37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi reglementări privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător

Noi reglementări privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător

06.06.2023305 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 112 din 11 mai 2023 pentru modificarea unor acte normative, inclusiv a Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Potrivit modificărilor operate la alin.1) art.4 din lege, în cazul efectuării controlului prin solicitare directă de la persoana controlată a documentaţiei şi a altei informaţii, aceasta, în termen de 15 zile lucrătoare de la data recepţionării solicitării motivate, este obligată să prezinte organului de control informaţia şi documentele specificate în solicitare. Neprezentarea informaţiei solicitate constituie temei pentru iniţierea, în termen de 15 zile lucrătoare, a unui control la faţa locului.

Adițional, art.18 a fost completat cu un nou alineat (alin.3) prin care la delegația de control se va anexa, în mod obligatoriu, listele de verificare în temeiul cărora se va desfășura controlul în cauză. În acelaşi context, în Legea nr. 131/2012 a fost instituită obligația înregistrăriii delegației de control în Registrul de stat al controalelor, iar în cazul controlului inopinat – și a notei de motivare.

Totodată, prin Legea nr.112 este completată cu lit.k) art. 25, care stabilește că, în procesul efectuării controlului, persoana supusă controlului este în drept să documenteze acțiunile inspectorilor și ale persoanelor care îi însoțesc în interes de serviciu prin proba cu martori și/sau prin intermediul altor mijloace, precum mijloacele de înregistrare foto, video, audio etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate se realizează în baza interesului legitim al persoanelor supuse controlului, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal. În procesul efectuării controlului, persoana supusă controlului nu este obligată să obțină acceptul sau să informeze prealabil persoanele vizate despre documentarea acțiunilor acestora și despre utilizarea unor astfel de mijloace.

Noile prevederi vor intra în vigoare la data de 2 iulie 2023.

În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 112 din 11 mai 2023 pentru modificarea unor acte normative, inclusiv a Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Potrivit modificărilor operate la alin.1) art.4 din lege, în cazul efectuării controlului prin solicitare directă de la persoana controlată a documentaţiei şi a altei informaţii, aceasta, în termen de 15 zile lucrătoare de la data recepţionării solicitării motivate, este obligată să prezinte organului de control informaţia şi documentele specificate în solicitare. Neprezentarea informaţiei solicitate constituie temei pentru iniţierea, în termen de 15 zile lucrătoare, a unui control la faţa locului.

Adițional, art.18 a fost completat cu un nou alineat (alin.3) prin care la delegația de control se va anexa, în mod obligatoriu, listele de verificare în temeiul cărora se va desfășura controlul în cauză. În acelaşi context, în Legea nr. 131/2012 a fost instituită obligația înregistrăriii delegației de control în Registrul de stat al controalelor, iar în cazul controlului inopinat – și a notei de motivare.

Totodată, prin Legea nr.112 este completată cu lit.k) art. 25, care stabilește că, în procesul efectuării controlului, persoana supusă controlului este în drept să documenteze acțiunile inspectorilor și ale persoanelor care îi însoțesc în interes de serviciu prin proba cu martori și/sau prin intermediul altor mijloace, precum mijloacele de înregistrare foto, video, audio etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate se realizează în baza interesului legitim al persoanelor supuse controlului, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal. În procesul efectuării controlului, persoana supusă controlului nu este obligată să obțină acceptul sau să informeze prealabil persoanele vizate despre documentarea acțiunilor acestora și despre utilizarea unor astfel de mijloace.

Noile prevederi vor intra în vigoare la data de 2 iulie 2023.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...