37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi intervenții în Baza generalizată a practicii fiscale

Noi intervenții în Baza generalizată a practicii fiscale

01.06.2023275 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Care este modul de impozitare a veniturilor nerezidentului obținut din comercializarea mărfurilor?

Potrivit art.70 alin.(1) și art.71 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, nerezidenţii care obţin venituri impozabile din Republica Moldova au obligaţia de a plăti impozit determinat conform modului stabilit de prezentul capitol.  Venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră veniturile din comercializarea mărfurilor. 

Potrivit art.73 alin.(1) din Codul fiscal, veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71 din Codul fiscal, cu excepţia celor de la alin.(1) lit.a), care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91 din Codul fiscal, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor. 

Conform art. 91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 din Codul fiscal reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71 din Codul fiscal, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din același alineat. 

Astfel, dat fiind faptul că art.73 din Codul fiscal reglementează spectrul de venituri ale persoanelor fizice și juridice nerezidente care sunt supuse impozitării la sursa de plată, la îndreptarea plăților către nerezidenți aferent mărfurilor comercializate de către aceștia în Republica Moldova, contribuabilii, menționați la art.90 din Codul fiscal, nu au obligația reținerii impozitului pe venit la sursă de plată conform art.91 din Codul fiscal. 

În cazul nerezidenţilor care au reprezentanţă permanentă potrivit art.5 pct.15), aceasta se consideră, în scopuri fiscale, ca agent economic rezident, dar numai în raport cu venitul obţinut din Republica Moldova în conformitate cu alin.(1) art.75 din Codul fiscal şi cu cheltuielile legate nemijlocit de acest venit, confirmate documentar, potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal (art.75 alin.(2) din Codul fiscal). 

Astfel, este de menționat că, în cazul în care nerezidenții obțin venituri din comercializarea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova și/sau peste hotare, prin intermediul reprezentanței permanente constituite în Republica Moldova, veniturile respective urmează a fi incluse în componența venitului brut obținut.(Temei: explicațiile Ministerului Finanțelor nr.15/2-14/39 din 19.01.2023)

  • Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanelor juridice nerezidente obținute din prestarea de servicii?

Venituri ale nerezidenților obţinute din Republica Moldova pentru care se impune obligația de a plăti impozit în Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră veniturile specificate la art.71 din Codul fiscal. 

Potrivit prevederilor art.71 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră veniturile din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unei reprezentanţe permanente în Republica Moldova, indiferent de locul prestării acestora. 

Totodată, potrivit art.71 alin.(1) lit.b1) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute din Republica Moldova se consideră alte venituri din servicii prestate pe teritoriul Republicii Moldova care nu sunt prevăzute în articolul 71 din Codul fiscal. 

Astfel, în cazul veniturilor din serviciile specificate la art.71 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, acestea se vor impozita la sursa de plată indiferent dacă serviciile date au fost efectuate efectiv pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare (de ex. prin intermediul online platformelor). În partea ce ține de veniturile din serviciile specificate la art.71 alin.(1) lit.b1) din Codul fiscal, menționăm că, obligația reținerii impozitului pe venit la sursa de plată va apărea doar în cazul în care prestarea serviciilor respective de către nerezident, are loc efectiv pe teritoriul Republicii Moldova. 

Totodată, conform art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă nerezidentul este rezidentul unei ţări cu care Republica Moldova are încheiată o/un Convenţie/Acord de evitare a dublei impuneri se vor aplica prevederile tratatului internaţional. Astfel, pentru a putea beneficia de prevederile Convenţiei/Acordului, nerezidentul urmează să prezinte certificatul de rezidenţă, conform art.793 alin.(2) din Codul fiscal.
(Temei: scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/2-14/83 din 09.03.2023)

Ordinul SFS nr. 163 din 18-05-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Care este modul de impozitare a veniturilor nerezidentului obținut din comercializarea mărfurilor?

Potrivit art.70 alin.(1) și art.71 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, nerezidenţii care obţin venituri impozabile din Republica Moldova au obligaţia de a plăti impozit determinat conform modului stabilit de prezentul capitol.  Venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră veniturile din comercializarea mărfurilor. 

Potrivit art.73 alin.(1) din Codul fiscal, veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71 din Codul fiscal, cu excepţia celor de la alin.(1) lit.a), care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91 din Codul fiscal, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor. 

Conform art. 91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 din Codul fiscal reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71 din Codul fiscal, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din același alineat. 

Astfel, dat fiind faptul că art.73 din Codul fiscal reglementează spectrul de venituri ale persoanelor fizice și juridice nerezidente care sunt supuse impozitării la sursa de plată, la îndreptarea plăților către nerezidenți aferent mărfurilor comercializate de către aceștia în Republica Moldova, contribuabilii, menționați la art.90 din Codul fiscal, nu au obligația reținerii impozitului pe venit la sursă de plată conform art.91 din Codul fiscal. 

În cazul nerezidenţilor care au reprezentanţă permanentă potrivit art.5 pct.15), aceasta se consideră, în scopuri fiscale, ca agent economic rezident, dar numai în raport cu venitul obţinut din Republica Moldova în conformitate cu alin.(1) art.75 din Codul fiscal şi cu cheltuielile legate nemijlocit de acest venit, confirmate documentar, potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal (art.75 alin.(2) din Codul fiscal). 

Astfel, este de menționat că, în cazul în care nerezidenții obțin venituri din comercializarea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova și/sau peste hotare, prin intermediul reprezentanței permanente constituite în Republica Moldova, veniturile respective urmează a fi incluse în componența venitului brut obținut.(Temei: explicațiile Ministerului Finanțelor nr.15/2-14/39 din 19.01.2023)

  • Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanelor juridice nerezidente obținute din prestarea de servicii?

Venituri ale nerezidenților obţinute din Republica Moldova pentru care se impune obligația de a plăti impozit în Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră veniturile specificate la art.71 din Codul fiscal. 

Potrivit prevederilor art.71 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră veniturile din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unei reprezentanţe permanente în Republica Moldova, indiferent de locul prestării acestora. 

Totodată, potrivit art.71 alin.(1) lit.b1) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute din Republica Moldova se consideră alte venituri din servicii prestate pe teritoriul Republicii Moldova care nu sunt prevăzute în articolul 71 din Codul fiscal. 

Astfel, în cazul veniturilor din serviciile specificate la art.71 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, acestea se vor impozita la sursa de plată indiferent dacă serviciile date au fost efectuate efectiv pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare (de ex. prin intermediul online platformelor). În partea ce ține de veniturile din serviciile specificate la art.71 alin.(1) lit.b1) din Codul fiscal, menționăm că, obligația reținerii impozitului pe venit la sursa de plată va apărea doar în cazul în care prestarea serviciilor respective de către nerezident, are loc efectiv pe teritoriul Republicii Moldova. 

Totodată, conform art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă nerezidentul este rezidentul unei ţări cu care Republica Moldova are încheiată o/un Convenţie/Acord de evitare a dublei impuneri se vor aplica prevederile tratatului internaţional. Astfel, pentru a putea beneficia de prevederile Convenţiei/Acordului, nerezidentul urmează să prezinte certificatul de rezidenţă, conform art.793 alin.(2) din Codul fiscal.
(Temei: scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/2-14/83 din 09.03.2023)

Ordinul SFS nr. 163 din 18-05-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...