37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi modificări în Declarațiile IALS 18 și NER 17

Noi modificări în Declarațiile IALS 18 și NER 17

12.07.20192.339 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 140 din 20 noiembrie 2017 ,,Privind aprobarea unor formulare tipizate de declarații cu privire la impozitul pe venit” se va completa cu o nouă anexă: Anexa 31 Codurile țărilor conform standardului RC-CE 750/2005” în scopul facilitării generării informației aferente codului țării nerezidentului care a primit pe teritoriul Republicii Moldova alte venituri decît cele salariale.

Prevederile se conțin într-un proiect de Ordin al Ministerului Finanțelor ,,Cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Ministerului Finanțelor” prezentat spre consultare publică.
Necesitatea elaborării proiectului Ordinului menționat este condiționată de faptul corelării prevederilor actelor normative elaborate de către Ministerul Finanțelor cu prevederile Codului fiscal și altor acte legislative, precum și întru eficientizarea și simplificarea modalității de raportare a obligațiilor fiscale.

Totodată, prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16.12.2016, s-a schimbat configurarea legislativă aferentă prevederilor Capitolul 5 ,,Creşterea şi pierderea de capital” din Codul fiscal, a apărut necesitatea de a modifica Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER-17).

Astfel, modificarea OMF nr.69 din 20 aprilie 2017 va consta în excluderea referinței doar la unele articole din Capitolul 5 ,,Creşterea şi pierderea de capital” din Codul fiscal (articole 37-39 din Codul fiscal), făcîndu-se trimiteri la prevederile întregului capitol, conform căruia reprezentanța nerezidentul își va determina creșterea sau pierderea de capital.

De asemenea, potrivit proiectului sunt prevăzute completări și în Ordinul Ministerului Finanțelor nr.149 din 5 septembrie 2018 “Privind aprobarea formularului-tip "Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IALS18)" şi a Modului de completare a acestuia.

Avînd în vedere faptul că, conform Legii cu privire la modificarea unor acte legislative nr.178  din  26.07.2018 s-a introdus un nou regim de impozitare a conducătorilor auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, este necesară efectuarea unor precizări prin completarea categoriei de contribuabili ce urmează să prezinte Nota de informare (forma IALS18).

Respectiv, contribuabilii – angajatori din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, vor declara plățile salariale (inclusiv primele şi facilităţile acordate) achitate în folosul angajaților – conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, în mărime de până la 10000 lei per lună, la codul sursei de venit „TAXI” (pct.7 din Ordinul MF nr.154/2018). Plăţile salariale care depăşesc suma de 10000 lei per lună pe fiecare angajat-conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, se vor declara în Nota de informare (forma IALS18) la codul sursei de plată “SAL” (pct.7 din Ordinul MF nr.154/2018).

De asemenea, corectarea erorilor comise în Nota de informare (Forma IALS18) se vor efectua prin prezentarea unei dări de seamă corectate în condițiile stabilite de art.188 din Codul fiscal.

Vă informăm că, modificările menționate vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 140 din 20 noiembrie 2017 ,,Privind aprobarea unor formulare tipizate de declarații cu privire la impozitul pe venit” se va completa cu o nouă anexă: Anexa 31 Codurile țărilor conform standardului RC-CE 750/2005” în scopul facilitării generării informației aferente codului țării nerezidentului care a primit pe teritoriul Republicii Moldova alte venituri decît cele salariale.

Prevederile se conțin într-un proiect de Ordin al Ministerului Finanțelor ,,Cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Ministerului Finanțelor” prezentat spre consultare publică.
Necesitatea elaborării proiectului Ordinului menționat este condiționată de faptul corelării prevederilor actelor normative elaborate de către Ministerul Finanțelor cu prevederile Codului fiscal și altor acte legislative, precum și întru eficientizarea și simplificarea modalității de raportare a obligațiilor fiscale.

Totodată, prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16.12.2016, s-a schimbat configurarea legislativă aferentă prevederilor Capitolul 5 ,,Creşterea şi pierderea de capital” din Codul fiscal, a apărut necesitatea de a modifica Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER-17).

Astfel, modificarea OMF nr.69 din 20 aprilie 2017 va consta în excluderea referinței doar la unele articole din Capitolul 5 ,,Creşterea şi pierderea de capital” din Codul fiscal (articole 37-39 din Codul fiscal), făcîndu-se trimiteri la prevederile întregului capitol, conform căruia reprezentanța nerezidentul își va determina creșterea sau pierderea de capital.

De asemenea, potrivit proiectului sunt prevăzute completări și în Ordinul Ministerului Finanțelor nr.149 din 5 septembrie 2018 “Privind aprobarea formularului-tip "Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IALS18)" şi a Modului de completare a acestuia.

Avînd în vedere faptul că, conform Legii cu privire la modificarea unor acte legislative nr.178  din  26.07.2018 s-a introdus un nou regim de impozitare a conducătorilor auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, este necesară efectuarea unor precizări prin completarea categoriei de contribuabili ce urmează să prezinte Nota de informare (forma IALS18).

Respectiv, contribuabilii – angajatori din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, vor declara plățile salariale (inclusiv primele şi facilităţile acordate) achitate în folosul angajaților – conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, în mărime de până la 10000 lei per lună, la codul sursei de venit „TAXI” (pct.7 din Ordinul MF nr.154/2018). Plăţile salariale care depăşesc suma de 10000 lei per lună pe fiecare angajat-conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, se vor declara în Nota de informare (forma IALS18) la codul sursei de plată “SAL” (pct.7 din Ordinul MF nr.154/2018).

De asemenea, corectarea erorilor comise în Nota de informare (Forma IALS18) se vor efectua prin prezentarea unei dări de seamă corectate în condițiile stabilite de art.188 din Codul fiscal.

Vă informăm că, modificările menționate vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...