37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi cazuri în care eliberarea „e-Facturii” poate deveni obligatorie

Noi cazuri în care eliberarea „e-Facturii” poate deveni obligatorie

11.06.2024197 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În scopul sporirii transparenței tranzacțiilor și facilitării procesului de administrare fiscală, proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2025, elaborat de Ministerul Finanțelor, prevede modificarea și completarea conținutului articolelor 117 și 1171 din Codul fiscal, care reglementeză modul de emitere și utilizare obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura).

Astfel, prin prezentul proiect se propune completarea art. 117 cu două alineate noi (14) și (15), care vor prevedea obligativitatea utilizării facturii fiscale electronice (e-factura) pentru tranzacțiile cu agenții economici ce nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova, precum și pentru livrările de mărfuri și servicii destinate implementării proiectelor de asistență tehnică și investițională care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Prevederile respective nu se vor aplica pentru pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

Suplimentar, proiectul de lege intervine cu modificări și în articolul 1171 alin. (11) precum și cu propunerea de abrogare a alin. (13) din Codul fiscal*. Astfel, din conținutul alin. (11) textul „factura fiscală/avizul de însoțire a mărfurilor” urmează a fi substituit cu cuvintele „factura fiscală”.


Articolul 1171. Cazuri speciale de eliberare a facturilor fiscale

(13) La transportarea mărfurilor, furnizorul are dreptul să emită avize de însoţire a mărfurilor. În cazul în care furnizorul emite avize de însoţire a mărfurilor, acesta eliberează factura fiscală în baza avizelor emise, pînă la sfîrşitul perioadei fiscale în care au fost emise avizele respective. În cazul utilizării facturii fiscale electronice (e-factura), furnizorul eliberează factura fiscală în termen ce nu poate depăși 10 zile calendaristice ale lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin avizele respective.

În scopul sporirii transparenței tranzacțiilor și facilitării procesului de administrare fiscală, proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2025, elaborat de Ministerul Finanțelor, prevede modificarea și completarea conținutului articolelor 117 și 1171 din Codul fiscal, care reglementeză modul de emitere și utilizare obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura).

Astfel, prin prezentul proiect se propune completarea art. 117 cu două alineate noi (14) și (15), care vor prevedea obligativitatea utilizării facturii fiscale electronice (e-factura) pentru tranzacțiile cu agenții economici ce nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova, precum și pentru livrările de mărfuri și servicii destinate implementării proiectelor de asistență tehnică și investițională care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Prevederile respective nu se vor aplica pentru pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

Suplimentar, proiectul de lege intervine cu modificări și în articolul 1171 alin. (11) precum și cu propunerea de abrogare a alin. (13) din Codul fiscal*. Astfel, din conținutul alin. (11) textul „factura fiscală/avizul de însoțire a mărfurilor” urmează a fi substituit cu cuvintele „factura fiscală”.


Articolul 1171. Cazuri speciale de eliberare a facturilor fiscale

(13) La transportarea mărfurilor, furnizorul are dreptul să emită avize de însoţire a mărfurilor. În cazul în care furnizorul emite avize de însoţire a mărfurilor, acesta eliberează factura fiscală în baza avizelor emise, pînă la sfîrşitul perioadei fiscale în care au fost emise avizele respective. În cazul utilizării facturii fiscale electronice (e-factura), furnizorul eliberează factura fiscală în termen ce nu poate depăși 10 zile calendaristice ale lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin avizele respective.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...