37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi modificări la Forma IPC 18. Vezi care sunt acestea

Noi modificări la Forma IPC 18. Vezi care sunt acestea

21.08.201812.638 views

2

(4 voturi, medie: 3,75 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a propus spre consultare publică proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 04.10.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală  și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.

Necesitatea elaborării proiectului este determinate de executarea prevederilor art. XIV alin. (2) lit. b) din Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial din 17 august 2018.

Potrivit modificărilor operate prin legea nominalizată la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru  anul 2018, au fost modificate unele tarife stabilite pentru calcularea contribuțiilor de asigurări sociale pentru unele categorii de angajatori.

Astfel, începând cu perioada lunii octombrie 2018, entitățile din sectorul privat, inclusiv întreprinderile de stat, întreprinderile municipale, organizațiile necomerciale, precum şi instituțiile bugetare de învățământ superior  şi medico-sanitare la calcularea contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajator vor aplica un tarif în mărime de 18% și nu 23% după cum este stabilit actualmente în legislație.
Prin urmare, prin proiectul de ordin elaborat se propune modificarea/completarea tabelului nr.3 din Darea de seamă (forma IPC18) care va permite entităților menționate de a declara contribuțiile de asigurări sociale calculate cu un tarif redus (18%).

Astfel, tabelul nr. 3, după rîndul 1.1 se completează cu rîndul 1.11 – “Angajatorii, conform tarifului de 18%”.
După rîndul 1.2, tabelul nr. 3 se completează cu rândul „1.21 Angajatorii, conform tarifului de 26%”, care va fi completat de către autorităţile / instituţiile bugetare şi autorităţile / instituţiile publice la autogestiune ce aplică tariful de calculare a contribuțiilor de asigurări sociale în mărime de 26%, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior şi instituţiilor medico-sanitare.

Respectiv a fost ajustată și Instrucțiunea de completare a Dării de seamă (Forma IPC18).

Atragem atenția asupra faptului că, potrivit completărilor operate la anexa nr. 2 a OMF 126/2017, suma indicatorilor din rândurile 1.1 – 1.4 col.12 (tabelul 3) urmează să fie egală cu suma din rândul TOTAL col.12 cu o marjă de abatere de până la 50 lei, cu excepția cazurilor când este bifat indicatorul „După control fiscal”. În acest caz rândul TOTAL col. 12 este completat, iar indicatorii din rândurile 1.1 – 1.4 col. 12 nu se completează.

La completarea rândului 2 (tabelul 3) „Suma bazei de calcul a contribuției individuale și suma totală a contribuției individuale calculate”  –  se va completa col.9 cu suma totală a bazei de calcul a contribuției individuale (suma salariilor și a altor recompense calculate). În col.11 se reflectă indicatorul care constituie suma totală a contribuției individuale calculate pe fiecare angajat /persoană fizică alta decât angajatul în perioada de gestiune. Indicatorul din col. 11 trebuie să fie egal cu indicatorul din rândul 2 col.9 înmulțit la 6%. Suma indicatorilor din rândurile 1.6 şi 2, col.11 trebuie să fie egală cu indicatorul din rândul TOTAL, coloana 11, cu o marjă de abatere de până la 50 lei.

Dispozițiile generale din capitolul I a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) au fost completate cu pct.6 și pct.7 cu următoarea redacție:

6. În cazul în care pe parcursul anului persoanele fizice menționate angajează prin contract individual de muncă persoane fizice și, respectiv, statutul acestora se modifică de la persoane fizice fără angajați în persoane fizice cu angajați și viceversa, pentru perioada în care nu au avut angajați se prezintă Darea de seamă Forma CAS18-AN și din perioada în care au angajat persoane prezintă Darea de seamă Forma IPC18.

7. În cazul survenirii riscului asigurat, în scopul determinării dreptului la prestație, darea de seamă nominalizată se prezintă pentru persoana care îi stabilește dreptul la prestație cu completarea rândurilor aferente lunilor de la începutul anului până la data survenirii riscului asigurat. La necesitatea declarării contribuțiilor calculate pentru alte persoane asigurate (cazurile mai multor fondatori de întreprindere individuală, birourilor asociate te avocați, etc.), până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune,  se prezintă darea de seamă corectată în conformitate cu prevederile pct. 3 din prezenta Instrucțiune.

Concomitent, prin proiectul de ordin elaborat se propune aprobarea unui nou formular tipizat (forma DSA19) „Informație pentru stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale” în schimbul formularului existent Forma DSA18 care va permite entităților de a informa Casa Națională de Asigurări Sociale lista angajaților eliberați din serviciu, motivul și data eliberării angajatului pentru utilizarea acesteia la examinarea cazului de achitare, după caz, a indemnizației de șomaj, sarcină care se pune în atribuțiile CNAS începând cu 1 ianuarie 2019.

Prin urmare, aprobarea proiectului în cauză va permite contribuabililor de a-și onora obligațiile aferent declarării contribuțiilor de asigurări sociale prin formularul ajustat și potrivit tarifelor reduse stabilite pentru unele categorii de angajatori.

Amintim că, prima perioadă pentru care se raportează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate conform noilor tarife, este luna octombrie 2018.

Ministerul Finanțelor a propus spre consultare publică proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 04.10.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală  și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.

Necesitatea elaborării proiectului este determinate de executarea prevederilor art. XIV alin. (2) lit. b) din Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial din 17 august 2018.

Potrivit modificărilor operate prin legea nominalizată la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru  anul 2018, au fost modificate unele tarife stabilite pentru calcularea contribuțiilor de asigurări sociale pentru unele categorii de angajatori.

Astfel, începând cu perioada lunii octombrie 2018, entitățile din sectorul privat, inclusiv întreprinderile de stat, întreprinderile municipale, organizațiile necomerciale, precum şi instituțiile bugetare de învățământ superior  şi medico-sanitare la calcularea contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajator vor aplica un tarif în mărime de 18% și nu 23% după cum este stabilit actualmente în legislație.
Prin urmare, prin proiectul de ordin elaborat se propune modificarea/completarea tabelului nr.3 din Darea de seamă (forma IPC18) care va permite entităților menționate de a declara contribuțiile de asigurări sociale calculate cu un tarif redus (18%).

Astfel, tabelul nr. 3, după rîndul 1.1 se completează cu rîndul 1.11 – “Angajatorii, conform tarifului de 18%”.
După rîndul 1.2, tabelul nr. 3 se completează cu rândul „1.21 Angajatorii, conform tarifului de 26%”, care va fi completat de către autorităţile / instituţiile bugetare şi autorităţile / instituţiile publice la autogestiune ce aplică tariful de calculare a contribuțiilor de asigurări sociale în mărime de 26%, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior şi instituţiilor medico-sanitare.

Respectiv a fost ajustată și Instrucțiunea de completare a Dării de seamă (Forma IPC18).

Atragem atenția asupra faptului că, potrivit completărilor operate la anexa nr. 2 a OMF 126/2017, suma indicatorilor din rândurile 1.1 – 1.4 col.12 (tabelul 3) urmează să fie egală cu suma din rândul TOTAL col.12 cu o marjă de abatere de până la 50 lei, cu excepția cazurilor când este bifat indicatorul „După control fiscal”. În acest caz rândul TOTAL col. 12 este completat, iar indicatorii din rândurile 1.1 – 1.4 col. 12 nu se completează.

La completarea rândului 2 (tabelul 3) „Suma bazei de calcul a contribuției individuale și suma totală a contribuției individuale calculate”  –  se va completa col.9 cu suma totală a bazei de calcul a contribuției individuale (suma salariilor și a altor recompense calculate). În col.11 se reflectă indicatorul care constituie suma totală a contribuției individuale calculate pe fiecare angajat /persoană fizică alta decât angajatul în perioada de gestiune. Indicatorul din col. 11 trebuie să fie egal cu indicatorul din rândul 2 col.9 înmulțit la 6%. Suma indicatorilor din rândurile 1.6 şi 2, col.11 trebuie să fie egală cu indicatorul din rândul TOTAL, coloana 11, cu o marjă de abatere de până la 50 lei.

Dispozițiile generale din capitolul I a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) au fost completate cu pct.6 și pct.7 cu următoarea redacție:

6. În cazul în care pe parcursul anului persoanele fizice menționate angajează prin contract individual de muncă persoane fizice și, respectiv, statutul acestora se modifică de la persoane fizice fără angajați în persoane fizice cu angajați și viceversa, pentru perioada în care nu au avut angajați se prezintă Darea de seamă Forma CAS18-AN și din perioada în care au angajat persoane prezintă Darea de seamă Forma IPC18.

7. În cazul survenirii riscului asigurat, în scopul determinării dreptului la prestație, darea de seamă nominalizată se prezintă pentru persoana care îi stabilește dreptul la prestație cu completarea rândurilor aferente lunilor de la începutul anului până la data survenirii riscului asigurat. La necesitatea declarării contribuțiilor calculate pentru alte persoane asigurate (cazurile mai multor fondatori de întreprindere individuală, birourilor asociate te avocați, etc.), până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune,  se prezintă darea de seamă corectată în conformitate cu prevederile pct. 3 din prezenta Instrucțiune.

Concomitent, prin proiectul de ordin elaborat se propune aprobarea unui nou formular tipizat (forma DSA19) „Informație pentru stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale” în schimbul formularului existent Forma DSA18 care va permite entităților de a informa Casa Națională de Asigurări Sociale lista angajaților eliberați din serviciu, motivul și data eliberării angajatului pentru utilizarea acesteia la examinarea cazului de achitare, după caz, a indemnizației de șomaj, sarcină care se pune în atribuțiile CNAS începând cu 1 ianuarie 2019.

Prin urmare, aprobarea proiectului în cauză va permite contribuabililor de a-și onora obligațiile aferent declarării contribuțiilor de asigurări sociale prin formularul ajustat și potrivit tarifelor reduse stabilite pentru unele categorii de angajatori.

Amintim că, prima perioadă pentru care se raportează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate conform noilor tarife, este luna octombrie 2018.

Comentarii

  1. TATIANA spune:

    TRIMITE-TI VA ROG FORMULARUL IPC-18 INEXCEL

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...