37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi prevederi la calcularea impozitului pe avere

Noi prevederi la calcularea impozitului pe avere

28.03.2023609 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Anul 2023 a venit cu o nouă serie de modificări și completări în legislația fiscală. Astfel, una din principalele modificări adoptate prin Legea nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative, vizează titlul VI(Impozitul pe avere) din Codului fiscal.

În principiu, modificarea și completarea art. 287¹ din Codul fiscal se referă la introducerea unor noi noțiuni, cum ar fi:

- avere – bunuri imobiliare cu destinație locativă și casele de vacanță care satisfac condițiile specificate în prezentul titlu.
- bunuri imobiliare cu destinație locativă – construcții și încăperi izolate destinate locuirii, care cuprind apartamente și încăperi izolate locative în case cu multe etaje; apartamente în case de locuit individuale; case de locuit individuale în localitățile urbane și în localitățile rurale.
- casă de vacanță – locuință ocupată temporar, ca reședință secundară, destinată odihnei și recreerii.
- valoare estimată a bunurilor imobiliare – valoare apreciată de către organele cadastrale în scopul impozitării și reflectată în registrul bunurilor imobil

Adițional, și noțiunea de impozit pe avere a fost expusă într-o redacție nouă și are următorul cuprins: impozit de stat aplicat asupra averii contribuabilului. Redacția anterioară a acestei noțiuni prevedea că, impozitul pe avere este impozit aplicat asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condiţiile specificate în titlul.

O altă modificare ține de substituirea sintagmei „căsuțele de vacanță” cu cuvintele „casele de vacanță” în cadrul art. 287și 2873.

În același timp, noile reglementări stabilesc că obiect al impunerii îl constituie bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), precum şi cotele-părţi, a căror totalitate întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) valoarea estimată totală constituie 2 mil. lei şi mai mult;

b) suprafaţa totală constituie 120 m2 şi mai mult.

Amintim că în redacție anterioară obiect al impunerii îl constituia bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuțele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), precum şi cotele-părţi, a căror totalitate întrunea, cumulativ, valoarea estimată totală constituie 1,5 mil. lei şi mai mult și suprafaţa totală de 120 m2 şi mai mult.

Având în vedere prevederile menționate supra nu constituie obiect al impunerii bunurile imobiliare, inclusiv cotele-părţi, aflate în posesia persoanei, a căror valoare totală nu depăşeşte 2 milioane de lei şi suprafaţa nu depăşeşte 120 m2 .

De reținut! Calcularea impozitului pe avere şi prezentarea avizelor de plată se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de pînă la 10 decembrie pentru situaţia existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune.

Anul 2023 a venit cu o nouă serie de modificări și completări în legislația fiscală. Astfel, una din principalele modificări adoptate prin Legea nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative, vizează titlul VI(Impozitul pe avere) din Codului fiscal.

În principiu, modificarea și completarea art. 287¹ din Codul fiscal se referă la introducerea unor noi noțiuni, cum ar fi:

- avere – bunuri imobiliare cu destinație locativă și casele de vacanță care satisfac condițiile specificate în prezentul titlu.
- bunuri imobiliare cu destinație locativă – construcții și încăperi izolate destinate locuirii, care cuprind apartamente și încăperi izolate locative în case cu multe etaje; apartamente în case de locuit individuale; case de locuit individuale în localitățile urbane și în localitățile rurale.
- casă de vacanță – locuință ocupată temporar, ca reședință secundară, destinată odihnei și recreerii.
- valoare estimată a bunurilor imobiliare – valoare apreciată de către organele cadastrale în scopul impozitării și reflectată în registrul bunurilor imobil

Adițional, și noțiunea de impozit pe avere a fost expusă într-o redacție nouă și are următorul cuprins: impozit de stat aplicat asupra averii contribuabilului. Redacția anterioară a acestei noțiuni prevedea că, impozitul pe avere este impozit aplicat asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condiţiile specificate în titlul.

O altă modificare ține de substituirea sintagmei „căsuțele de vacanță” cu cuvintele „casele de vacanță” în cadrul art. 287și 2873.

În același timp, noile reglementări stabilesc că obiect al impunerii îl constituie bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), precum şi cotele-părţi, a căror totalitate întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) valoarea estimată totală constituie 2 mil. lei şi mai mult;

b) suprafaţa totală constituie 120 m2 şi mai mult.

Amintim că în redacție anterioară obiect al impunerii îl constituia bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuțele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), precum şi cotele-părţi, a căror totalitate întrunea, cumulativ, valoarea estimată totală constituie 1,5 mil. lei şi mai mult și suprafaţa totală de 120 m2 şi mai mult.

Având în vedere prevederile menționate supra nu constituie obiect al impunerii bunurile imobiliare, inclusiv cotele-părţi, aflate în posesia persoanei, a căror valoare totală nu depăşeşte 2 milioane de lei şi suprafaţa nu depăşeşte 120 m2 .

De reținut! Calcularea impozitului pe avere şi prezentarea avizelor de plată se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de pînă la 10 decembrie pentru situaţia existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...