37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi reglementări cu privire la inventarierea bunurilor imobile în scopul impozitării

Noi reglementări cu privire la inventarierea bunurilor imobile în scopul impozitării

22.03.2024332 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 22 martie 2024, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 193 din 13 martie 2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2020 cu privire evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării.

Astfel, HG nr.827/2020 a fost completată cu o anexă nouă (anexa nr.3) - Regulamentul cu privire la aprecierea sau actualizarea valorii de inventariere a bunurilor imobile în scopul impozitării. Prezentul Regulament se recomandă a fi aplicat pentru bunurile imobile din localitățile unde nu au fost efectuată evaluarea masivă de către organele cadastrale teritoriale, conform valorii estimate în scopul impozitării.

Respectiv, în scopul impozitării bunurilor imobile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate sau valoarea evaluată în scopul impozitării, autoritățile vor institui Comisii de specialitate pentru inventarierea bunurilor imobile în cadrul primăriilor. Componența Comisiei de inventariere se va institui prin dispoziția autorității executive a administrației publice locale și va include cel puțin:

 • un funcționar public responsabil de colectarea impozitelor; 
 • un funcționar public responsabil de domeniul arhitecturii sau funcționar public responsabil de domeniul funciar;
 • un consilier local.

Procesul de actualizare a valorii de inventariere a bunurilor imobile în scopul impozitării reprezintă o consecutivitate de activități care va include:

 1. lucrări pregătitoare;
 2. colectarea datelor de piață;
 3. determinarea unui preț mediu de piață pentru un metru pătrat a construcției principale sau construcției auxiliare pentru actualizarea valorii de inventariere;
 4. colectarea datelor despre bunurilor imobile;
 5. calcularea valorii bunurilor imobile;
 6. transmiterea rezultatelor Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei.

În scopul acumulării datelor de piață, Comisia de specialitate va colecta datele de piață din sursele indicate, pentru actualizarea valorii de inventariere în scop de impozitare: arhivele organelor cadastrale; banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile; Sistemul Informațional Automatizat „Cadastrul Fiscal” a bunurilor imobile similare aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale; valoarea din Sistemul Informațional Automatizat ,,Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale” (SIA SCITL) a bunurilor imobile similare aflate pe teritoriul unității administrativteritoriale etc. În funcție de datele disponibile, Comisia de inventariere determină caracteristicile care vor influența asupra valorii de inventariere.

După adoptarea deciziei autorității publice locale deliberative, Comisia de inventariere determină costul bunurilor imobile și transmit rezultatele Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei.

Noile prevederi vor intra în vigoare la data de 22 aprilie curent.

În Monitorul Oficial de astăzi, 22 martie 2024, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 193 din 13 martie 2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2020 cu privire evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării.

Astfel, HG nr.827/2020 a fost completată cu o anexă nouă (anexa nr.3) - Regulamentul cu privire la aprecierea sau actualizarea valorii de inventariere a bunurilor imobile în scopul impozitării. Prezentul Regulament se recomandă a fi aplicat pentru bunurile imobile din localitățile unde nu au fost efectuată evaluarea masivă de către organele cadastrale teritoriale, conform valorii estimate în scopul impozitării.

Respectiv, în scopul impozitării bunurilor imobile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate sau valoarea evaluată în scopul impozitării, autoritățile vor institui Comisii de specialitate pentru inventarierea bunurilor imobile în cadrul primăriilor. Componența Comisiei de inventariere se va institui prin dispoziția autorității executive a administrației publice locale și va include cel puțin:

 • un funcționar public responsabil de colectarea impozitelor; 
 • un funcționar public responsabil de domeniul arhitecturii sau funcționar public responsabil de domeniul funciar;
 • un consilier local.

Procesul de actualizare a valorii de inventariere a bunurilor imobile în scopul impozitării reprezintă o consecutivitate de activități care va include:

 1. lucrări pregătitoare;
 2. colectarea datelor de piață;
 3. determinarea unui preț mediu de piață pentru un metru pătrat a construcției principale sau construcției auxiliare pentru actualizarea valorii de inventariere;
 4. colectarea datelor despre bunurilor imobile;
 5. calcularea valorii bunurilor imobile;
 6. transmiterea rezultatelor Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei.

În scopul acumulării datelor de piață, Comisia de specialitate va colecta datele de piață din sursele indicate, pentru actualizarea valorii de inventariere în scop de impozitare: arhivele organelor cadastrale; banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile; Sistemul Informațional Automatizat „Cadastrul Fiscal” a bunurilor imobile similare aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale; valoarea din Sistemul Informațional Automatizat ,,Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale” (SIA SCITL) a bunurilor imobile similare aflate pe teritoriul unității administrativteritoriale etc. În funcție de datele disponibile, Comisia de inventariere determină caracteristicile care vor influența asupra valorii de inventariere.

După adoptarea deciziei autorității publice locale deliberative, Comisia de inventariere determină costul bunurilor imobile și transmit rezultatele Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei.

Noile prevederi vor intra în vigoare la data de 22 aprilie curent.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...