37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Notarii nu vor mai solicita prezentarea certificatului de la SFS

Notarii nu vor mai solicita prezentarea certificatului de la SFS

23.06.20181.411 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial al RM din 22 iunie 2018 au fost publicate modificările operate în Legea nr. 1453/2002 cu privire la notariat şi Decretul privind promulgarea acesteia.

Anterior art.51 al. 1 al Legii nominalizate prevedea că contractul de înstrăinare şi contractul de gaj al bunurilor supuse înregistrării se autentificau de notari cu condiţia prezentării documentelor care confirmă dreptul de proprietate asupra acestor bunuri, a avizului organului fiscal teritorial privind existenţa sau lipsa restanţelor la impozitul pe bunurile imobile şi a altor plăţi obligatorii la bugetul de stat pentru aceste bunuri, precum şi a extrasului din registrul gajului despre lipsa gajului acestor bunuri.

Începând cu 22 iunie curent, la autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare, donaţie, transmiterea în gaj şi alte operaţiuni cu bunurile imobiliare proprietarii acestora nu vor mai fi obligaţi să prezinte notarului certificatul eliberat de către Serviciului Fiscal de Stat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget aferente bunurilor respective.

Actualitatea modificărilor respective reiese din necesitatea reducerii timpului și costurilor aferente înregistrării proprietății. Conform informației cu referire la metodologia Doing Business, înregistrarea proprietății în Republica Moldova, pentru persoanele juridice, presupune 5 proceduri, 5,5 zile și costă circa 0,9% din valoarea proprietății, susţinea unul dintre autorii proiectului de lege la etapa de examinare în parlament.

Autorii modificărilor argumentau necesitatea acestora prin faptul că certificatul nu are nici un impact asupra părților contractuale din motiv că evidența restanțelor este ținută după contribuabili, iar SFS are destule pârghii pentru a le încasa. Suplimentar, schimbarea proprietarului imobilelor nu va duce la schimbarea subiectului restanței.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...