37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi intervenții în baza generalizată

Noi intervenții în baza generalizată

06.03.2023512 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Sunt în drept persoanele fizice-cetățeni de a beneficia de înlesniri la plata impozitului pe bunurile imobiliare în cazul deținerii statutului de pensionar pentru limită de vîrstă în condiții avantajoase?

Potrivit prevederilor art. 283 alin. (1) lit. h) al Codului fiscal, persoanele de vîrstă pensionară sînt scutite de plata impozitului pe bunurile imobiliare.

Conform art. 41 alin. (1) al Legii sistemului public de pensii nr. 156/1998, începînd cu 1 iulie 2019, se stabilește vîrsta standard de pensionare de 63 de ani pentru bărbați și, începînd cu 1 iulie 2028, vîrsta standard de pensionare de 63 de ani pentru femei. Atingerea acestor vîrste se realizează prin creșterea anuală a vîrstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în tabelul nr. 2.

De asemenea, reieșind din prevederile alin. (21) al aceluiași articol, pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare în condiții deosebite de muncă cel puțin 10 ani compleți, vîrsta standard de pensionare stabilită în tabelul nr. 2 se diminuează conform tabelului nr. 21.

Astfel, în condițiile în care persoana deține statut de pensionar pentru limită de vîrstă în condiții avantajoase, confirmată prin legitimația de pensionar, aceasta este în drept de a beneficia de scutirea prevăzută la art. 283 alin. (1) lit. h) al Codului fiscal, în condiții stabilite prin alin. (2) și (21) din acest articol.

  • Se califică oare în calitate de subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii agenții economici care colectează lapte de la persoane fizice (cetățeni), prin intermediul punctelor de colectare a laptelui?

Activitatea agenţilor economici care colectează lapte, potrivit CAEM, se încadrează în activitatea de comerț cu ridicata și se atribuie la clasa 46.33.

Reieșind din faptul că activitatea de comerț ce corespunde clasei 46.33 din CAEM se include în lista activităților expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior, agenții economici care dispun de unități de comerț cu ridicata, inclusiv de puncte de colectare a laptelui, apar în calitate de subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii.
[Temei: scrisoarea Ministerului Economiei nr. 06/2-1352 din 23.03.2021]

  • Poate fi restituită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, achitată pentru perioada fiscală curentă dacă, pe parcursul perioadei fiscale, autovehiculul a fost radiat din evidență (scos din circulație)?

Calcularea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (în continuare – taxa), potrivit art. 341 alin. (1) din Codul fiscal, se efectuează de către subiectul impunerii de sine stătător, în funcție de obiectul și cota impunerii.

În conformitate cu prevederile art. 340 alin. (1) din Codul fiscal, perioada fiscală este anul calendaristic. Totodată, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, taxa se achită pentru perioada fiscală printr-o plată unică și în volum deplin, cu excepția cazului stabilit la art. 341 alin. (9) din Codul fiscal.

Mărimea taxei nu depinde de perioada de timp aferentă utilizării autovehiculului în cursul anului calendaristic. Prin urmare, dacă autovehiculul a fost radiat din evidență/scos din circulație pe parcursul perioadei fiscale, suma taxei achitate pentru perioada fiscală corespunzătoare nu se restituie.

  • Cum se calculează impozitul pe avere?

Calcularea impozitului pe avere, se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat în temeiul art. 287din Codul fiscal, în baza informației recepționate de la Agenția Servicii Publice, conform situației existente la 1 noiembrie a anului de gestiune, pentru persoanele fizice, care dețin cu drept de proprietate (în cote-părţi sau în devălmăşie) bunuri imobiliare ce întrunesc cumulativ criteriile stabilite la art. 2873 alin. (1) din Codul fiscal.

Obligația fiscală aferentă impozitului pe avere se calculează prin înmulțirea valorii estimate în scopul impozitării a obiectului impunerii cu cota impunerii în mărime de 0,8 % (art. 2873 și 2874 din Codul fiscal).

Ordinul SFS nr. 45 din 23-02-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Sunt în drept persoanele fizice-cetățeni de a beneficia de înlesniri la plata impozitului pe bunurile imobiliare în cazul deținerii statutului de pensionar pentru limită de vîrstă în condiții avantajoase?

Potrivit prevederilor art. 283 alin. (1) lit. h) al Codului fiscal, persoanele de vîrstă pensionară sînt scutite de plata impozitului pe bunurile imobiliare.

Conform art. 41 alin. (1) al Legii sistemului public de pensii nr. 156/1998, începînd cu 1 iulie 2019, se stabilește vîrsta standard de pensionare de 63 de ani pentru bărbați și, începînd cu 1 iulie 2028, vîrsta standard de pensionare de 63 de ani pentru femei. Atingerea acestor vîrste se realizează prin creșterea anuală a vîrstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în tabelul nr. 2.

De asemenea, reieșind din prevederile alin. (21) al aceluiași articol, pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare în condiții deosebite de muncă cel puțin 10 ani compleți, vîrsta standard de pensionare stabilită în tabelul nr. 2 se diminuează conform tabelului nr. 21.

Astfel, în condițiile în care persoana deține statut de pensionar pentru limită de vîrstă în condiții avantajoase, confirmată prin legitimația de pensionar, aceasta este în drept de a beneficia de scutirea prevăzută la art. 283 alin. (1) lit. h) al Codului fiscal, în condiții stabilite prin alin. (2) și (21) din acest articol.

  • Se califică oare în calitate de subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii agenții economici care colectează lapte de la persoane fizice (cetățeni), prin intermediul punctelor de colectare a laptelui?

Activitatea agenţilor economici care colectează lapte, potrivit CAEM, se încadrează în activitatea de comerț cu ridicata și se atribuie la clasa 46.33.

Reieșind din faptul că activitatea de comerț ce corespunde clasei 46.33 din CAEM se include în lista activităților expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior, agenții economici care dispun de unități de comerț cu ridicata, inclusiv de puncte de colectare a laptelui, apar în calitate de subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii.
[Temei: scrisoarea Ministerului Economiei nr. 06/2-1352 din 23.03.2021]

  • Poate fi restituită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, achitată pentru perioada fiscală curentă dacă, pe parcursul perioadei fiscale, autovehiculul a fost radiat din evidență (scos din circulație)?

Calcularea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (în continuare – taxa), potrivit art. 341 alin. (1) din Codul fiscal, se efectuează de către subiectul impunerii de sine stătător, în funcție de obiectul și cota impunerii.

În conformitate cu prevederile art. 340 alin. (1) din Codul fiscal, perioada fiscală este anul calendaristic. Totodată, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, taxa se achită pentru perioada fiscală printr-o plată unică și în volum deplin, cu excepția cazului stabilit la art. 341 alin. (9) din Codul fiscal.

Mărimea taxei nu depinde de perioada de timp aferentă utilizării autovehiculului în cursul anului calendaristic. Prin urmare, dacă autovehiculul a fost radiat din evidență/scos din circulație pe parcursul perioadei fiscale, suma taxei achitate pentru perioada fiscală corespunzătoare nu se restituie.

  • Cum se calculează impozitul pe avere?

Calcularea impozitului pe avere, se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat în temeiul art. 287din Codul fiscal, în baza informației recepționate de la Agenția Servicii Publice, conform situației existente la 1 noiembrie a anului de gestiune, pentru persoanele fizice, care dețin cu drept de proprietate (în cote-părţi sau în devălmăşie) bunuri imobiliare ce întrunesc cumulativ criteriile stabilite la art. 2873 alin. (1) din Codul fiscal.

Obligația fiscală aferentă impozitului pe avere se calculează prin înmulțirea valorii estimate în scopul impozitării a obiectului impunerii cu cota impunerii în mărime de 0,8 % (art. 2873 și 2874 din Codul fiscal).

Ordinul SFS nr. 45 din 23-02-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...