37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi modificări la Forma IPC 18

Noi modificări la Forma IPC 18

20.02.20198.789 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a remis spre consultare publică un proiect de Ordin cu privire la modificarea Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat

Astfel, Anexele nr. 3 și 4 a Ordinului menționat vor fi substituite cu:

  • Formular tipizat (Forma IRM 2019) Informația privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă, conform anexei nr.3;
  • Informația cu privire la modul de completare a Informației privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM 2019), conform anexei nr.4;

Începând cu 1 aprilie 2019, Tabelul nr.2 din anexa nr.1 „Informația privind începerea, suspendarea şi desfacerea relațiilor de muncă” nu se va completa de către angajatori.

De asemenea, OMF nr.126/2017 se va completa cu 2 anexe noi:

  • Clasificatorul raporturilor de muncă, conform anexei nr.7;
  • Clasificatorul motivelor eliberării din câmpul muncii, conform anexei nr.8.

Vă informăm de asemenea, că proiectul propus a fost elaborat și în vederea acordării posibilității contribuabililor - persoane care exercită independent profesiunea de medic de declarare lunară a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

În acest sens vor fi operate completări în Tabelul nr.3 din anexa nr.1:

- după rîndul 1.6 se va completa cu rîndul .„1.7 Suma bazei de calcul și a contribuției de asigurări sociale de stat calculată de persoanele care exercuită independent profesiunea de medic, conform tarifului de 18%;

- după rîndul 2 se va completa cu rîndul „2.1 Suma bazei de calcul și a contribuției individuale calculată de perspoanele care exercită independent profesiunea de medic.

Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) se va completa de asemenea cu noi aliniate astfel:

după alineatul douăzeci și doi se completează cu un alineat nou  cu următorul cuprins:

    „în rînd.1.7 „Suma bazei de calcul și a contribuției de asigurări sociale de stat calculată de persoanele care exercuită independent profesiunea de medic, conform tarifului de 18%” – se completează de către persoanele care exercuită independent profesiunea de medic, care aplică la calcularea contribuțuiilor de asigurări sociale tariful de 18%. Indicatorul din col.9 constituie suma venitul calculată persoanei fizice nominalizate care constituie baza de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale. În col.12 se reflectă suma contribuției de asigurări sociale calculate care se determină ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 18%;

după alineatul douăzeci și trei se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:

    „ în rînd.2.1 „Suma bazei de calcul și a contribuției individuale calculată de perspoanele care exercită indipendent profesiunea de medic” - se completează de către persoanele care exercuită independent profesiunea de medic, care aplica la calcularea contribuțiilor individuale de asigurări sociale tariful de 6%. Indicatorul din col.9 constituie suma venitul calculată persoanei fizice nominalizate care constituie bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale. În col.11 se reflectă suma contribuției individuale de asigurări sociale calculate care se determină ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 6%” ;

Prima perioada pentru care se vor raporta contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate de către persoanele care exercuită independent profesiunea de medic, potrivit formularului (Forma IPC18) completat conform prezentului Ordin, este luna ianuarie 2019.

Persoane responsabile
Parscovia Cebotarenco, inspector principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
Tel.(022) 82 34 38, e-mail: parascovia.cebotarenco@sfs.md.

Data limită pentru comentarii: 21.02.2019

Ministerul Finanțelor a remis spre consultare publică un proiect de Ordin cu privire la modificarea Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat

Astfel, Anexele nr. 3 și 4 a Ordinului menționat vor fi substituite cu:

  • Formular tipizat (Forma IRM 2019) Informația privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă, conform anexei nr.3;
  • Informația cu privire la modul de completare a Informației privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM 2019), conform anexei nr.4;

Începând cu 1 aprilie 2019, Tabelul nr.2 din anexa nr.1 „Informația privind începerea, suspendarea şi desfacerea relațiilor de muncă” nu se va completa de către angajatori.

De asemenea, OMF nr.126/2017 se va completa cu 2 anexe noi:

  • Clasificatorul raporturilor de muncă, conform anexei nr.7;
  • Clasificatorul motivelor eliberării din câmpul muncii, conform anexei nr.8.

Vă informăm de asemenea, că proiectul propus a fost elaborat și în vederea acordării posibilității contribuabililor - persoane care exercită independent profesiunea de medic de declarare lunară a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

În acest sens vor fi operate completări în Tabelul nr.3 din anexa nr.1:

- după rîndul 1.6 se va completa cu rîndul .„1.7 Suma bazei de calcul și a contribuției de asigurări sociale de stat calculată de persoanele care exercuită independent profesiunea de medic, conform tarifului de 18%;

- după rîndul 2 se va completa cu rîndul „2.1 Suma bazei de calcul și a contribuției individuale calculată de perspoanele care exercită independent profesiunea de medic.

Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) se va completa de asemenea cu noi aliniate astfel:

după alineatul douăzeci și doi se completează cu un alineat nou  cu următorul cuprins:

    „în rînd.1.7 „Suma bazei de calcul și a contribuției de asigurări sociale de stat calculată de persoanele care exercuită independent profesiunea de medic, conform tarifului de 18%” – se completează de către persoanele care exercuită independent profesiunea de medic, care aplică la calcularea contribuțuiilor de asigurări sociale tariful de 18%. Indicatorul din col.9 constituie suma venitul calculată persoanei fizice nominalizate care constituie baza de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale. În col.12 se reflectă suma contribuției de asigurări sociale calculate care se determină ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 18%;

după alineatul douăzeci și trei se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:

    „ în rînd.2.1 „Suma bazei de calcul și a contribuției individuale calculată de perspoanele care exercită indipendent profesiunea de medic” - se completează de către persoanele care exercuită independent profesiunea de medic, care aplica la calcularea contribuțiilor individuale de asigurări sociale tariful de 6%. Indicatorul din col.9 constituie suma venitul calculată persoanei fizice nominalizate care constituie bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale. În col.11 se reflectă suma contribuției individuale de asigurări sociale calculate care se determină ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 6%” ;

Prima perioada pentru care se vor raporta contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate de către persoanele care exercuită independent profesiunea de medic, potrivit formularului (Forma IPC18) completat conform prezentului Ordin, este luna ianuarie 2019.

Persoane responsabile
Parscovia Cebotarenco, inspector principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
Tel.(022) 82 34 38, e-mail: parascovia.cebotarenco@sfs.md.

Data limită pentru comentarii: 21.02.2019

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...