37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi intervenții în baza generalizată a practicii fiscale

Noi intervenții în baza generalizată a practicii fiscale

27.02.2024208 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Care sunt cotele care se stabilesc cotele taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise?

Cotele taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, atît în cazul autovehiculelor înmatriculate, cît și celor neînmatriculate în Republica Moldova, sunt stabilite în Anexa nr. 3 la Titlul IX ”Taxele rutiere” din Codul fiscal (art. 351 alin. (1) din Codului fiscal).

Începînd cu 01 ianuarie 2024, cota taxei respective se stabilește și pentru cîntărirea autovehiculului sau măsurarea dimensiunilor acestuia.

Cotele stabilite ale taxei se dublează pentru autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise dacă aceste autovehicule circulă fără autorizaţie specială sau dacă masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile lor nu coincid cu cele indicate în autorizaţie (art. 351 alin. (4) din Codului fiscal).
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 212 din 20.07.2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) ((în vigoare 01.01.2024, cu unele excepţii - vezi art.XVI alin.(1)), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-301 art. 514 din 10.08.2023)

  • Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise?   

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axa sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, atît în cazul autovehiculelor înmatriculate, cît și celor neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către organul de specialitate al administrației publice în domeniul transportului rutier, conform anexei nr. 3 la titlul IX din Codul fiscal (art. 352 alin. (1) din Codul fiscal).     

Totodată, în cazul în care, la ieşirea din ţară, se depistează, în baza analizei de risc, autovehicule înmatriculate sau neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţia specială, calculul taxei se efectuează de organul vamal, conform art.351 alin.(4) din Codul fiscal (art. 352 alin. (5) din Codul fiscal).

  • Cînd se achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se achită de către posesorii de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, pentru perioada fiscală printr-o plată unică şi în volum deplin, la data efectuării inspecţiei tehnice periodice anuale a vehiculului dacă, până la această dată, taxa nu a fost achitată (art.340 alin. (2) și (3) din Codul fiscal).

Pentru autovehiculele care, conform legislaţiei, sînt supuse inspecţiei tehnice periodice de două ori pe an, subiecţii impunerii achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, în rate egale, la data cînd autovehiculele sînt supuse inspecţiei tehnice periodice (art.341 alin.(9) din Codul fiscal).

Inspecţia tehnică periodică a vehiculului se efectuează doar cu prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei pentru anul curent (art.340 alin. (4) din Codul fiscal).
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 318 din 26.10.2023 pentru modificarea unor acte normative (în vigoare 09.11.2023), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 418-421 art. 728 din 09.11.2023)

  • Dacă, în urma inspecţiei tehnice periodice, autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova poate fi restituită?

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se achită pentru autovehiculele care se află în posesia subiectului impunerii, pînă la data efectuării inspecţiei tehnice periodice anuale, dacă, pînă la această dată, taxa nu a fost achitată, indiferent de rezultatele acesteia.

Dacă, în urma inspecţiei tehnice periodice, autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa nu se restituie.

În cazul în care taxa a fost achitată şi autovehiculul nu a trecut inspecţia tehnică periodică din cauza necorespunderii lui normelor stabilite, la supunerea repetată a autovehiculului inspecţiei tehnice periodice în aceeaşi perioadă fiscală de gestiune, taxa nu se achită. (art. 341 alin. (5) și (10) din Codul fiscal).
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 318 din 26.10.2023 pentru modificarea unor acte normative (în vigoare 09.11.2023), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 418-421 art. 728 din 09.11.2023)

Ordinul SFS nr. 66 din 21-02-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Care sunt cotele care se stabilesc cotele taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise?

Cotele taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, atît în cazul autovehiculelor înmatriculate, cît și celor neînmatriculate în Republica Moldova, sunt stabilite în Anexa nr. 3 la Titlul IX ”Taxele rutiere” din Codul fiscal (art. 351 alin. (1) din Codului fiscal).

Începînd cu 01 ianuarie 2024, cota taxei respective se stabilește și pentru cîntărirea autovehiculului sau măsurarea dimensiunilor acestuia.

Cotele stabilite ale taxei se dublează pentru autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise dacă aceste autovehicule circulă fără autorizaţie specială sau dacă masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile lor nu coincid cu cele indicate în autorizaţie (art. 351 alin. (4) din Codului fiscal).
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 212 din 20.07.2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) ((în vigoare 01.01.2024, cu unele excepţii - vezi art.XVI alin.(1)), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-301 art. 514 din 10.08.2023)

  • Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise?   

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axa sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, atît în cazul autovehiculelor înmatriculate, cît și celor neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către organul de specialitate al administrației publice în domeniul transportului rutier, conform anexei nr. 3 la titlul IX din Codul fiscal (art. 352 alin. (1) din Codul fiscal).     

Totodată, în cazul în care, la ieşirea din ţară, se depistează, în baza analizei de risc, autovehicule înmatriculate sau neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţia specială, calculul taxei se efectuează de organul vamal, conform art.351 alin.(4) din Codul fiscal (art. 352 alin. (5) din Codul fiscal).

  • Cînd se achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se achită de către posesorii de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, pentru perioada fiscală printr-o plată unică şi în volum deplin, la data efectuării inspecţiei tehnice periodice anuale a vehiculului dacă, până la această dată, taxa nu a fost achitată (art.340 alin. (2) și (3) din Codul fiscal).

Pentru autovehiculele care, conform legislaţiei, sînt supuse inspecţiei tehnice periodice de două ori pe an, subiecţii impunerii achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, în rate egale, la data cînd autovehiculele sînt supuse inspecţiei tehnice periodice (art.341 alin.(9) din Codul fiscal).

Inspecţia tehnică periodică a vehiculului se efectuează doar cu prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei pentru anul curent (art.340 alin. (4) din Codul fiscal).
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 318 din 26.10.2023 pentru modificarea unor acte normative (în vigoare 09.11.2023), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 418-421 art. 728 din 09.11.2023)

  • Dacă, în urma inspecţiei tehnice periodice, autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova poate fi restituită?

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se achită pentru autovehiculele care se află în posesia subiectului impunerii, pînă la data efectuării inspecţiei tehnice periodice anuale, dacă, pînă la această dată, taxa nu a fost achitată, indiferent de rezultatele acesteia.

Dacă, în urma inspecţiei tehnice periodice, autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa nu se restituie.

În cazul în care taxa a fost achitată şi autovehiculul nu a trecut inspecţia tehnică periodică din cauza necorespunderii lui normelor stabilite, la supunerea repetată a autovehiculului inspecţiei tehnice periodice în aceeaşi perioadă fiscală de gestiune, taxa nu se achită. (art. 341 alin. (5) și (10) din Codul fiscal).
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 318 din 26.10.2023 pentru modificarea unor acte normative (în vigoare 09.11.2023), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 418-421 art. 728 din 09.11.2023)

Ordinul SFS nr. 66 din 21-02-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei