37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi Standarde naționale pentru auditul intern. Când vor intra în vigoare

Noi Standarde naționale pentru auditul intern. Când vor intra în vigoare

09.07.20181.759 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor, a înaintat spre dezbateri publice un proiect de ordin cu privire la aprobarea Standardelor naționale de audit intern (SNAI).

Având în vedere că, Standardele Internaționale ale Practicii Profesionale de Audit Intern au fost modificate în anul 2016, elaborarea acestui proiect prezintă o necesitate imperativă de ajustare a SNAI la standardele nominalizate, în vederea dezvoltării în continuare a activităţii de audit intern în sectorul public.

Totodată, în vederea aplicării corecte a SNAI conform rigorilor UE și facilitarea înțelegerii acetora de către părțile interesate, conform proiectului respectiv, noile SNAI conțin note privind interpretarea standardelor, care nu se conțin în standardele prezente.

Cele mai pricipale modificări constă în:

- suplimentarea și concretizarea dispozițiilor generale , precum și definirea noțiunilor, în vederea explicării termenilor utilizați;

- includerea unor SNAI noi, care:

  • specifică modalitatea de realizare a sarcinilor conducătorului entității de audit intern în afara ariei de aplicabilitate a auditului intern;
  • oferă posibilitatea furnizării asigurării în domeniile în care anterior a fost oferită consiliere, cu respectarea anumitor condiții;
  • precizează responsabilitatea entității publice cu privire la menținerea unei activități eficace de audit intern, în cazul în care aceasta este asigurată de către un furnizor extern de servicii;

- includerea necesității de documentare a evaluării riscurilor în cadrul planificării activității de audit intern, precum și aprobarea Planului anual de activitate de către managerul entității publice;

- definirea caracterului misiunilor de asigurare și consiliere, inclusiv includerea misiunilor de asigurare furnizate părților din exteriorul entității în Carta de audit intern și altele.

Noile SNAI conțin două categorii esențiale: standarde de calificare și standarde de performanță.

În cazul în care proiectul de ordin va fi aprobat, acesta va intra în vigoare la data publicării în MO, iar drept cnsecință, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 113 din 12.10.2012, cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de audit intern, va fi abrogat.

Persoane responsabile:
Jucov Aurel, consultant superior, Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
Tel. 022 26 27 93, email: aurel.jucov@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 20.07.2018
Proiectul și nota informativă.

Ministerul Finanțelor, a înaintat spre dezbateri publice un proiect de ordin cu privire la aprobarea Standardelor naționale de audit intern (SNAI).

Având în vedere că, Standardele Internaționale ale Practicii Profesionale de Audit Intern au fost modificate în anul 2016, elaborarea acestui proiect prezintă o necesitate imperativă de ajustare a SNAI la standardele nominalizate, în vederea dezvoltării în continuare a activităţii de audit intern în sectorul public.

Totodată, în vederea aplicării corecte a SNAI conform rigorilor UE și facilitarea înțelegerii acetora de către părțile interesate, conform proiectului respectiv, noile SNAI conțin note privind interpretarea standardelor, care nu se conțin în standardele prezente.

Cele mai pricipale modificări constă în:

- suplimentarea și concretizarea dispozițiilor generale , precum și definirea noțiunilor, în vederea explicării termenilor utilizați;

- includerea unor SNAI noi, care:

  • specifică modalitatea de realizare a sarcinilor conducătorului entității de audit intern în afara ariei de aplicabilitate a auditului intern;
  • oferă posibilitatea furnizării asigurării în domeniile în care anterior a fost oferită consiliere, cu respectarea anumitor condiții;
  • precizează responsabilitatea entității publice cu privire la menținerea unei activități eficace de audit intern, în cazul în care aceasta este asigurată de către un furnizor extern de servicii;

- includerea necesității de documentare a evaluării riscurilor în cadrul planificării activității de audit intern, precum și aprobarea Planului anual de activitate de către managerul entității publice;

- definirea caracterului misiunilor de asigurare și consiliere, inclusiv includerea misiunilor de asigurare furnizate părților din exteriorul entității în Carta de audit intern și altele.

Noile SNAI conțin două categorii esențiale: standarde de calificare și standarde de performanță.

În cazul în care proiectul de ordin va fi aprobat, acesta va intra în vigoare la data publicării în MO, iar drept cnsecință, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 113 din 12.10.2012, cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de audit intern, va fi abrogat.

Persoane responsabile:
Jucov Aurel, consultant superior, Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
Tel. 022 26 27 93, email: aurel.jucov@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 20.07.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...