37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Munca în perioada concediului de maternitate: ajustarea legislației

Munca în perioada concediului de maternitate: ajustarea legislației

07.11.2022492 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Îmbunătățirea ratei de participare a femeilor la forța de muncă și la reducerea poverii muncii neremunerate sau cu remunerare în plic, asupra femeilor însărcinate care continuă să lucreze chiar și pe parcursul concediului de maternitate este scopul proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, prin care se propun modificări în Codul muncii şi în Legea nr. 489/1998 privind sistemul public de asigurări sociale.

În acest sens, se propune completarea Codului muncii cu un nou articol - 761. Activitatea de muncă în perioada concediului de maternitate. Potrivit noului art. în perioada concediului de maternitate, prin derogare de la prevederile ce stabilesc suspendarea contractului individual de muncă în cazul concediului de maternitate (art. 76 lit. a)), la cererea scrisă a salariatei, pentru durata solicitată angajatorul prin ordin (dispoziție, decizie, hotărâre) poate dispune continuarea sau reluarea activității de muncă. La solicitarea salariatei care activează în timpul concediului de maternitate, depusă în scris pînă la expirarea duratei, contractul individual de muncă se suspendă din ziua solicitării.

De asemenea, prin proiect se propune operarea modificări şi la art. 2 din Legea nr. 489/199, care stabilește dreptul la prestaţii de asigurări sociale. Potrivit potrivit noii redacții (alin. (42)) dreptul persoanei asigurate la indemnizațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) se stabilește indiferent de realizarea venitului asigurat pentru perioada concediului de maternitate. Astfel, în urma modificărilor operate asupra alin. (41) lit.d), care se referă la indemnizația de maternitate, se propune a fi exclusă.

De asemenea, inițativa legislativă mai prevede o nouă redacție a prevederilor ce țin de indemnizaţia de maternitate. Potrivit redacției propuse la alin. (6) din art. 16, indemnizația de maternitate se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soți, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației de maternitate. Soția, care se află la întreținerea soțului asigurat beneficiază de indemnizație de maternitate dacă la data acordării concediului de maternitate nu este angajată în cîmpul muncii.

În același context prin completarea art. menționat cu alin. (7) se propune ca, pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a realizat venit asigurat, indemnizația de maternitate să se plătească.

Îmbunătățirea ratei de participare a femeilor la forța de muncă și la reducerea poverii muncii neremunerate sau cu remunerare în plic, asupra femeilor însărcinate care continuă să lucreze chiar și pe parcursul concediului de maternitate este scopul proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, prin care se propun modificări în Codul muncii şi în Legea nr. 489/1998 privind sistemul public de asigurări sociale.

În acest sens, se propune completarea Codului muncii cu un nou articol - 761. Activitatea de muncă în perioada concediului de maternitate. Potrivit noului art. în perioada concediului de maternitate, prin derogare de la prevederile ce stabilesc suspendarea contractului individual de muncă în cazul concediului de maternitate (art. 76 lit. a)), la cererea scrisă a salariatei, pentru durata solicitată angajatorul prin ordin (dispoziție, decizie, hotărâre) poate dispune continuarea sau reluarea activității de muncă. La solicitarea salariatei care activează în timpul concediului de maternitate, depusă în scris pînă la expirarea duratei, contractul individual de muncă se suspendă din ziua solicitării.

De asemenea, prin proiect se propune operarea modificări şi la art. 2 din Legea nr. 489/199, care stabilește dreptul la prestaţii de asigurări sociale. Potrivit potrivit noii redacții (alin. (42)) dreptul persoanei asigurate la indemnizațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) se stabilește indiferent de realizarea venitului asigurat pentru perioada concediului de maternitate. Astfel, în urma modificărilor operate asupra alin. (41) lit.d), care se referă la indemnizația de maternitate, se propune a fi exclusă.

De asemenea, inițativa legislativă mai prevede o nouă redacție a prevederilor ce țin de indemnizaţia de maternitate. Potrivit redacției propuse la alin. (6) din art. 16, indemnizația de maternitate se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soți, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației de maternitate. Soția, care se află la întreținerea soțului asigurat beneficiază de indemnizație de maternitate dacă la data acordării concediului de maternitate nu este angajată în cîmpul muncii.

În același context prin completarea art. menționat cu alin. (7) se propune ca, pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a realizat venit asigurat, indemnizația de maternitate să se plătească.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...