37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi intervenții în Baza generalizată a practicii fiscale

Noi intervenții în Baza generalizată a practicii fiscale

11.05.2023235 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Care este termenul de achitare a impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării de către persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător?

Persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)) achită impozitul funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, la bugetele locale, conform amplasării terenurilor, după cum urmează:
- pentru terenurile existente și/sau dobîndite pînă la 31 august inclusiv a anului fiscal în curs – nu mai tîrziu de data de 25 septembrie a anului curent;
- pentru terenurile dobîndite după 31 august a anului fiscal în curs – pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.
Gospodăriile țărănești (de fermier)) achită impozitul funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, la bugetele locale, conform amplasării terenurilor, astfel:
- pentru terenurile existente și/sau dobîndite pînă la 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs – nu mai tîrziu de data de 30 iunie a anului curent;
- pentru terenurile dobîndite după 31 martie a anului fiscal în curs – pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.
Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită impozitul funciar în termen de pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 40/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023, nr.92/140)]

  • Care este termenul maxim de efectuare a unui control fiscal la fața locului?

Potrivit prevederilor art.216 alin.(4) din Codul fiscal, durata unui control fiscal la fața locului nu trebuie să depășească două luni calendaristice. În cazuri excepționale, conducerea organului care exercită controlul fiscal poate să decidă prelungirea duratei în cauză cu cel mult trei luni calendaristice sau să suspende controlul. Perioada suspendării controlului și prezentării documentelor nu se include în durata efectuării controlului.   

Durata de efectuare a unui control fiscal se stabilește în funcție de tipul verificării, perioada de activitate supusă controlului, volumul de tranzacții economico-financiare a contribuabilului, specificul activității acestuia și numărul de funcționari fiscali încadrați în efectuarea acestuia, precum și în funcție de alte criterii care ar permite determinarea duratei de efectuare a controlului fiscal, inclusiv cele de risc.  Termenul maxim de efectuare a unui control fiscal, ținând cont de prelungirea acestuia, nu trebuie să depășească cinci luni calendaristice din data inițierii controlului. Totodată, Codul fiscal nu stabilește perioada maximă de suspendare a controlului fiscal la fața locului, aceasta fiind stabilită în funcție de circumstanțele ce au generat necesitatea suspendării controlului. 

Respectiv, termenul de efectuare a controlului fiscal se calculează din ziua începerii lui până la ziua semnării actului de control de către funcționarii fiscali, inclusiv, exceptând perioada suspendării controlului fiscal.

  • Care este procedura de înmânare a deciziei asupra cazului de încălcare fiscală?

Articolul 246 din Codul fiscal prevede termenul de examinare a cazului de încălcare a legislației.  Ulterior, după finalizarea examinării cazului de încălcare a legislației se emite decizia asupra cazului de încălcare a legislației. În decursul a 3 zile după emiterea deciziei, un exemplar al deciziei se înmânează sau se expediază recomandat persoanei vizate în ea (art.250 alin.(2) din Codul fiscal). 

Astfel, un exemplar al deciziei pe suport de hârtie, ținând cont de prevederile art.250 alin.(2) din Codul fiscal, urmează a fi înmânată sau expediată recomandat la adresa contribuabilului. Totodată, în paralel, o copie a deciziei este transmisă și prin poșta electronică a contribuabilului declarată la SFS. În situația în care înmânarea sau expedierea recomandată a deciziei asupra cazului de încălcare fiscală nu a fost posibilă, decizia va fi comunicată prin publicitate, în conformitate cu prevederile  art.1291 din Codul fiscal.

Ordinul SFS nr. 120 din 20-04-2023
Ordinul SFS nr. 128 din 25-04-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Care este termenul de achitare a impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării de către persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător?

Persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)) achită impozitul funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, la bugetele locale, conform amplasării terenurilor, după cum urmează:
- pentru terenurile existente și/sau dobîndite pînă la 31 august inclusiv a anului fiscal în curs – nu mai tîrziu de data de 25 septembrie a anului curent;
- pentru terenurile dobîndite după 31 august a anului fiscal în curs – pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.
Gospodăriile țărănești (de fermier)) achită impozitul funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, la bugetele locale, conform amplasării terenurilor, astfel:
- pentru terenurile existente și/sau dobîndite pînă la 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs – nu mai tîrziu de data de 30 iunie a anului curent;
- pentru terenurile dobîndite după 31 martie a anului fiscal în curs – pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.
Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită impozitul funciar în termen de pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 40/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023, nr.92/140)]

  • Care este termenul maxim de efectuare a unui control fiscal la fața locului?

Potrivit prevederilor art.216 alin.(4) din Codul fiscal, durata unui control fiscal la fața locului nu trebuie să depășească două luni calendaristice. În cazuri excepționale, conducerea organului care exercită controlul fiscal poate să decidă prelungirea duratei în cauză cu cel mult trei luni calendaristice sau să suspende controlul. Perioada suspendării controlului și prezentării documentelor nu se include în durata efectuării controlului.   

Durata de efectuare a unui control fiscal se stabilește în funcție de tipul verificării, perioada de activitate supusă controlului, volumul de tranzacții economico-financiare a contribuabilului, specificul activității acestuia și numărul de funcționari fiscali încadrați în efectuarea acestuia, precum și în funcție de alte criterii care ar permite determinarea duratei de efectuare a controlului fiscal, inclusiv cele de risc.  Termenul maxim de efectuare a unui control fiscal, ținând cont de prelungirea acestuia, nu trebuie să depășească cinci luni calendaristice din data inițierii controlului. Totodată, Codul fiscal nu stabilește perioada maximă de suspendare a controlului fiscal la fața locului, aceasta fiind stabilită în funcție de circumstanțele ce au generat necesitatea suspendării controlului. 

Respectiv, termenul de efectuare a controlului fiscal se calculează din ziua începerii lui până la ziua semnării actului de control de către funcționarii fiscali, inclusiv, exceptând perioada suspendării controlului fiscal.

  • Care este procedura de înmânare a deciziei asupra cazului de încălcare fiscală?

Articolul 246 din Codul fiscal prevede termenul de examinare a cazului de încălcare a legislației.  Ulterior, după finalizarea examinării cazului de încălcare a legislației se emite decizia asupra cazului de încălcare a legislației. În decursul a 3 zile după emiterea deciziei, un exemplar al deciziei se înmânează sau se expediază recomandat persoanei vizate în ea (art.250 alin.(2) din Codul fiscal). 

Astfel, un exemplar al deciziei pe suport de hârtie, ținând cont de prevederile art.250 alin.(2) din Codul fiscal, urmează a fi înmânată sau expediată recomandat la adresa contribuabilului. Totodată, în paralel, o copie a deciziei este transmisă și prin poșta electronică a contribuabilului declarată la SFS. În situația în care înmânarea sau expedierea recomandată a deciziei asupra cazului de încălcare fiscală nu a fost posibilă, decizia va fi comunicată prin publicitate, în conformitate cu prevederile  art.1291 din Codul fiscal.

Ordinul SFS nr. 120 din 20-04-2023
Ordinul SFS nr. 128 din 25-04-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...