37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Noi reguli de înregistrare a dreptului de proprietate comună în devălmăşie a soţilor asupra bunurilor imobile

Noi reguli de înregistrare a dreptului de proprietate comună în devălmăşie a soţilor asupra bunurilor imobile

18.07.20191.681 views BizLaw
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Dreptul de proprietate comună în devălmășie a soților asupra bunurilor imobile se va înregistra conform unor noi reguli. În Monitorul Oficial din 12 iulie au fost publicate mai multe modificări la Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor.

Astfel, Instrucțiunea a fost completată cu un nou punct, care prevede că înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmăşie a soţilor asupra bunurilor imobile se efectuează potrivit actului justificativ pe care se întemeiază înregistrarea, în care sunt indicaţi ambii soţi ca titulari ai dreptului sau în care este indicat expres că bunul se dobândeşte în devălmăşie cu celălat soţ.

Cererea de înregistrare se depune de către soţul indicat în actul justificativ, în cazul în care bunurile sunt deţinute în devălmăşie, sau de fiecare din soţi, în cazul în care bunurile sunt deţinute pe cote-părţi.

În cazul în care în actul justificativ este indicat ca titular doar unul din soţi, înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmăşie, dacă bunurile au fost dobândite în timpul căsătoriei, se va face la cererea scrisă a soţului, indicat în act.

Dacă dreptul a fost înregistrat doar în folosul unuia dintre soţi, înregistrarea dreptului de proprietate în devălmăşie se va putea face la cererea celuilalat soţ, cu prezentarea consimţământului autentificat notarial sau exprimat în declaraţia semnată în faţa registratorului a soţului al cărui drept este înregistrat.

Registratorul va decide înregistrarea dreptului comun sau rectificarea, cu consimţământul soţului dreptul căruia este înregistrat, dacă din conţinutul certificatului de căsătorie, corelat cu situaţia juridică a dreptului, rezultă că dreptul de proprietate s-a dobândit în timpul căsătoriei, iar conform legii nu urmează a fi atribuit la categoria bunurilor personale a soţului, indicat în actul justificativ.

În dosarul cadastral se va îndosaria copia certificatului de căsătorie, legalizată notarial sau confirmată de către registrator precum că, corespunde originalului.

Dacă în Registru un soţ este înregistrat ca unic titular al dreptului înregistrat, dar este notată calitatea de bun comun, înstrăinarea sau grevarea acelui drept se va înregistra numai cu acordul celuilalt soţ (art. 428 alin. (3) Cod civil). Registratorul va verifica ca acordul celuilalt soţ să fie cuprins în actul juridic de dispoziţie sau se va prezenta acordul cuprins într-o declaraţie autentificată notarial sau semnată în faţa registratorului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...