37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Notarii ar putea prezenta informația cu privire la baza valorică a activelor de capital înstrăinate

Notarii ar putea prezenta informația cu privire la baza valorică a activelor de capital înstrăinate

15.04.2024143 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Anexei nr. 6 la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal.

Astfel, se propune completarea Anexei nr.6 la Ordinul SFS nr.427/2018, cu noi colonițe aferente bazei valorice ale activelor de capital înstrăinate, și anume:

  • col. 7a „Prețul bunului imobil dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare”,
  • col. 7b „Codul valutei”,
  • col. 7c„Data contractului de vânzare-cumpărare, în baza căruia a fost dobândit bunul imobil”,
  • col. 7d „Numărul contractului de vânzare-cumpărare, în baza căruia a fost dobândit bunul imobil”.

Potrivit autorilor, ținând cont de volumul semnificativ de informații ce ar urma rapoarte, se propune, inițial, col. 7a, 7b, 7c, 7d se vor completa doar în cazul în care se prezintă informaţia privind înstrăinarea bunurilor imobile în perioada de raportare, indiferent de modul de înstrăinare, care au fost dobândite exclusiv în baza contractului de vânzare-cumpărare. În alte cazuri, coloanele nominalizate nu se vor completa.

O altă modificare se referă la completarea Anexei nr.6 cu col. 11a „Numărul de identificare” în care se va indica numărul de identificare, exclusiv în cazul în care obiectul contractului este bun imobil – numărul cadastral sau mijloc de transport – VIN codul, sau alte elemente de identificare.

De asemenea, se propune completarea Notei informative cu pct. 4, aferent modului de completare a datelor de identificare a părților 1 și părților 2 ale contractelor raportate. Astfel, în conformitate cu modificările propuse, coloanele 5, 6, 8, 9 se completează în baza datelor indicate în documentul prin care se identifică persoana (buletin de identitate, paşaport, certificat de naştere, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice etc.) sau, în lipsa acestuia, printr-un alt act care confirmă identitatea persoanei fizice sau persoanei juridice nerezidente. În cazul în care este persoană fizică, în col. 5 și 8 se indică numărul personal de identificare al persoanei fizice (IDNP), iar în celelalte cazuri se indică – numărul de identificare / codul fiscal al contribuabilului, după caz numărul actului de identitate.

Toate părțile interesate sunt invitate să prezinte propunerile și sugestiile la adresa electronică tatiana.avetisova@sfs.md, până la data de 26 aprilie 2024.

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Anexei nr. 6 la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal.

Astfel, se propune completarea Anexei nr.6 la Ordinul SFS nr.427/2018, cu noi colonițe aferente bazei valorice ale activelor de capital înstrăinate, și anume:

  • col. 7a „Prețul bunului imobil dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare”,
  • col. 7b „Codul valutei”,
  • col. 7c„Data contractului de vânzare-cumpărare, în baza căruia a fost dobândit bunul imobil”,
  • col. 7d „Numărul contractului de vânzare-cumpărare, în baza căruia a fost dobândit bunul imobil”.

Potrivit autorilor, ținând cont de volumul semnificativ de informații ce ar urma rapoarte, se propune, inițial, col. 7a, 7b, 7c, 7d se vor completa doar în cazul în care se prezintă informaţia privind înstrăinarea bunurilor imobile în perioada de raportare, indiferent de modul de înstrăinare, care au fost dobândite exclusiv în baza contractului de vânzare-cumpărare. În alte cazuri, coloanele nominalizate nu se vor completa.

O altă modificare se referă la completarea Anexei nr.6 cu col. 11a „Numărul de identificare” în care se va indica numărul de identificare, exclusiv în cazul în care obiectul contractului este bun imobil – numărul cadastral sau mijloc de transport – VIN codul, sau alte elemente de identificare.

De asemenea, se propune completarea Notei informative cu pct. 4, aferent modului de completare a datelor de identificare a părților 1 și părților 2 ale contractelor raportate. Astfel, în conformitate cu modificările propuse, coloanele 5, 6, 8, 9 se completează în baza datelor indicate în documentul prin care se identifică persoana (buletin de identitate, paşaport, certificat de naştere, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice etc.) sau, în lipsa acestuia, printr-un alt act care confirmă identitatea persoanei fizice sau persoanei juridice nerezidente. În cazul în care este persoană fizică, în col. 5 și 8 se indică numărul personal de identificare al persoanei fizice (IDNP), iar în celelalte cazuri se indică – numărul de identificare / codul fiscal al contribuabilului, după caz numărul actului de identitate.

Toate părțile interesate sunt invitate să prezinte propunerile și sugestiile la adresa electronică tatiana.avetisova@sfs.md, până la data de 26 aprilie 2024.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...