37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi reglementări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

Noi reglementări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

11.05.2023672 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 66 din 30 martie 2023 pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor).

Potrivit modificărilor operate Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost completată cu noțiuni noi (activ virtual, furnizor de servicii privind monedele virtuale, infracțiune predicat etc.). Respectiv, activul virtual este definit ca reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar care este acceptată de către persoane fizice sau juridice drept mijloc de schimb și poate fi transferată, stocată sau tranzacționată în mod electronic.

Furnizor de servicii privind activele virtuale este persoana fizică sau juridică care prestează în calitate de profesionist, pentru/sau în numele altei persoane fizice sau juridice, una sau mai multe dintre următoarele activități sau operațiuni:

  • schimb între active virtuale și monedele fiduciare;
  • schimb între una sau mai multe forme de monede virtuale;
  • transfer de active virtuale;
  • păstrare și/sau administrare a activelor virtuale sau a instrumentelor care conferă dreptul de control asupra activelor virtuale;
  • participare la și prestare de servicii financiare privind oferta unui emitent și/sau vânzarea unui activ virtual.

Concomitent, potrivit modificărilor operate la art. 4 alin. (1) din lege lista entităților raportoare ce cad sub incidența prevederilor Legii nr. 308/2017, a fost suplinită cu următoarele categorii: executori judecătorești, administratori autorizați, furnizori de servicii privind monedele virtuale și furnizori de servicii de finanțare participativă.

De asemenea, a fost micșorată valoarea tranzacțiilor efectuate prin una sau mai multe operațiuni care au legătură între ele, ținând cont de cerințele la nivel național de la 300.000 de lei la 200.000 de lei. Adițional, cadrul legislativ în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor a fost completat cu noi articole referitoare la identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice; beneficiarul efectiv; persoanele expuse politic etc.

Suplimentar, Legea nr.85/2020 a fost completată cu noi noțiuni: control inopinat și control planificat. În vederea eficientizării procesului de control cadrul legal a fost completat cu preveri ce țin de posibilitatea prelungirii și suspendării controlului. Respectiv, din motive justificate legate de complexitatea procedurii de control, termenul general de efectuare a procedurii de control poate fi prelungit până la 30 de zile sau poate fi suspendat până la înlăturarea cauzelor care au dus la suspendarea procedurii de control.

În același timp, Legea menționată a fost completată cu art. 421 ce prevede sancțiuni pentru încălcarea interdicțiilor privind relațiile de afaceri și tranzacțiile asociate activelor virtuale.

O altă modificare ce merită a fi menționată este cea cu privire la suplinirea art. 263 din Codul contravențional cu un nou alineat, potrivit căruia desfășurarea activității de prestare a serviciilor privind activele virtuale, inclusiv în cazurile în care această activitate este auxiliară/suplimentară activității de bază, se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale.

În același context, se va sancționa cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale nedeclararea, declararea incompletă sau incorectă a informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi al/ai persoanelor juridice, al/ai întreprinzătorilor individuali și al/ai organizațiilor necomerciale (art. 2632 din Cod).

Prezenta lege va intra în vigoare la 1 iulie 2023.

În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 66 din 30 martie 2023 pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor).

Potrivit modificărilor operate Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost completată cu noțiuni noi (activ virtual, furnizor de servicii privind monedele virtuale, infracțiune predicat etc.). Respectiv, activul virtual este definit ca reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar care este acceptată de către persoane fizice sau juridice drept mijloc de schimb și poate fi transferată, stocată sau tranzacționată în mod electronic.

Furnizor de servicii privind activele virtuale este persoana fizică sau juridică care prestează în calitate de profesionist, pentru/sau în numele altei persoane fizice sau juridice, una sau mai multe dintre următoarele activități sau operațiuni:

  • schimb între active virtuale și monedele fiduciare;
  • schimb între una sau mai multe forme de monede virtuale;
  • transfer de active virtuale;
  • păstrare și/sau administrare a activelor virtuale sau a instrumentelor care conferă dreptul de control asupra activelor virtuale;
  • participare la și prestare de servicii financiare privind oferta unui emitent și/sau vânzarea unui activ virtual.

Concomitent, potrivit modificărilor operate la art. 4 alin. (1) din lege lista entităților raportoare ce cad sub incidența prevederilor Legii nr. 308/2017, a fost suplinită cu următoarele categorii: executori judecătorești, administratori autorizați, furnizori de servicii privind monedele virtuale și furnizori de servicii de finanțare participativă.

De asemenea, a fost micșorată valoarea tranzacțiilor efectuate prin una sau mai multe operațiuni care au legătură între ele, ținând cont de cerințele la nivel național de la 300.000 de lei la 200.000 de lei. Adițional, cadrul legislativ în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor a fost completat cu noi articole referitoare la identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice; beneficiarul efectiv; persoanele expuse politic etc.

Suplimentar, Legea nr.85/2020 a fost completată cu noi noțiuni: control inopinat și control planificat. În vederea eficientizării procesului de control cadrul legal a fost completat cu preveri ce țin de posibilitatea prelungirii și suspendării controlului. Respectiv, din motive justificate legate de complexitatea procedurii de control, termenul general de efectuare a procedurii de control poate fi prelungit până la 30 de zile sau poate fi suspendat până la înlăturarea cauzelor care au dus la suspendarea procedurii de control.

În același timp, Legea menționată a fost completată cu art. 421 ce prevede sancțiuni pentru încălcarea interdicțiilor privind relațiile de afaceri și tranzacțiile asociate activelor virtuale.

O altă modificare ce merită a fi menționată este cea cu privire la suplinirea art. 263 din Codul contravențional cu un nou alineat, potrivit căruia desfășurarea activității de prestare a serviciilor privind activele virtuale, inclusiv în cazurile în care această activitate este auxiliară/suplimentară activității de bază, se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale.

În același context, se va sancționa cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale nedeclararea, declararea incompletă sau incorectă a informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi al/ai persoanelor juridice, al/ai întreprinzătorilor individuali și al/ai organizațiilor necomerciale (art. 2632 din Cod).

Prezenta lege va intra în vigoare la 1 iulie 2023.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...