37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   MSMPS propune stabilirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în mărime de 17,37 lei/oră sau 2935 lei/lună

MSMPS propune stabilirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în mărime de 17,37 lei/oră sau 2935 lei/lună

10.12.2020590 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.165/2010” este elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, fiind responsabil de politica salarială în sectorul real.

Salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică este reglementată de:

Conform art.11 al Legii salarizării nr.847/2002 statul reglementează salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, prin stabilirea mărimii cuantumului minim garantat a salariului în sectorul real, precum şi unele norme şi garanţii de stat (plata sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, plata orelor de noapte, plata orelor suplimentare, plata pentru orele de staţionare şi aflarea în şomajul tehnic, etc.).

Potrivit art.12 din lege, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual de Guvern, în funcție de creșterea sumară anuală a indicelui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național.

Formula de determinare a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național este redată în art.2 din lege. Datele statistice pentru reexaminarea cuantumului minim garantat:

  • cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, începînd cu 1 mai 2019, este de 2775 lei pe lună;
  • indicele prețurilor de consum în anul 2019 față de anul 2018 – 104,84 %;
  • rata de creștere/descreștere a valorii adăugate brute în anul 2019 față de anul 2018 – 103,9 %;
  • rata de creștere/descreștere a numărului mediu al salariaților în anul 2019 față de anul 2018 - 103,0 %.

Astfel, rata de creștere a productivității muncii este raportul procentual dintre rata de creștere a valorii adăugate brute și rata de creștere a numărului scriptic mediu al salariaților. Rata de creștere a productivității muncii = 100,9 % (103,9 : 103,0).

Creșterea sumară anuală a indicelui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național este de 5,74 % (4,84 % + 0,9 %).

Valoarea de calcul a cuantumului minim garantat reexaminat conform indicatorilor anului 2018 constituie 2933,18 lei (2775 x 1,057).

Reieșind din rezultatul obținut, începînd cu 1 ianuarie 2021, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se propune să fie stabilit în mărime de 17,37 lei pe oră sau 2935 lei pe lună.

Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.165/2010” este elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, fiind responsabil de politica salarială în sectorul real.

Salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică este reglementată de:

Conform art.11 al Legii salarizării nr.847/2002 statul reglementează salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, prin stabilirea mărimii cuantumului minim garantat a salariului în sectorul real, precum şi unele norme şi garanţii de stat (plata sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, plata orelor de noapte, plata orelor suplimentare, plata pentru orele de staţionare şi aflarea în şomajul tehnic, etc.).

Potrivit art.12 din lege, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual de Guvern, în funcție de creșterea sumară anuală a indicelui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național.

Formula de determinare a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național este redată în art.2 din lege. Datele statistice pentru reexaminarea cuantumului minim garantat:

  • cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, începînd cu 1 mai 2019, este de 2775 lei pe lună;
  • indicele prețurilor de consum în anul 2019 față de anul 2018 – 104,84 %;
  • rata de creștere/descreștere a valorii adăugate brute în anul 2019 față de anul 2018 – 103,9 %;
  • rata de creștere/descreștere a numărului mediu al salariaților în anul 2019 față de anul 2018 - 103,0 %.

Astfel, rata de creștere a productivității muncii este raportul procentual dintre rata de creștere a valorii adăugate brute și rata de creștere a numărului scriptic mediu al salariaților. Rata de creștere a productivității muncii = 100,9 % (103,9 : 103,0).

Creșterea sumară anuală a indicelui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național este de 5,74 % (4,84 % + 0,9 %).

Valoarea de calcul a cuantumului minim garantat reexaminat conform indicatorilor anului 2018 constituie 2933,18 lei (2775 x 1,057).

Reieșind din rezultatul obținut, începînd cu 1 ianuarie 2021, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se propune să fie stabilit în mărime de 17,37 lei pe oră sau 2935 lei pe lună.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...