37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi intervenții în baza generalizată

Noi intervenții în baza generalizată

28.02.2023362 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Se răsfrînge obligația de prezentare a Declarației privind achitarea accizelor (Forma ACZ09) asupra subiecților care importă, comercializează cu ridicata mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403?

Prevederile art. 1251 din Codul fiscal pe lîngă producători obligă importatorii și comercianții cu ridicata să prezinte Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TBDSA 15).   

Totodată, categoria respectivă de subiecți ai impunerii cu accize nu fac parte din persoane juridice care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize și reieșind din prevederile art.126 din Codul fiscal, obligația de prezentare a declarației privind achitarea accizelor nu se răsfrânge asupra subiecților impunerii – importatori, comercianți cu ridicata.

  • Urmează a fi supuse declarării conform Declarației (Forma TBDSA 15) și achitării accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care acestea au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator, producător, comerciant cu ridicata altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie?

În conformitate cu art.1251 alin.(4) din Codul fiscal, declararea accizului calculat la stocul de mărfuri conform alin.(2) se efectuează în termen de pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea conform formularului şi în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.   

Astfel, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 28.04.2015 cu privire la aprobarea formularului Declarației „TBDSA15” și a Instrucțiunii privind modul de completare a acesteia” a fost stabilit atît formularul cît și modul nominalizat.             

Prin urmare, în conformitate cu punctul 4 al Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Declarației TBDSA15 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care mărfurile supuse accizelor de la art.1251 din Codul fiscal, au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator, producător, comerciant cu ridicata altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie acestora în termen de 30 de zile începînd cu data modificării cotelor accizelor, acestea urmează a fi supuse inventarierii, calculării şi achitării accizelor aferente, conform cotelor modificate în corespundere cu procedura prevăzută de instrucţiunea menționată.

  • Se aplică scutirea de TVA fără drept de deducere pentru activitatea editorială şi la nivel de subantreprenor, stabilită prin art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal?

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901, 4902, 490300000, 490400000 şi 4905, producţia de carte electronică şi/sau audio şi publicaţiile periodice electronice şi/sau audio (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic), precum şi serviciile de editare, serviciile privind dreptul de autor şi drepturile conexe utilizate în acest scop, cu excepţia celor cu caracterul menţionat.         

De asemenea, Legea cu privire la activitatea editorială nr. 939-XIV din 20.04.2000 stabileşte noţiunea de „activitate editorială”, definită ca totalitatea activităților editurii (organizatorice, de creaţie, economice) şi constă în pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea diverselor genuri de tipărituri. 

Subiecţi ai activităţii editoriale, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea menționată, sunt autorii, editorii, tipografii şi difuzorii producţiei editoriale. 

Prin urmare, pentru activitatea editorială, se aplică scutirea de TVA fără drept de deducere în conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal, inclusiv și în condițiile desfășurării acesteia de către contribuabil în calitate de subantreprenor. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 81  din  31.03.2022, (în vigoare 15.04.2022)].

Ordinul SFS nr. 45 din 23-02-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care a fost dat răspuns la următoarele întrebări:

  • Se răsfrînge obligația de prezentare a Declarației privind achitarea accizelor (Forma ACZ09) asupra subiecților care importă, comercializează cu ridicata mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403?

Prevederile art. 1251 din Codul fiscal pe lîngă producători obligă importatorii și comercianții cu ridicata să prezinte Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TBDSA 15).   

Totodată, categoria respectivă de subiecți ai impunerii cu accize nu fac parte din persoane juridice care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize și reieșind din prevederile art.126 din Codul fiscal, obligația de prezentare a declarației privind achitarea accizelor nu se răsfrânge asupra subiecților impunerii – importatori, comercianți cu ridicata.

  • Urmează a fi supuse declarării conform Declarației (Forma TBDSA 15) și achitării accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care acestea au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator, producător, comerciant cu ridicata altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie?

În conformitate cu art.1251 alin.(4) din Codul fiscal, declararea accizului calculat la stocul de mărfuri conform alin.(2) se efectuează în termen de pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea conform formularului şi în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.   

Astfel, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 28.04.2015 cu privire la aprobarea formularului Declarației „TBDSA15” și a Instrucțiunii privind modul de completare a acesteia” a fost stabilit atît formularul cît și modul nominalizat.             

Prin urmare, în conformitate cu punctul 4 al Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Declarației TBDSA15 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care mărfurile supuse accizelor de la art.1251 din Codul fiscal, au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator, producător, comerciant cu ridicata altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie acestora în termen de 30 de zile începînd cu data modificării cotelor accizelor, acestea urmează a fi supuse inventarierii, calculării şi achitării accizelor aferente, conform cotelor modificate în corespundere cu procedura prevăzută de instrucţiunea menționată.

  • Se aplică scutirea de TVA fără drept de deducere pentru activitatea editorială şi la nivel de subantreprenor, stabilită prin art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal?

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901, 4902, 490300000, 490400000 şi 4905, producţia de carte electronică şi/sau audio şi publicaţiile periodice electronice şi/sau audio (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic), precum şi serviciile de editare, serviciile privind dreptul de autor şi drepturile conexe utilizate în acest scop, cu excepţia celor cu caracterul menţionat.         

De asemenea, Legea cu privire la activitatea editorială nr. 939-XIV din 20.04.2000 stabileşte noţiunea de „activitate editorială”, definită ca totalitatea activităților editurii (organizatorice, de creaţie, economice) şi constă în pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea diverselor genuri de tipărituri. 

Subiecţi ai activităţii editoriale, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea menționată, sunt autorii, editorii, tipografii şi difuzorii producţiei editoriale. 

Prin urmare, pentru activitatea editorială, se aplică scutirea de TVA fără drept de deducere în conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal, inclusiv și în condițiile desfășurării acesteia de către contribuabil în calitate de subantreprenor. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 81  din  31.03.2022, (în vigoare 15.04.2022)].

Ordinul SFS nr. 45 din 23-02-2023

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...