37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   MSMPS propune actualizarea listei profesiilor ce necesită efectuarea examenelor medicale obligatorii

MSMPS propune actualizarea listei profesiilor ce necesită efectuarea examenelor medicale obligatorii

06.04.2021237 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Ordinului cu privire la organizarea examenelor medicale obligatorii a angajaților din economia națională a fost elaborat de grupul de lucru din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Potrivit notei informative, proiectul de ordin este elaborat în scopul prevenirii apariției și răspândirii bolilor transmisibile și parazitare, angajații care activează în întreprinderile cu profil alimentar, prestări servicii comunale, instituţiile medico-sanitare, pentru copii şi tineret indiferent de forma organizatorico- juridică de proprietate în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice*;

Totodată, se propune aprobarea Regulamentului privind organizarea examenelor medicale obligatorii a angajaților din economia națională (conform anexei nr.1) listei actualizate a profesiilor ce necesită efectuarea examenelor medicale obligatorii și periodicitatea efectuării acesteia (conform anexei nr.2) și a Fişei medicale individuale (conform anexei nr.4).

În conformitate cu anexa nr.2, se propun următoarele categorii de angajați care vor fi obligați să efectueze examenele medicale:

 1. Angajaţii unităţilor industriei alimentare, secţiilor de patiserie cu fabricarea cremelor, fermelor de lapte, care contactează cu produsele alimentare în procesul de producere, depozitare, precum și le transportă, hamalii încadrați în transportarea produselor alimentare.
  Însoţitorii de bord ai navelor aeriene și fluviale
  Elevii şi studenţii înainte de a organiza practica în unităţile cu profil alimentar.
 2. Angajaţii unităţilor de alimentaţie publică inclusiv cele mobile şi comerț cu produse alimentare, blocurilor alimentare.  
 3. Angajaţii instituţiilor de instruire şi educaţie (instituții de învățămînt primar, gimnazial și liceal, colegii, şcoli profesionale, instituţii de învăţămînt superior, școli internat, etc.).
 4. Angajaţii instituţiilor preşcolare, caselor de copii, şcolilor internat, sanatoriilor pentru copii.
 5. Angajații instituţiilor de întremare a sănătăţii copiilor (taberele de odihnă).
 6. Angajații instituţiilor extraşcolare (școli muzicale, școli sportive, centre de creație, etc.).
 7. Angajații magazinelor și secțiilor de mărfuri pentru copii.
 8. Antrenorii, instructorii de înot, personalul bazinelor de înot şi cabinetelor de proceduri cu aplicarea băilor de tratament, personalul băilor, saunelor, sanatoriilor pentru maturi.
 9. Angajații care deservesc sistemul de apeduct și canalizare.
 10. Angajații frizeriilor, cabinetelor cosmetice și cabinetelor de masaj, tatuaj și piercing.
 11. Angajații hotelelor şi căminelor, însoţitorii de vagon la trenurile de pasageri de cursă lungă.
 12. Angajaţii, studenți, medici-rezidenți din instituţiile medico-sanitare, a catedrelor; cu profil chirurgical, obstetrico-ginecologic, stomatologic, transfuzie a sângelui; din maternităţi, secţii cu patologii a copiilor nou-născuţi şi prematuri, cu excepția angajaților care se refera la pct. 1-2.
 13. Personalul angajat în instituțiile cu regim închis și semiînchis (aziluri, instituții de îngrijire paliativă, centre de plasament, penitenciare, instituții specializate).
 14. Studenții colegiului de medicină, universității de medicină, rezidenți, secundari clinici ai universității de medicina.
 15. Personal din instituții medicale.

Data limită pentru comentarii: 11.04.2021

Persoane responsabile:
Gîncu Mariana (consultant principal Direcția politici în domeniul sănătății publice) 
Tel.: +373 22 26 88 70 / Email : mariana.gincu@msmps.gov.md


Articolul 49 din LP10/2009. Examenele medicale profilactice
(1) În vederea ocrotirii sănătăţii, prevenirii apariţiei şi răspîndirii bolilor transmisibile şi a celor profesionale, angajaţii şi persoanele care practică munca individuală sînt supuşi obligatoriu examenelor medicale la angajare şi examenelor periodice în cazurile prevăzute de legislaţie.
(2) Lista profesiilor şi a factorilor de producţie nocivi, precum şi a lucrărilor pentru executarea cărora se efectuează examene medicale la angajare şi examene periodice, se aprobă de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
(3) Responsabilitatea pentru efectuarea examenelor medicale la angajare şi a examenelor periodice o poartă angajatorii, angajaţii şi persoanele care practică munca individuală.
(4) Angajaţii care refuză să se supună examenelor medicale la angajare şi examenelor periodice nu se admit la lucru decît după efectuarea acestora.
(5) Rezultatele examenelor medicale se înscriu în fişele medicale individuale, confirmîndu-se admiterea la lucru, în modul stabilit de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Proiectul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Ordinului cu privire la organizarea examenelor medicale obligatorii a angajaților din economia națională a fost elaborat de grupul de lucru din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Potrivit notei informative, proiectul de ordin este elaborat în scopul prevenirii apariției și răspândirii bolilor transmisibile și parazitare, angajații care activează în întreprinderile cu profil alimentar, prestări servicii comunale, instituţiile medico-sanitare, pentru copii şi tineret indiferent de forma organizatorico- juridică de proprietate în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice*;

Totodată, se propune aprobarea Regulamentului privind organizarea examenelor medicale obligatorii a angajaților din economia națională (conform anexei nr.1) listei actualizate a profesiilor ce necesită efectuarea examenelor medicale obligatorii și periodicitatea efectuării acesteia (conform anexei nr.2) și a Fişei medicale individuale (conform anexei nr.4).

În conformitate cu anexa nr.2, se propun următoarele categorii de angajați care vor fi obligați să efectueze examenele medicale:

 1. Angajaţii unităţilor industriei alimentare, secţiilor de patiserie cu fabricarea cremelor, fermelor de lapte, care contactează cu produsele alimentare în procesul de producere, depozitare, precum și le transportă, hamalii încadrați în transportarea produselor alimentare.
  Însoţitorii de bord ai navelor aeriene și fluviale
  Elevii şi studenţii înainte de a organiza practica în unităţile cu profil alimentar.
 2. Angajaţii unităţilor de alimentaţie publică inclusiv cele mobile şi comerț cu produse alimentare, blocurilor alimentare.  
 3. Angajaţii instituţiilor de instruire şi educaţie (instituții de învățămînt primar, gimnazial și liceal, colegii, şcoli profesionale, instituţii de învăţămînt superior, școli internat, etc.).
 4. Angajaţii instituţiilor preşcolare, caselor de copii, şcolilor internat, sanatoriilor pentru copii.
 5. Angajații instituţiilor de întremare a sănătăţii copiilor (taberele de odihnă).
 6. Angajații instituţiilor extraşcolare (școli muzicale, școli sportive, centre de creație, etc.).
 7. Angajații magazinelor și secțiilor de mărfuri pentru copii.
 8. Antrenorii, instructorii de înot, personalul bazinelor de înot şi cabinetelor de proceduri cu aplicarea băilor de tratament, personalul băilor, saunelor, sanatoriilor pentru maturi.
 9. Angajații care deservesc sistemul de apeduct și canalizare.
 10. Angajații frizeriilor, cabinetelor cosmetice și cabinetelor de masaj, tatuaj și piercing.
 11. Angajații hotelelor şi căminelor, însoţitorii de vagon la trenurile de pasageri de cursă lungă.
 12. Angajaţii, studenți, medici-rezidenți din instituţiile medico-sanitare, a catedrelor; cu profil chirurgical, obstetrico-ginecologic, stomatologic, transfuzie a sângelui; din maternităţi, secţii cu patologii a copiilor nou-născuţi şi prematuri, cu excepția angajaților care se refera la pct. 1-2.
 13. Personalul angajat în instituțiile cu regim închis și semiînchis (aziluri, instituții de îngrijire paliativă, centre de plasament, penitenciare, instituții specializate).
 14. Studenții colegiului de medicină, universității de medicină, rezidenți, secundari clinici ai universității de medicina.
 15. Personal din instituții medicale.

Data limită pentru comentarii: 11.04.2021

Persoane responsabile:
Gîncu Mariana (consultant principal Direcția politici în domeniul sănătății publice) 
Tel.: +373 22 26 88 70 / Email : mariana.gincu@msmps.gov.md


Articolul 49 din LP10/2009. Examenele medicale profilactice
(1) În vederea ocrotirii sănătăţii, prevenirii apariţiei şi răspîndirii bolilor transmisibile şi a celor profesionale, angajaţii şi persoanele care practică munca individuală sînt supuşi obligatoriu examenelor medicale la angajare şi examenelor periodice în cazurile prevăzute de legislaţie.
(2) Lista profesiilor şi a factorilor de producţie nocivi, precum şi a lucrărilor pentru executarea cărora se efectuează examene medicale la angajare şi examene periodice, se aprobă de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
(3) Responsabilitatea pentru efectuarea examenelor medicale la angajare şi a examenelor periodice o poartă angajatorii, angajaţii şi persoanele care practică munca individuală.
(4) Angajaţii care refuză să se supună examenelor medicale la angajare şi examenelor periodice nu se admit la lucru decît după efectuarea acestora.
(5) Rezultatele examenelor medicale se înscriu în fişele medicale individuale, confirmîndu-se admiterea la lucru, în modul stabilit de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...