37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi intervenții în Baza generalizată a practicii fiscale

Noi intervenții în Baza generalizată a practicii fiscale

05.05.2023291 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, pentru clădirile și construcțiile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării?

Impozitul pe bunurile imobiliare, pentru clădirile și construcțiile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării se achită de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000, după cum urmează:
- pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite pînă la 31 august inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de 25 septembrie a anului curent;
- pentru bunurile imobiliare dobândite după 31 august a anului fiscal în curs - pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal în curs.
Prin derogare, întreprinzătorii individuali și gospodăriile ţărăneşti (de fermier), al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 (publicată în Monitorul Oficial, 2022, nr.456-459/813, în vigoare 01.01.2023)]

  • Care sunt cotele minime și maxime ale impozitului pe bunurile imobiliare în cazul bunurilor imobiliare evaluate în scopul impozitării?

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare în cazul bunurilor imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal, după cum urmează:
     a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
     a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele - cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
     b) pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – cota fixă - 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă și deliberativă a administraţiei publice locale. Totodată, cota specificată la lit. b) din articolul menționat nu poate fi modificată de către autoritățile reprezentative și deliberative a administraţiei publice locale.

Subsecvent, începînd cu 01.01.2023, cotele maxime ale impozitului pe bunurile imobiliare în cazul bunurilor imobiliare evaluate în scopul impozitării au fost excluse din art. 280 alin. (1) din Codul fiscal.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 (publicată în Monitorul Oficial, 2022, nr.456-459/813, în vigoare 01.01.2023)]

  • Cine elaborează normele de extragere şi/sau de utilizare a apei? 

Elaborarea normelor de extragere şi/sau de utilizare a apei şi controlul asupra cantităţii de apă extrasă se efectuează de către Agenția „Apele Moldovei”(art. 305 alin. (2) al Codului fiscal).
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 (publicată în Monitorul Oficial, 2022, nr.456-459/813, în vigoare 01.01.2023)]

Ordinul SFS nr. 120 din 20-04-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, pentru clădirile și construcțiile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării?

Impozitul pe bunurile imobiliare, pentru clădirile și construcțiile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării se achită de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000, după cum urmează:
- pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite pînă la 31 august inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de 25 septembrie a anului curent;
- pentru bunurile imobiliare dobândite după 31 august a anului fiscal în curs - pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal în curs.
Prin derogare, întreprinzătorii individuali și gospodăriile ţărăneşti (de fermier), al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 (publicată în Monitorul Oficial, 2022, nr.456-459/813, în vigoare 01.01.2023)]

  • Care sunt cotele minime și maxime ale impozitului pe bunurile imobiliare în cazul bunurilor imobiliare evaluate în scopul impozitării?

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare în cazul bunurilor imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal, după cum urmează:
     a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
     a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele - cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
     b) pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – cota fixă - 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă și deliberativă a administraţiei publice locale. Totodată, cota specificată la lit. b) din articolul menționat nu poate fi modificată de către autoritățile reprezentative și deliberative a administraţiei publice locale.

Subsecvent, începînd cu 01.01.2023, cotele maxime ale impozitului pe bunurile imobiliare în cazul bunurilor imobiliare evaluate în scopul impozitării au fost excluse din art. 280 alin. (1) din Codul fiscal.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 (publicată în Monitorul Oficial, 2022, nr.456-459/813, în vigoare 01.01.2023)]

  • Cine elaborează normele de extragere şi/sau de utilizare a apei? 

Elaborarea normelor de extragere şi/sau de utilizare a apei şi controlul asupra cantităţii de apă extrasă se efectuează de către Agenția „Apele Moldovei”(art. 305 alin. (2) al Codului fiscal).
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 (publicată în Monitorul Oficial, 2022, nr.456-459/813, în vigoare 01.01.2023)]

Ordinul SFS nr. 120 din 20-04-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...