37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi Regulamente și Norme de audit intern în sectorul public

Noi Regulamente și Norme de audit intern în sectorul public

22.01.2021435 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 22 ianuarie 2021, au fost publicate mai multe acte normative în domeniul auditului intern în sectorul public.

I. Prin Ordinul nr. 159 din 17.12.2020 a fost aprobat Regulamentul privind activitatea de audit intern prin asociere în sectorul public.
Prezentul Regulament are ca scop stabilirea cadrului general de organizare și desfășurare a activității de audit intern în entitățile publice prin asociere.
Prevederile Regulamentului se aplică entităților publice care nu cad sub incidența art.19 alin.(11) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, nu dispun de subdiviziune de audit intern proprie în structura organizatorică și nu se află în subordinea unui organ central de specialitate al administrației publice sau al unei autorități a administrației publice locale de nivelul al doilea.
Auditul intern prin asociere se realizează în baza unui acord de asociere încheiat între două sau mai multe entități publice, care cooperează pentru asigurarea activității de audit intern pentru fiecare dintre acestea.
Auditul intern prin asociere este realizat de o subdiviziune de audit intern instituită în structura entității publice organizatoare.
Prezentul Ordin va intra în vigoare la data de 22 februarie 2021.

II. Prin Ordinul nr.160 din 17.12.2020 a fost aprobat Regulamentul privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public. 
Acest Regulament are ca scop stabilirea cadrului general de organizare și desfășurare a activității de audit intern în entitățile publice pe bază de contract.
Prevederile Regulamentului se aplică autorităților administrației publice centrale şi locale, instituțiilor publice, precum şi autorităților/instituțiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public național.
Prestarea serviciilor de audit intern pe bază de contract se efectuează cu asigurarea respectării principiilor fundamentale ale activității de audit intern în sectorul public și în conformitate cu prevederile Legii nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, Hotărîrii Guvernului nr.557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern, precum și Ordinului ministrului finanțelor nr.153/2018 cu privire la  aprobarea Standardelor naționale de audit intern.
Poate presta servicii de audit intern pe bază de contract, persoana juridică sau fizică care corespunde următoarelor criterii:
1) este înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice sau în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali;
2) genul principal de activitate este 70.22 „Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management”;
3) nu dispune de restanțe privind achitarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și primelor la bugetul public național;
4) dispune de 2 specialiști angajați / contractați, care dețin experiență de cel puțin 3 ani în unul din domenii precum audit intern, contabilitate, economie, finanţe publice, tehnologii informaţionale, drept, audit extern sau alte domenii de expertiză tehnică specifică;
5) cel puțin un auditor intern angajat / contractat sau fondatorul deține Certificat de calificare profesională eliberat de către Ministerul Finanţelor, sau Certificat de calificare cu recunoaștere internațională în domeniul auditului intern sau alt tip de Certificat de calificare sau expertiză în domenii tehnice specifice;
6) demonstrează conformitate a activității de audit intern, constatată în rezultatul evaluării externe a calității activității;
7) respectă cerințele de pregătire profesională continuă a persoanelor antrenate în activitatea de audit intern;
8) nu se află în conflict de interese cu unitatea auditată și obiectul auditului intern.
Prezentul Ordin va intra în vigoare la data de 22 februarie 2021.

III. Prin Ordinul nr. 161 din 17.12.2020 au fost aprobate Normele de audit intern în sectorul public.
Normele au ca scop stabilirea cadrului general de organizare și desfășurare a activității de audit intern în entitățile publice, precum și îndrumarea necesară pentru aplicarea în practică a prevederilor Codului etic, Cartei de audit intern și Standardelor naționale de audit intern .
Prevederile Normelor se aplică entităților publice, care asigură activitatea de audit intern prin una din următoarele forme:
1) subdiviziune de audit intern instituită în structura organizațională proprie;
2) audit intern prin asociere;
3) audit intern pe bază de contract.
Prezentul Ordin va intra în vigoare la data de 22 februarie 2021. Totodată, se abrogă Ordinul MF nr.105/2013 cu privire la aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, cu excepția instrucțiunilor suplimentare la fiecare normă.

Conform Monitorului Oficial din 22 ianuarie 2021, au fost publicate mai multe acte normative în domeniul auditului intern în sectorul public.

I. Prin Ordinul nr. 159 din 17.12.2020 a fost aprobat Regulamentul privind activitatea de audit intern prin asociere în sectorul public.
Prezentul Regulament are ca scop stabilirea cadrului general de organizare și desfășurare a activității de audit intern în entitățile publice prin asociere.
Prevederile Regulamentului se aplică entităților publice care nu cad sub incidența art.19 alin.(11) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, nu dispun de subdiviziune de audit intern proprie în structura organizatorică și nu se află în subordinea unui organ central de specialitate al administrației publice sau al unei autorități a administrației publice locale de nivelul al doilea.
Auditul intern prin asociere se realizează în baza unui acord de asociere încheiat între două sau mai multe entități publice, care cooperează pentru asigurarea activității de audit intern pentru fiecare dintre acestea.
Auditul intern prin asociere este realizat de o subdiviziune de audit intern instituită în structura entității publice organizatoare.
Prezentul Ordin va intra în vigoare la data de 22 februarie 2021.

II. Prin Ordinul nr.160 din 17.12.2020 a fost aprobat Regulamentul privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public. 
Acest Regulament are ca scop stabilirea cadrului general de organizare și desfășurare a activității de audit intern în entitățile publice pe bază de contract.
Prevederile Regulamentului se aplică autorităților administrației publice centrale şi locale, instituțiilor publice, precum şi autorităților/instituțiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public național.
Prestarea serviciilor de audit intern pe bază de contract se efectuează cu asigurarea respectării principiilor fundamentale ale activității de audit intern în sectorul public și în conformitate cu prevederile Legii nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, Hotărîrii Guvernului nr.557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern, precum și Ordinului ministrului finanțelor nr.153/2018 cu privire la  aprobarea Standardelor naționale de audit intern.
Poate presta servicii de audit intern pe bază de contract, persoana juridică sau fizică care corespunde următoarelor criterii:
1) este înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice sau în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali;
2) genul principal de activitate este 70.22 „Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management”;
3) nu dispune de restanțe privind achitarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și primelor la bugetul public național;
4) dispune de 2 specialiști angajați / contractați, care dețin experiență de cel puțin 3 ani în unul din domenii precum audit intern, contabilitate, economie, finanţe publice, tehnologii informaţionale, drept, audit extern sau alte domenii de expertiză tehnică specifică;
5) cel puțin un auditor intern angajat / contractat sau fondatorul deține Certificat de calificare profesională eliberat de către Ministerul Finanţelor, sau Certificat de calificare cu recunoaștere internațională în domeniul auditului intern sau alt tip de Certificat de calificare sau expertiză în domenii tehnice specifice;
6) demonstrează conformitate a activității de audit intern, constatată în rezultatul evaluării externe a calității activității;
7) respectă cerințele de pregătire profesională continuă a persoanelor antrenate în activitatea de audit intern;
8) nu se află în conflict de interese cu unitatea auditată și obiectul auditului intern.
Prezentul Ordin va intra în vigoare la data de 22 februarie 2021.

III. Prin Ordinul nr. 161 din 17.12.2020 au fost aprobate Normele de audit intern în sectorul public.
Normele au ca scop stabilirea cadrului general de organizare și desfășurare a activității de audit intern în entitățile publice, precum și îndrumarea necesară pentru aplicarea în practică a prevederilor Codului etic, Cartei de audit intern și Standardelor naționale de audit intern .
Prevederile Normelor se aplică entităților publice, care asigură activitatea de audit intern prin una din următoarele forme:
1) subdiviziune de audit intern instituită în structura organizațională proprie;
2) audit intern prin asociere;
3) audit intern pe bază de contract.
Prezentul Ordin va intra în vigoare la data de 22 februarie 2021. Totodată, se abrogă Ordinul MF nr.105/2013 cu privire la aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, cu excepția instrucțiunilor suplimentare la fiecare normă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...