37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Modul de prezentare a Notelor de informare – (Forma IALS 14/IALS 18, INR 14 și ISAPTI 17) pentru anul 2018

Modul de prezentare a Notelor de informare – (Forma IALS 14/IALS 18, INR 14 și ISAPTI 17) pentru anul 2018

04.01.20192.959 views SFS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 25 ianuarie 2019, survine termenul-limită de prezentare a:

• Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Formele IALS 14/IALS 18);

• Notei de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (Forma INR 14);

• Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei în folosul angajaţilor (Forma ISAPTI 17).

Ţinând cont de prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 1164/1997, în scopul determinării corecte a obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018, distingem 2 etape distincte după cum urmează:

a) etapa I – de la 1 ianuarie până la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil şi se va calcula şi achita impozitul pe venit conform normelor şi cotelor în vigoare până la 30 septembrie 2018;

b) etapa a II-a – de la 1 octombrie până la 31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil şi se va achita impozitul pe venit conform normelor şi cotelor în vigoare începând cu 1 octombrie 2018.

Prin urmare, pentru anul 2018, veniturile persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova și impozitul pe venit reținut, se vor reporta distinct pe cele două perioade fiscale, pentru etapa I – forma IALS14, pentru etapa II – forma IALS18.

Spre deosebire de notele de informare IALS 14/IALS 18, pentru anul 2018, se va prezenta o singură Notă de informare INR 14.

Formularul-tip ISAPTI 17 se prezintă exclusiv de către contribuabilii înregistraţi în calitate de rezidenţi ai parcului IT. Ţinând cont de faptul că companiile au obţinut statutul de rezident al parcului IT pe parcursul anului 2018, acestea vor fi obligate să prezinte până la 25 ianuarie 2019 atât notele de informare IALS 14/IALS 18 (pentru perioada de până la obţinerea statutului de rezident al parcului IT), cât şi Nota de informare ISAPTI 17 (pentru perioada de după obţinerea statutului de rezident al parcului IT).

În cazul depistării unor erori după prezentarea notelor de informare menţionate mai sus, contribuabilul are dreptul să prezinte o notă de informare corectată în conformitate cu prevederile art.188 din Codul fiscal. În acest caz, se va completa o nouă notă de informare care va conţine toată informaţia (integral) aferentă perioadei fiscale respective.

Suplimentar notelor de informare sus-menţionate, plătitorii veniturilor respective sunt obligaţi să prezinte până la 1 martie 2019 beneficiarilor acestor venituri (cu excepţia celor care au obţinut venituri conform art. 901 şi art. 91 alin. (1) din Codul fiscal) informaţii privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate, precum şi suma impozitului reţinut pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 în parte. Astfel, în Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri, care se înmânează beneficiarilor de venituri, se va indica suma veniturilor achitate şi impozitul pe venit reţinut separat pentru fiecare din etapele corespunzătoare ale anului 2018.

Informații suplimentare pot fi obținute la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat, la numărul de telefon - 0 8000 15 25 (apel gratuit).

Comentarii

  1. Florea Mihaela spune:

    In caz ca in afara de impozit pe venit din salariu s-a achitat si impozit pe venit retinut la sursa de plata (FOL), declararea  in IALS se imparte tot in doua perioade?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...