37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Nerespectarea normelor privind efectuarea decontărilor în numerar va fi sancționată

Nerespectarea normelor privind efectuarea decontărilor în numerar va fi sancționată

18.03.2024447 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pentru încălcarea normelor privind efectuarea decontărilor în numerar, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr.34/2024 privind efectuarea decontărilor în numerar și pentru modificarea unor acte normative, autoritatea fiscală are dreptul să aplice față de subiecții legii sacțiuni disciplinare.

Amintim că prevederile Legii nr.34/2022 se vor aplica următoarelor persoane:

a) persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate sau forma juridică de organizare, cu excepția autorităților și instituțiilor publice;
b) reprezentanțelor permanente și sucursalelor persoanelor juridice nerezidente;
c) organizațiilor necomerciale;
d) persoanelor fizice care desfășoară o activitate de întreprinzător; 
e) persoanelor fizice care desfășoară o activitate profesională în sectorul justiției sau în domeniul sănătății;
f) persoanelor fizice care nu desfășoară o activitate de întreprinzător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport de la alte persoane fizice care nu desfășoară o activitate de întreprinzător.

Astfel, persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cu excepția autorităților și instituțiilor publice; reprezentanțelor permanente și sucursalelor persoanelor juridice nerezidente; organizațiilor necomerciale; persoanelor fizice care desfășoară o activitate de întreprinzător; persoanelor fizice care desfășoară o activitate profesională în sectorul justiției sau în domeniul sănătății care vor efectua plăți în numerar în sume ce depășesc limitele stabilite de prevederile legii menșionate, Serviciul Fiscal de Stat le va aplica o amendă în mărime de la 3% până la 10% din suma achitată în numerar ce depășește limita stabilită.

Evidențiem că noua legislație stabilește că în cazul în care subiecții legii, cu excepția persoanelor fizice care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport, încasează plăți în numerar în sume ce depășesc limitele stabilite la art. 5 alin. (1) lit. i) și alin. (2), Serviciul Fiscal de Stat le va aplica o amendă în mărime de la 3% până la 10% din suma încasată în numerar ce depășește limita stabilită.

Suplimentar sancțiunilor menționate supra, în cazul în care persoana nu restituie numerarul neutilizat în casieria entității care l-a eliberat, Serviciul Fiscal de Stat aplică entității care a eliberat numerarul o amendă în mărime de la 10% până la 18% din suma nerestituită.

Dacă, persoana va restitui cu întârziere numerarul neutilizat în casieria entității care l-a eliberat, Serviciul Fiscal de Stat va aplica entității care a eliberat numerarul o amendă în mărime de 0,1% din suma restituită cu întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma restituită cu întârziere, pentru fiecare caz separat.

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport, pentru efectuarea achitării în numerar în sumă ce depăşeşte cumulativ plafonul stabilit de prevederile legii, SFS va aplica amendă în mărime de la 3% până la 10% din suma achitată în numerar cu depășirea limitei stabilite.

Cadrul legal mai prevede că controlul respectării prevederilor noii legi să fie efectuat de către SFS în cadrul controalelor fiscale. Termenul de prescripție pentru verificarea corectitudinii respectării prevederilor va fi de cel mult 4 ani de la data efectuării încasării plății în numerar. Persoanele sancționate în temeiul legii vor putea beneficia de o reducere de 50% din suma amenzii dacă, în termen de 3 zile lucrătoare din momentul aducerii la cunoștință a deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, achită 50% din suma amenzii stabilită conform deciziei SFS.

Prezenta lege va intra în vigoare la 1 ianuarie 2025.

Pentru încălcarea normelor privind efectuarea decontărilor în numerar, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr.34/2024 privind efectuarea decontărilor în numerar și pentru modificarea unor acte normative, autoritatea fiscală are dreptul să aplice față de subiecții legii sacțiuni disciplinare.

Amintim că prevederile Legii nr.34/2022 se vor aplica următoarelor persoane:

a) persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate sau forma juridică de organizare, cu excepția autorităților și instituțiilor publice;
b) reprezentanțelor permanente și sucursalelor persoanelor juridice nerezidente;
c) organizațiilor necomerciale;
d) persoanelor fizice care desfășoară o activitate de întreprinzător; 
e) persoanelor fizice care desfășoară o activitate profesională în sectorul justiției sau în domeniul sănătății;
f) persoanelor fizice care nu desfășoară o activitate de întreprinzător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport de la alte persoane fizice care nu desfășoară o activitate de întreprinzător.

Astfel, persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cu excepția autorităților și instituțiilor publice; reprezentanțelor permanente și sucursalelor persoanelor juridice nerezidente; organizațiilor necomerciale; persoanelor fizice care desfășoară o activitate de întreprinzător; persoanelor fizice care desfășoară o activitate profesională în sectorul justiției sau în domeniul sănătății care vor efectua plăți în numerar în sume ce depășesc limitele stabilite de prevederile legii menșionate, Serviciul Fiscal de Stat le va aplica o amendă în mărime de la 3% până la 10% din suma achitată în numerar ce depășește limita stabilită.

Evidențiem că noua legislație stabilește că în cazul în care subiecții legii, cu excepția persoanelor fizice care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport, încasează plăți în numerar în sume ce depășesc limitele stabilite la art. 5 alin. (1) lit. i) și alin. (2), Serviciul Fiscal de Stat le va aplica o amendă în mărime de la 3% până la 10% din suma încasată în numerar ce depășește limita stabilită.

Suplimentar sancțiunilor menționate supra, în cazul în care persoana nu restituie numerarul neutilizat în casieria entității care l-a eliberat, Serviciul Fiscal de Stat aplică entității care a eliberat numerarul o amendă în mărime de la 10% până la 18% din suma nerestituită.

Dacă, persoana va restitui cu întârziere numerarul neutilizat în casieria entității care l-a eliberat, Serviciul Fiscal de Stat va aplica entității care a eliberat numerarul o amendă în mărime de 0,1% din suma restituită cu întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma restituită cu întârziere, pentru fiecare caz separat.

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport, pentru efectuarea achitării în numerar în sumă ce depăşeşte cumulativ plafonul stabilit de prevederile legii, SFS va aplica amendă în mărime de la 3% până la 10% din suma achitată în numerar cu depășirea limitei stabilite.

Cadrul legal mai prevede că controlul respectării prevederilor noii legi să fie efectuat de către SFS în cadrul controalelor fiscale. Termenul de prescripție pentru verificarea corectitudinii respectării prevederilor va fi de cel mult 4 ani de la data efectuării încasării plății în numerar.Persoanele sancționate în temeiul legii vor putea beneficia de o reducere de 50% din suma amenzii dacă, în termen de 3 zile lucrătoare din momentul aducerii la cunoștință a deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, achită 50% din suma amenzii stabilită conform deciziei SFS.

Prezenta lege va intra în vigoare la 1 ianuarie 2025.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...