37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Norme cu caracter general pentru efectuarea operaţiunilor de casă de către entități

Norme cu caracter general pentru efectuarea operaţiunilor de casă de către entități

29.06.2021645 views
(3 voturi, medie: 3,67 din 5)
Se încarcă...

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.764/1992, toate întreprinderile de stat, cooperatiste, pe acţiuni, de arendă colective, mixte, obşteşti etc., asociaţiile, organizaţiile şi instituţiile (în continuare - întreprinderi), indiferent de statutul lor juridic, sînt obligate să consemneze mijloacele lor băneşti în instituţiile financiare.

Decontările dintre întreprinderi pe angajamente se efectuează, de regulă, prin virament la instituţii financiare.

Numerarul primit de întreprinderi de la instituţiile financiare este utilizat în scopurile pentru care a fost eliberat.

Întreprinderile, de regulă, primesc de la instituţiile financiare ale republicii bani în numerar pentru:

Întreprinderile cu încasări permanente de bani pot utiliza numerarul din casele sale pentru scopurile indicate mai sus, cu excepţia cheltuielilor de deplasare.

Întreprinderile sînt obligate să predea instituţiilor financiare ce le deservesc toate surplusurile de numerar ce depăşesc necesarul minim pentru efectuarea decontărilor la începutul zilei următoare, pentru înscrierea lor în conturile curente.

Întreprinderile au dreptul să păstreze în casele lor numerar, pentru retribuirea muncii, plata subvenţiilor de asigurare socială, burselor, pensiilor, numai pe un termen de cel mai mult 3 zile lucrătoare, inclusiv ziua de primire a banilor la instituţia bancară, cu excepția mijloacelor financiare destinate utilizării în activitățile speciale de investigații și extrădării persoanelor.

Întreprinderile eliberează numerar spre decontare pentru cheltuieli operaţionale şi de gospodărire în proporţii şi termene, stabilite de conducătorii de întreprinderi, dar nu mai mult de o lună, cu excepția mijloacelor financiare destinate utilizării în activitățile speciale de investigații.

Eliberarea de numerar spre decontare pentru cheltuieli legate de deplasări de serviciu, se efectuează în limitele sumelor aferente persoanelor detaşate conform Regulamentului în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Numerarul neutilizat, eliberat spre decontare, trebuie să fie restituit în casa întreprinderii cel mai tîrziu la 3 zile după expirarea termenului pentru care a fost eliberat.

Persoanele care au primit numerar spre decontare sînt obligate să prezinte în contabilitatea întreprinderii o dare de seamă, cu anexarea actelor doveditoare, privind sumele utilizate.

Eliberarea de numerar spre decontare se efectuează numai cu condiţia unei dări de seamă complete asupra sumelor eliberate anterior spre decontare.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.764/1992, toate întreprinderile de stat, cooperatiste, pe acţiuni, de arendă colective, mixte, obşteşti etc., asociaţiile, organizaţiile şi instituţiile (în continuare - întreprinderi), indiferent de statutul lor juridic, sînt obligate să consemneze mijloacele lor băneşti în instituţiile financiare.

Decontările dintre întreprinderi pe angajamente se efectuează, de regulă, prin virament la instituţii financiare.

Numerarul primit de întreprinderi de la instituţiile financiare este utilizat în scopurile pentru care a fost eliberat.

Întreprinderile, de regulă, primesc de la instituţiile financiare ale republicii bani în numerar pentru:

Întreprinderile cu încasări permanente de bani pot utiliza numerarul din casele sale pentru scopurile indicate mai sus, cu excepţia cheltuielilor de deplasare.

Întreprinderile sînt obligate să predea instituţiilor financiare ce le deservesc toate surplusurile de numerar ce depăşesc necesarul minim pentru efectuarea decontărilor la începutul zilei următoare, pentru înscrierea lor în conturile curente.

Întreprinderile au dreptul să păstreze în casele lor numerar, pentru retribuirea muncii, plata subvenţiilor de asigurare socială, burselor, pensiilor, numai pe un termen de cel mai mult 3 zile lucrătoare, inclusiv ziua de primire a banilor la instituţia bancară, cu excepția mijloacelor financiare destinate utilizării în activitățile speciale de investigații și extrădării persoanelor.

Întreprinderile eliberează numerar spre decontare pentru cheltuieli operaţionale şi de gospodărire în proporţii şi termene, stabilite de conducătorii de întreprinderi, dar nu mai mult de o lună, cu excepția mijloacelor financiare destinate utilizării în activitățile speciale de investigații.

Eliberarea de numerar spre decontare pentru cheltuieli legate de deplasări de serviciu, se efectuează în limitele sumelor aferente persoanelor detaşate conform Regulamentului în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Numerarul neutilizat, eliberat spre decontare, trebuie să fie restituit în casa întreprinderii cel mai tîrziu la 3 zile după expirarea termenului pentru care a fost eliberat.

Persoanele care au primit numerar spre decontare sînt obligate să prezinte în contabilitatea întreprinderii o dare de seamă, cu anexarea actelor doveditoare, privind sumele utilizate.

Eliberarea de numerar spre decontare se efectuează numai cu condiţia unei dări de seamă complete asupra sumelor eliberate anterior spre decontare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...