37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Monitorizarea electronică a vânzărilor, tot mai aproape

Monitorizarea electronică a vânzărilor, tot mai aproape

09.09.2019661 views Monitorul Fiscal
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Implementarea Sistemului Informațional Automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor” (SIA MEV) va asigura un control on-line a vânzărilor prin intermediul mecanismului de verificare a integrității datelor și securizarea acestora la transferul de la echipamentelor de casă și de control (ECC) către serverul Serviciului Fiscal se Stat (SFS). Aceasta este opinia autorilor Conceptului SIA MEV, prezentat recent de către Ministerul Finanțelor în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Documentul descrie scopul, obiectivele, funcțiile și arhitectura SIA MEV, stabilește posesorul, deținătorul, furnizorii de date și utilizatorii acestuia, precum și va servi drept punct central pentru coordonarea și schimbul de informații între autoritățile publice, furnizorii de date fiscale și alți actori implicați în procesele și scenariile descrise în Concept.

SIA MEV reprezintă un sistem informațional preponderent de tip G2B – interacțiunea dintre
Guvern și Business
, care va oferi servicii pentru antreprenori, autorități publice și cetățeni și va
acoperi toate aspectele organizaționale, funcționale și tehnice în domeniul evidenței și monitorizării
vânzărilor în Republica Moldova. Se așteaptă că implementarea sistemului va permite eficientizarea și automatizarea procedurilor de evidență, administrare și monitorizare a vânzărilor, va asigura integrarea soluțiilor existente pe piața de evidență a vânzărilor cu Sistemul Informațional al SFS, precum și va soluționa probleme tehnice și organizatorice în domeniul aplicării ECC.

În cadrul ședinței a fost menționat că SIA MEV este destinat să asigure formarea resursei informaționale Registrul echipamentului de casă și control, cu ajutorul căruia se va asigura:

1) eficientizarea și modernizarea proceselor de evidență, administrare și monitorizare a vânzărilor;
2) asigurarea unui control on-line a vânzărilor prin implementarea unui mecanism de verificare a integrității datelor și securizarea acestora la transferul de la ECC către serverul SFS;
3) posibilitatea eliberării bonului de casă sub formă electronică;
4) conformarea cu reglementările și standardele de securitate informațională.

Pentru atingerea acestor scopuri este necesară realizarea următoarelor obiective:

1) Modernizarea cadrului regulatoriu și optimizarea proceselor de evidență, administrare și
monitorizare a vânzărilor;
2) Asigurarea înregistrării tuturor tipurilor de ECC în SIA MEV;
3) Asigurarea reînnoirii parcului de ECC la generația nouă;
4) Asigurarea integrării soluțiilor existente pe piață de evidență a vânzărilor cu Sistemul
informațional al SFS;
5) Instituirea unor pârghii eficiente, care să conducă la sporirea nivelului de colectare a
veniturilor fiscale și la diminuarea evaziunii fiscale în domeniu;
6) Creșterea gradului de încredere a populației în colectarea corectă și transparentă a impozitelor
și taxelor, datorate bugetului de stat de către agenții economici.


Conceptul prevede definirea unui șir de contururi funcționale în cadrul SIA MEV:

1) „Evidența ECC”;
2) „Autorizare”;
3) „Monitorizare și analiza riscurilor”;
4) „Centrul de Asistență Tehnică”;
5) „Laboratorul de încercări”;
6) „Furnizorul ECC”;
7) „Utilizator ECC”;
8) „Operatorul tehnologic al serverelor de comunicații”;
9) „Suport tehnic”;
10) „Consumatorul final”;
11) „Administrarea şi monitorizarea acțiunilor participanților la SIA MEV”.

Conform proiectului, proprietar al SIA MEV va fi statul, posesor – SFS, deținător — Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (IP CTIF), care va avea acces deplin la toate funcționalitățile sistemului, fișierele şi bazele de date aferente sistemului. CTIF va exercita și rolul de centru de înregistrări al Centrului unic de certificare pentru ECC.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...