37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi decizii CSE cu privire la compensațiile la gazele naturale pentru agenții economici

Noi decizii CSE cu privire la compensațiile la gazele naturale pentru agenții economici

07.03.2022459 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În data de 4 martie curent, Comisia pentru Situații Excepționale prin Dispoziția 7, a aprobat un șir de măsuri cu privire la compensațiile la gazele naturale pentru agenții economici. Astfel, pentru consumatorii non-casnici, definiți ca persoane fizice sau persoane juridice, care procură de la furnizorii de gaze naturale în alte scopuri decât pentru propriile necesități casnice, cu excepția autorităților și instituțiilor publice, se aplică urmatoarele:

 • Se compensează diferența de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public către furnizorii de gaze naturale de către Ministerul Economiei.
 • Diferența de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public compensată pentru consumatorii non-casnici reprezintă diferența dintre prețul reglementat pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public din luna de facturare și prețul respectiv din luna decembrie 2021.
 • Compensarea diferenței de pret în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public pentru fiecare consumator non-casnic constituie 100% din diferența în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public pentru primii 500 m3 consumați lunar. Compensarea va fi aplicata pentru perioada ianuarie-martie 2022.
 • Compensarea diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public se efectuează pentru luna precedenta. Evidența compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public se efectuează de către furnizorii de gaze naturale.
 • In facturile eliberate consumatorilor se indică separat suma totală pentru serviciile prestate, mărimea compensatiei și suma care urmează să fie achitată de către fiecare consumator după recalculare.
 • Finanțarea cheltuielilor pentru compensarea diferenței de preț în urma majorării prețuri lor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public pentru consumatorii non-casnici, stabilită conform prezentei Dispoziții, se efectueaza de către Ministerul Economiei.
 • Furnizorii de gaze naturale calculează lunar valoarea mijloacelor financiare necesare pentru plata compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public pentru consumatorii non-casnici.
 • După verificarea informației privind suma compensării diferenței de preț calculate, furnizorii de gaze naturale prezintă lunar, până la data de 10 a lunii ulterioare lunii de consum, Ministerului Economiei, dările de seamă privind mijloacele financiare necesare pentru finanțarea compensării diferenței de preț calculate, numărul de consumatori și volumul consumat de gaze naturale, conform normelor stabilite.
 • Ministerul Economiei întocmește documentele de plată pentru transferul mijloacelor financiare respective la conturile furnizorilor de gaze naturale destinate compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public pentru consumatorii non-casnici.
 • Ministerul Finanțelor efectuează finanțarea conform documentelor de plată pe măsura prezentării acestora de către Ministerul Economiei, conform priorităților stabilite la art.67 alineatul (2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 18112014.
 • Ministerul Finanțelor va asigura alocarea catre Ministerul Economiei din fondul de intervenție al Guvernului a resurselor financiare în volum de 60 milioane lei în scopul compensării diferenței de pret pentru furnizarea de gaze naturale pentru consumatorii non-casnici.
 • Sumele compensării diferenței de preț care n-au fost solicitate sau au fost solicitate în mod eronat de către furnizorii de gaze naturale pe perioada de gestiune se restituie, în baza raportului pentru perioada respectivă, pe parcursul anului bugetar.
 • Răspunderea pentru evidența consumatorilor, efectuarea calculului sumei compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public, reflectarea acesteia în factura de plată și raportul financiar o poartă furnizorii de gaze naturale.
 • Controlul asupra corectitudinii de stabilire a compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public și utilizării conform destinației a mijloacelor financiare alocate pentru achitarea acesteia îI exercită Inspecția Financiară a Ministerului Finantelor și alte organe de control abilitate.

În data de 4 martie curent, Comisia pentru Situații Excepționale prin Dispoziția 7, a aprobat un șir de măsuri cu privire la compensațiile la gazele naturale pentru agenții economici. Astfel, pentru consumatorii non-casnici, definiți ca persoane fizice sau persoane juridice, care procură de la furnizorii de gaze naturale în alte scopuri decât pentru propriile necesități casnice, cu excepția autorităților și instituțiilor publice, se aplică urmatoarele:

 • Se compensează diferența de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public către furnizorii de gaze naturale de către Ministerul Economiei.
 • Diferența de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public compensată pentru consumatorii non-casnici reprezintă diferența dintre prețul reglementat pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public din luna de facturare și prețul respectiv din luna decembrie 2021.
 • Compensarea diferenței de pret în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public pentru fiecare consumator non-casnic constituie 100% din diferența în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public pentru primii 500 m3 consumați lunar. Compensarea va fi aplicata pentru perioada ianuarie-martie 2022.
 • Compensarea diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public se efectuează pentru luna precedenta. Evidența compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public se efectuează de către furnizorii de gaze naturale.
 • In facturile eliberate consumatorilor se indică separat suma totală pentru serviciile prestate, mărimea compensatiei și suma care urmează să fie achitată de către fiecare consumator după recalculare.
 • Finanțarea cheltuielilor pentru compensarea diferenței de preț în urma majorării prețuri lor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public pentru consumatorii non-casnici, stabilită conform prezentei Dispoziții, se efectueaza de către Ministerul Economiei.
 • Furnizorii de gaze naturale calculează lunar valoarea mijloacelor financiare necesare pentru plata compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public pentru consumatorii non-casnici.
 • După verificarea informației privind suma compensării diferenței de preț calculate, furnizorii de gaze naturale prezintă lunar, până la data de 10 a lunii ulterioare lunii de consum, Ministerului Economiei, dările de seamă privind mijloacele financiare necesare pentru finanțarea compensării diferenței de preț calculate, numărul de consumatori și volumul consumat de gaze naturale, conform normelor stabilite.
 • Ministerul Economiei întocmește documentele de plată pentru transferul mijloacelor financiare respective la conturile furnizorilor de gaze naturale destinate compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public pentru consumatorii non-casnici.
 • Ministerul Finanțelor efectuează finanțarea conform documentelor de plată pe măsura prezentării acestora de către Ministerul Economiei, conform priorităților stabilite la art.67 alineatul (2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 18112014.
 • Ministerul Finanțelor va asigura alocarea catre Ministerul Economiei din fondul de intervenție al Guvernului a resurselor financiare în volum de 60 milioane lei în scopul compensării diferenței de pret pentru furnizarea de gaze naturale pentru consumatorii non-casnici.
 • Sumele compensării diferenței de preț care n-au fost solicitate sau au fost solicitate în mod eronat de către furnizorii de gaze naturale pe perioada de gestiune se restituie, în baza raportului pentru perioada respectivă, pe parcursul anului bugetar.
 • Răspunderea pentru evidența consumatorilor, efectuarea calculului sumei compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public, reflectarea acesteia în factura de plată și raportul financiar o poartă furnizorii de gaze naturale.
 • Controlul asupra corectitudinii de stabilire a compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public și utilizării conform destinației a mijloacelor financiare alocate pentru achitarea acesteia îI exercită Inspecția Financiară a Ministerului Finantelor și alte organe de control abilitate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...