37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noile măsuri de prevenire și combatere a muncii nedeclarate, publicate

Noile măsuri de prevenire și combatere a muncii nedeclarate, publicate

04.01.2023753 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 31 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 355 din 22 decembrie 2022 pentru modificarea unor acte normative, care are scopul de a combate munca nedeclarată. Astfel, prin prezenta lege au fost operate modificări în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, Codul contravențional și Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Potrivit modificărilor operate în art. 35 din Legea nr. 489/1999, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, în cazul constatării în activitatea angajatorului a utilizării muncii nedeclarate sau a achitării salariului ori a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă, Inspectoratul de Stat al Muncii va sesiza Serviciul Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 10 zile de la data constatării faptelor menționate, pentru întreprinderea măsurilor de conformare benevolă sau forțată. În cazul în care nu sunt disponibile alte informații pentru estimarea perioadei faptelor prevăzute supra , se prezumă că acestea au o durată de cel puțin 6 luni.

De asemenea, conform modificărilor operate, Legea nr.140/2001 a fost completată cu două articole noi (91 și 115) prin care inspectorului de muncă i se interzice să fondeze servicii externe private de protecție și prevenire a muncii nedeclarate, precum și să activeze sau să aibă orice interes personal în cadrul acestora. Situațiile de incompatibilitate urmează să înceteze în termen de o lună de la data apariției acestora. Dacă nu a eliminat situația de incompatibilitate în termenul prevăzut, inspectorul de muncă va fi destituit din funcție.

Articolul 115 din legea prenotată, prevede că inspectorul de muncă va aplica metode și surse indirecte în baza următorilor indicatori:

  • salariul mediu în întreprindere pentru salariați cu activitate similară, cu excepția salariilor managementului de top;
  • salariul mediu pe sector pentru salariați cu activitate similară sau salariul specificat în convenția colectivă la nivel de ramură și/sau contractul colectiv de muncă aplicabile;
  • informații obținute în urma schimbului de date cu autoritățile publice;
  • alte informații stabilite de Guvern.

Adițional, Inspectoratul de Stat al Muncii va sesiza Serviciul Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 10 zile de la data constatării faptelor menționate, pentru întreprinderea măsurilor de conformare benevolă sau forțată.

Prin modificările operata la Codul contravențional, Inspectoratului de Stat la Muncii i se va acorda dreptul de constatare și examinare a contravențiilor privind utilizarea muncii nedeclarate și achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă (art. 551 și 552), prin utilizarea de către inspectori a metodelor și surselor indirect.

Respectiv, din 1 iulie 2023, directorul Inspectoratului de Stat al Muncii și adjuncții lui, șefii inspecțiilor teritoriale de muncă și adjuncți lor, precum și inspectorii de muncă vor fi în drept să constate contravenții, să încheie procese-verbale și să aplice sancțiuni.

Cât privește Legea nr. 131/2012, completarea art. 19 alin (1) cu un nou punct 7), va acorda dreptul inspectorilor de a efectua controlul inopinat în baza informației privind utilizarea muncii nedeclarate, achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă, privind traficul de ființe umane sau exploatarea în muncă la angajator. Noile prevederi vor intra în vigoare la data de 1 martie 2023.

În Monitorul Oficial din 31 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 355 din 22 decembrie 2022 pentru modificarea unor acte normative, care are scopul de a combate munca nedeclarată. Astfel, prin prezenta lege au fost operate modificări în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, Codul contravențional și Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Potrivit modificărilor operate în art. 35 din Legea nr. 489/1999, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, în cazul constatării în activitatea angajatorului a utilizării muncii nedeclarate sau a achitării salariului ori a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă, Inspectoratul de Stat al Muncii va sesiza Serviciul Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 10 zile de la data constatării faptelor menționate, pentru întreprinderea măsurilor de conformare benevolă sau forțată. În cazul în care nu sunt disponibile alte informații pentru estimarea perioadei faptelor prevăzute supra , se prezumă că acestea au o durată de cel puțin 6 luni.

De asemenea, conform modificărilor operate, Legea nr.140/2001 a fost completată cu două articole noi (91 și 115) prin care inspectorului de muncă i se interzice să fondeze servicii externe private de protecție și prevenire a muncii nedeclarate, precum și să activeze sau să aibă orice interes personal în cadrul acestora. Situațiile de incompatibilitate urmează să înceteze în termen de o lună de la data apariției acestora. Dacă nu a eliminat situația de incompatibilitate în termenul prevăzut, inspectorul de muncă va fi destituit din funcție.

Articolul 115 din legea prenotată, prevede că inspectorul de muncă va aplica metode și surse indirecte în baza următorilor indicatori:

  • salariul mediu în întreprindere pentru salariați cu activitate similară, cu excepția salariilor managementului de top;
  • salariul mediu pe sector pentru salariați cu activitate similară sau salariul specificat în convenția colectivă la nivel de ramură și/sau contractul colectiv de muncă aplicabile;
  • informații obținute în urma schimbului de date cu autoritățile publice;
  • alte informații stabilite de Guvern.

Adițional, Inspectoratul de Stat al Muncii va sesiza Serviciul Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 10 zile de la data constatării faptelor menționate, pentru întreprinderea măsurilor de conformare benevolă sau forțată.

Prin modificările operata la Codul contravențional, Inspectoratului de Stat la Muncii i se va acorda dreptul de constatare și examinare a contravențiilor privind utilizarea muncii nedeclarate și achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă (art. 551 și 552), prin utilizarea de către inspectori a metodelor și surselor indirect.

Respectiv, din 1 iulie 2023, directorul Inspectoratului de Stat al Muncii și adjuncții lui, șefii inspecțiilor teritoriale de muncă și adjuncți lor, precum și inspectorii de muncă vor fi în drept să constate contravenții, să încheie procese-verbale și să aplice sancțiuni.

Cât privește Legea nr. 131/2012, completarea art. 19 alin (1) cu un nou punct 7), va acorda dreptul inspectorilor de a efectua controlul inopinat în baza informației privind utilizarea muncii nedeclarate, achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă, privind traficul de ființe umane sau exploatarea în muncă la angajator.Noile prevederi vor intra în vigoare la data de 1 martie 2023.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...