37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Monitorizarea electronică a vânzărilor – transparența operațiunilor cu numerarul

Monitorizarea electronică a vânzărilor – transparența operațiunilor cu numerarul

26.07.2021556 views CTIF
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (I.P. „CTIF”) a lansat procesul de cerificare și conectare a echipamentelor de casă și control, utilizate în Republica Moldova, la Sistemul Informațional „Monitorizarea Electronică a Vânzărilor” (SIA MEV),  soluție informatică conectată, la rândul său, la infrastructura info-comunicațională a Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Astfel, începând cu a doua jumătate a lunii curente, I.P. „CTIF” asigură administrarea și mentenanța sistemului, care poate fi accesat pe adresa web mev.sfs.md. Soluția digitizează procedura de depunere a cererii privind includerea modelelor echipamentelor de casă și control în Registrul unic de evidență al ECC (RUECC), precum și procedura de fiscalizare a acestora, asigurând conectarea lor la sistem, înainte de a fi lansată în utilizarea industrială pe piața Republicii Moldova. 

În aceeași ordine de idei, la etapa actuală, se numără peste 9 cereri depuse din partea companiilor autohtone, care realizează importul și comercializarea echipamentelor de casă și control pe durata mai multor ani de activitate. Astfel, prin lansarea acestei soluții se asigură tranziția spre bonul fiscal electronic, care reprezintă un element al societății informaționale. Totodată, pentru comoditatea agenților economici au fost automatizate etapele de depunere și certificare a modelelor ECC, nemijlocit din oficiul companiei, aplicând pe cererea electronică una din semnăturile digitale disponibile în Republica Moldova - semnătura mobilă și semnătura electronică calificată. Astfel, procedura presupune parcurgerea următorilor pași:
•    depunerea online a cererii, cu anexarea documentelor de însoțire;
•    examinarea cererii și expertizarea documentelor de către Centrul de certificare a ECC;
•    prezentarea echipamentului model în adresa laboratorului specializat pentru efectuarea testărilor;
•    testarea modelului ECC la corespunderea cerințelor față de ECC și eliberarea avizului tehnic în adresa SFS pentru modelul ECC testat;
•    adoptarea deciziei SFS pentru includerea modelului ECC în RUECC;
•    Includerea modelului în Registru de evidență al echipamentelor de casă și de control (REECC).

În conformitate cu legislația și nomenclatorul serviciilor, procedura de certificare se desfășoară în termen de 60 de zile de la depunerea cererii în format electronic. Astfel,  I.P. „CTIF” este responsabil de procesul stabilit și asigură certificarea și fiscalizarea următoarelor tipuri de ECC: 
•    certificarea modelului mașinii de casă și de control cu memorie fiscală; 
•    certificarea modelului imprimantei fiscale;
•    certificarea sistemului informatic cu dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale; 
•    certificarea sistemului informatic fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;
•    fiscalizarea și înregistrarea în Registru REECC a sistemelor informatice cu dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale; 
•    fiscalizarea și înregistrarea în Registrul REECC a sistemelor informatice fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale.

În contextul dezvoltării continue a platformei digitale „Monitorizarea Electronică a Vânzărilor”, Directorul I.P. „CTIF”, Vitalie Coceban, a menționat atât utilitatea platformei online, cât și a Centrului de Certificare a echipamentelor de casă și de control, dar și necesitatea dezvoltării continue a acestei soluții:
Sistemul MEV este o platformă digitală de tip G2B – dedicată interacțiunii dintre Guvern și Business, care oferă servicii pentru agenții economici, autorități publice și cetățeni. Soluția acoperă toate aspectele organizaționale, funcționale, comunicaționale și tehnice în domeniul evidenței echipamentelor de casă și control, fiscalizarea și conectarea online, transmiterea și stocarea bonului electronic pe întreg teritoriul Republicii Moldova. La fel, soluția va permite pe viitor formarea unui spațiu informațional unic pentru recepționarea datelor despre operațiunile efectuate de către agenții economici, prin intermediul echipamentelor de casă și control, evidența digitală a furnizorilor și deținătorilor de ECC. Totodată, sistemul se încadrează în segmentul „Evidența automatizată a resurselor monetare și financiare”, fiind parte componentă a guvernării electronice, aceasta va putea crea un mecanism eficient de monitorizare a vânzărilor, sporirea eficienței colectării impozitelor și combaterea evaziunilor fiscale”, a declarat Coceban. 

Toată informația cu privire la funcționarea atât a platformei digitale „MEV”, cât și a Centrului de certificare ECC este disponibilă pe pagina mev.sfs.md, iar suportul și consultarea contribuabililor cu privire la certificarea ECC este asigurată de către operatorii Centrului de Apel al SFS, la numărul de telefon 080001525

Amintim că lansarea activității Centrul de Certificare a echipamentelor de casă și control a avut loc la data de 15 iunie 2021, în urma Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control, nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10 iunie 2021, iar gestiunea acestuia este asigurată de către I.P „CTIF”.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...