37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Noi afaceri, asistate în implementarea acțiunilor de ecologizare

Noi afaceri, asistate în implementarea acțiunilor de ecologizare

04.01.2022322 views ODIMM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

ODIMM susține companiile din Republica Moldova în procesul de adaptare la tendințele globale de integrare a practicilor de afaceri prietenoase mediului înconjurător. Comitetul de coordonare al Programului de ecologizare a ÎMM-urilor a aprobat joi, 30 decembrie29  de cereri de finanțare nerambursabilă înaintate de companiile care doresc să-și ecologizere afacerea. Acestea vor accesa până la 200 mii lei per companie, care constituie până la 70% din  suma proiectului investițional.  În competiția pentru accesarea granturilor s-au înscris 61 de companii, care au trecut printr-un vast proces de selectare din punct de vedere a eligibilității și sustenabilității acțiunilor de ecologizare a proceselor de lucru sau de prestare a serviciilor.

Suma finanțării nerambursabile oferite  de stat celor  29 de afaceri prin intermediul Programului de ecologizare a ÎMM va constitui circa 4,9 milioane lei. Valoarea totală a investițiilor pentru implementarea acțiunilor de ecologizare asumate de  aceste companii  este de circa 5 milioane lei și crearea a circa 100 locuri noi de muncă.  Proiectele investiționale selectate spre finanțare  țintesc adoptarea practicilor ecologice, din domeniile utilizării responsabile a energiei, a resurselor de-a lungul lanțului valoric, precum și gestionarea materiei prime, reciclarea deșeurilor și reutilizarea acestora.

Genurile de activitate ale companiilor selectate spre finanțare:

  • 11 întreprinderi activează în sectorul serviciilor
  • 9 întreprinderi  - în sectorul agroalimentar;
  • 9 întreprinderi activează în sectorul industrial.

Acțiunile de ecologizare propuse de companiile  vizează: epurarea apelor uzate; gestionarea, colectarea și prelucrarea deșeurilor, inclusiv cele din domeniul medical; reducerea consumului de energie prin implementarea sistemelor de recuperare termică; gestionarea resurselor de apă prin instalarea stației de epurare; servicii de certificare ECO și BIO, sisteme de ventilare cu filtrarea aerului, etc.

Actualitatea și necesitatea promovării ecologizării proceselor de producere și prestare a serviciilor este argumentată prin faptul că reducerea impactului asupra mediului al ÎMM atât în sectorul producției, cât și în cel al prestării de servicii este un factor esențial în ecologizarea economiei având în vedere că ÎMM reprezintă cca 98,6 % din numărul total al întreprinderilor, iar valoarea producției totale realizate de ÎMM constituie 67 % din valoarea producției totale ale întreprinderilor din Republica Moldova.

Analiza statisticilor internaționale a scos în evidență faptul că întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) generează circa 64% din poluarea industrială, în timp ce doar 16% dintre acestea sunt angajate în acțiuni de mediu. Astfel, o gamă de instrumente și bune practici pentru încurajarea „ecologizării IMM-urilor” care sunt implementate de către statele membre ale Uniunii Europene, pot fi adaptate și diseminate în rândul IMM-urilor din Republica Moldova pentru a stimula dezvoltarea durabilă și competitivitatea economică internațională.

Prin intermediul Programului, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) acoperă două categorii de instrumente:

1. Instruire și mentorat în domeniul ecologizării ÎMM pentru identificarea și adoptarea acțiunilor concrete de ecologizare ale proceselor de producere și prestare a serviciilor;

2. Suport financiar nerambursabil sub formă de Grant pentru:

  • Implementarea planurilor de acțiuni de ecologizare a afacerilor (200 000 lei) în cadrul Etapei II;
  • Implementarea standardelor ISO/EMAS, etichetarea ecologică a UE (500 000 lei) în cadrul etapei III.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...