitatea persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie.

Astfel, potrivit noilor reglementări, notarul va certifica conținutul paginilor web, programelor sau altor produse informatice.

Certificarea conținutului paginilor web se face de către notar la cererea persoanei interesate. Certificatul cuprinde identificarea solicitantului, adresa paginii de internet, numărul de pagini tipărite şi data, respectiv anul, luna, ziua, ora şi minutul publicării. La certificat se ataşează captura de ecran tipărită pe suport hârtie.

În îndeplinirea acestei proceduri, notarul poate solicita prezenţa unui expert sau specialist în domeniu.

În cazul certificării programelor sau altor produse informatice, la certificatul solicitat notarului, indiferent de forma în care programul este prezentat de către parte, se anexează varianta tipărită, integrală sau parţială a programului/produsului, după caz.

Certificatul va cuprinde identificarea solicitantului, numărul de pagini tipărite cu semnătura solicitantului la sfîrşitul documentului, data, respectiv anul, luna, ziua, ora şi minutul, indicarea suportului electronic pe care a fost prezentat spre tipărire, programul/produsul aflat pe CD, DVD, dispozitiv de memorie sau pe orice alt dispozitiv de stocare, precum şi denumirea programului/produsului prezentat. Certificatul şi documentul anexat se eliberează părţii în numărul de exemplare solicitat.

În îndeplinirea procedurii, notarul poate solicita ca programul sau produsul să fie atestat de un expert în domeniu.

De exemplu, noua procedură presupune că atunci când o persoană interesată va observa modificarea pe o pagină web a cerințelor unui concurs, unei licitații sau a rezultatelor acestora, va putea solicita notarului să certifice acest fapt. Certificatul respectiv va putea fi folosit ca probă pentru contestații sau litigii.

Comentarii