37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi modificări în Codul Fiscal

Noi modificări în Codul Fiscal

25.03.20201.452 views
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 20 martie 2020, a fost adoptată Legea nr. 23 din 27.02.2020 pentru modificarea unor acte legislative. Această lege prevede mai multe modificări și completări în ceea ce ține de activitatea organizațiilor de creditare nebancară.

Totodată au fost operate modificări și în Codul fiscal:
- Alineatul (4) al art. 31 din Codul fiscal va avea următorul cuprins: „Organizaţiilor de creditare nebancară li se permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea creditelor nebancare şi neachitarea dobânzilor aferente şi acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi a dobânzilor de leasing financiar în limita provizioanelor calculate conform regulamentelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
- La alininiatul (2) art. 31 din CF, cuvintele „organizaţiile de microfinanţare şi persoanele care practică activitatea de leasing financiar” se substituie cu cuvintele „organizaţiile de creditare nebancară”. Prim urmare, textul alineatului va fi următorul - ”Nu se permite deducerea provizioanelor, cu excepţia reducerilor pentru pierderi la active şi la angajamente condiţionale, pentru instituţiile financiare, efectuate conform alin.(3), şi pentru pierderi la împrumuturi şi dobînzile aferente (provizioane), pentru organizaţiile de creditare nebancară , efectuate conform alin.(4).

Alte modificări au fost operate în Legea nr.408/2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal. Astfel au fost substituite la alineatele (20) și (21) ale articolului 4 cuvintele „organizaţiile de microfinanţare” cu cuvintele „organizaţiile de creditare nebancară”. Redacția nouă va fi următoare:
(20) Faţă de instituţiile financiare, organizaţiile de creditare nebancară şi asociaţiile de economii şi împrumut nu se aplică amenzi pentru neîntocmirea documentelor primare cu regim special în scopuri fiscale, la prestarea serviciilor financiare, în perioada de la 1 ianuarie 2008 pînă la 31 decembrie 2009.
(21) Faţă de contribuabilii care aplică cota zero la impozitul pe venit nu se aplică amenzi pentru micşorarea (diminuarea) venitului impozabil declarat, ca urmare a lipsei documentelor primare cu regim special în scopuri fiscale, pentru justificarea serviciilor financiare prestate de instituţiile financiare, organizaţiile de creditare nebancară , asociaţiile de economii şi împrumut, în perioada de la 1 ianuarie 2008 pînă la 31 decembrie 2009.

O altă modificare cu caracter redacțional, a fost făcută și în Legea contabilităţii și raportării financiare nr.287/2017, la art. 12, alin.(1), lit.b), potrivit căreia documentele primare cu regim special se întocmesc conform formularelor tipizate și se utilizează în cazul prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut. Astfel, cuvintele „organizaţiile de microfinanţare” se substituie cu cuvintele „organizaţiile de creditare nebancară”.

Legea nr. 23 din 27.02.2020 va intra în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial.

Totodată a fost adoptată și Legea nr.26 din 27.02.2020 prin care se fac modificări la art. 20 lit. z7) și art. 31 alin.(5) din Codul fiscal prin excluderea din text cuvintelor „persoanelor fizice”. Astfel, potrivit redacției noi lit. z7) art. 20 va avea următorul cuprins: în venitul brut nu se include plata depozitelor garantate din Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, conform Legii nr.575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar.
Iar alin.(5) art. 31 din CF va avea următorul cuprins: băncilor admise şi obligate de Banca Naţională a Moldovei să participe la formarea mijloacelor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar li se permite de a efectua deduceri ale vărsămîntului obligatoriu anual, contribuţiilor iniţiale, contribuţiilor trimestriale şi contribuţiilor speciale ale băncilor în fondul menţionat, stabilite prin Legea nr.575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar.

Modificările sus-menționate s-au efectuat în legătură cu modificările operate în Legea nr.575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, prin care se garantează depozitele nu doar a persoanelor fizice, dar și persoanelor juridice.

Prevederile Legii nr.26 din 27.02.2020 menționate mai sus, vor intra în vigoare peste 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Conform Monitorului Oficial din 20 martie 2020, a fost adoptată Legea nr. 23 din 27.02.2020 pentru modificarea unor acte legislative. Această lege prevede mai multe modificări și completări în ceea ce ține de activitatea organizațiilor de creditare nebancară.

Totodată au fost operate modificări și în Codul fiscal:
- Alineatul (4) al art. 31 din Codul fiscal va avea următorul cuprins: „Organizaţiilor de creditare nebancară li se permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea creditelor nebancare şi neachitarea dobânzilor aferente şi acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi a dobânzilor de leasing financiar în limita provizioanelor calculate conform regulamentelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
- La alininiatul (2) art. 31 din CF, cuvintele „organizaţiile de microfinanţare şi persoanele care practică activitatea de leasing financiar” se substituie cu cuvintele „organizaţiile de creditare nebancară”. Prim urmare, textul alineatului va fi următorul - ”Nu se permite deducerea provizioanelor, cu excepţia reducerilor pentru pierderi la active şi la angajamente condiţionale, pentru instituţiile financiare, efectuate conform alin.(3), şi pentru pierderi la împrumuturi şi dobînzile aferente (provizioane), pentru organizaţiile de creditare nebancară , efectuate conform alin.(4).

Alte modificări au fost operate în Legea nr.408/2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal. Astfel au fost substituite la alineatele (20) și (21) ale articolului 4 cuvintele „organizaţiile de microfinanţare” cu cuvintele „organizaţiile de creditare nebancară”. Redacția nouă va fi următoare:
(20) Faţă de instituţiile financiare, organizaţiile de creditare nebancară şi asociaţiile de economii şi împrumut nu se aplică amenzi pentru neîntocmirea documentelor primare cu regim special în scopuri fiscale, la prestarea serviciilor financiare, în perioada de la 1 ianuarie 2008 pînă la 31 decembrie 2009.
(21) Faţă de contribuabilii care aplică cota zero la impozitul pe venit nu se aplică amenzi pentru micşorarea (diminuarea) venitului impozabil declarat, ca urmare a lipsei documentelor primare cu regim special în scopuri fiscale, pentru justificarea serviciilor financiare prestate de instituţiile financiare, organizaţiile de creditare nebancară , asociaţiile de economii şi împrumut, în perioada de la 1 ianuarie 2008 pînă la 31 decembrie 2009.

O altă modificare cu caracter redacțional, a fost făcută și în Legea contabilităţii și raportării financiare nr.287/2017, la art. 12, alin.(1), lit.b), potrivit căreia documentele primare cu regim special se întocmesc conform formularelor tipizate și se utilizează în cazul prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut. Astfel, cuvintele „organizaţiile de microfinanţare” se substituie cu cuvintele „organizaţiile de creditare nebancară”.

Legea nr. 23 din 27.02.2020 va intra în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial.

Totodată a fost adoptată și Legea nr.26 din 27.02.2020 prin care se fac modificări la art. 20 lit. z7) și art. 31 alin.(5) din Codul fiscal prin excluderea din text cuvintelor „persoanelor fizice”. Astfel, potrivit redacției noi lit. z7) art. 20 va avea următorul cuprins: în venitul brut nu se include plata depozitelor garantate din Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, conform Legii nr.575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar.
Iar alin.(5) art. 31 din CF va avea următorul cuprins: băncilor admise şi obligate de Banca Naţională a Moldovei să participe la formarea mijloacelor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar li se permite de a efectua deduceri ale vărsămîntului obligatoriu anual, contribuţiilor iniţiale, contribuţiilor trimestriale şi contribuţiilor speciale ale băncilor în fondul menţionat, stabilite prin Legea nr.575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar.

Modificările sus-menționate s-au efectuat în legătură cu modificările operate în Legea nr.575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, prin care se garantează depozitele nu doar a persoanelor fizice, dar și persoanelor juridice.

Prevederile Legii nr.26 din 27.02.2020 menționate mai sus, vor intra în vigoare peste 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...