37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2022

Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2022

Ordinul Nr. 153 din 27-12-2021 cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2022.

Anexa nr.1

Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat

Beneficiar: MF - Trezoreria de Stat; 
Codul fiscal: 1006601000037; 
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat; 
Contul de plăţi: AAA (33114001);

Denumirea
clasificației economice
Codul economic Administrator
de venit 
1 2 3
Impozit pe venitul reţinut din salariu 111110¹ SFS
Impozit pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121¹ SFS
Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi 111125 1 SFS
Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare 111130¹ SFS
Impozit pe venitul obţinut din activitatea de întreprinzător 111210¹ SFS
Impozit pe venitul  reţinut la sursa de plată 111220¹ SFS
Impozit pe venit reţinut din suma dividendelor achitate  111230¹ SFS
Impozit pe venitul din activitatea operațională 111240¹ SFS
Impozit pe venitul din activități profesionale în sectorul justiției 111261¹ SFS
Impozit pe venitul obținut din activități profesionale în domeniul sănătății 111262¹ SFS
Impozit privat încasat în bugetul de stat 113311 SFS
Impozit pe avere încasat în bugetul de stat 113611 SFS
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova 114110¹ SFS
Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase produse pe teritoriul Republicii Moldova 114211¹ SFS
Accize la vinuri produse pe teritoriul Republicii Moldova 114213¹ SFS
Accize la berea produsă pe teritoriul Republicii Moldova 114215¹ SFS
Accize la produsele din tutun produse pe teritoriul Republicii Moldova 114221¹ SFS
Accize la produsele petroliere produse pe teritoriul Republicii Moldova 114241¹ SFS
Accize la alte mărfuri produse pe teritoriul Republicii Moldova 114271¹ SFS
Taxa pentru efectuarea expertizei ecologice 114424 SFS
Taxa de la investitori sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie 114425 SFS
Taxa de licenţă/autorizație pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat 114521³ SFS
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de deschidere şi prelungire a activităţii  reprezentanţelor, firmelor, băncilor, organizaţiilor străine 114523 SFS
Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unitățile de transport auto 114524 SFS
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale  114525 SFS
Taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului 114534 SFS
Plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite 114535 SFS
Alte plăți pentru poluarea mediului 114536 SFS
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise  114632 SFS
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova  114633 SFS
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise  114634 SFS
Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj 114635 SFS
Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare 114636 SFS
Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere 114637 SFS
Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta) 114638 SFS
Taxa consulară 115620 MF*            
Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului de stat 131111 MF
Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului de stat 131211 MF
Granturi curente primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului de stat 132111 MF
Granturi capitale primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului de stat 132211 MF
Dobînzi  încasate la soldurile mijloacelor bugetare la conturile bancare  141111 MF
Dobînzi  încasate în bugetul de stat la soldurile mijloacelor bănești la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe   141112 MF
Dobînzi  încasate în bugetul de stat la soldurile mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare 141121 MF
Dobînzi şi alte plăţi încasate la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat 141141 MF
Dobînzi şi alte plăţi încasate la împrumuturile acordate şi împrumuturile recreditate bugetelor de alt nivel 141152 MF
Soldul profitului Băncii Naţionale a Moldovei 141210 MF
Dividende primite de la cota parte a proprietăţii publice în societăţile pe acţiuni în bugetul de stat 141221 SFS
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul de stat 141231 SFS
Mijloacele încasate în bugetul de stat din depășirea veniturilor asupra cheltuielilor pe autorități/instituții publice la autogestiune 141241 SFS
Arenda pentru resursele naturale încasată în bugetul de stat 141511 SFS
Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă, încasată în bugetul de stat 141523 SFS
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul de stat 141531 SFS
Arenda terenurilor fondului forestier, încasată în bugetul de stat 141534 SFS
Redevența din concesionarea activelor și terenurilor, încasată în bugetul de stat 141541 SFS
Taxa pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate 142218 SFS
Taxele percepute de la participanții privați pentru schimbul de date prin platforma interoperabilitate 142219 SFS
Taxa de stat  142220 SFS
Încasări de la vînzarea averii și valutei confiscate încasate în bugetul de stat 142231 SFS
Mijloace încasate la bugetul de stat în calitate de prejudicii, conform documentelor executorii, inclusiv din succesiune 142235 SFS
Plata lunară pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă 142241 4 IB #
Mijloace încasate în bugetul de stat în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol 142243 APP
Încasări din salariu net al executantului serviciului civil 142246 SFS
Taxa de portabilitate a numerelor 142392 4 IB #
Taxa aeroportuară 142393 4 IB #
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul de stat  143111 SFS
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat  143112 SFS
Amenzi aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției 143113 SFS
Amenzi aplicate de către agenți constatatori din cadrul Agenției Naționale Transport Auto încasate în  bugetul de stat 143114 SFS
Amenzi aplicate de către Agenția Achiziții Publice încasate în bugetul de stat 143115 SFS
Amenzi aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului 143116 SFS
Amenzi aplicate de Consiliul Concurenței 143117 SFS
Amenzi aplicate de Inspectoratul General de Carabinieri 143118 SFS
Amenzi aplicate de Inspectoratul Național de Securitate Publică 143210 SFS
Amenzi aplicate de  Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video 143230 SFS
Amenzi aplicate de Inspecția financiară încasate în bugetul de stat 143311 SFS
Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul de stat 143321 SFS
Amenzi contravenţionale aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat  143323 SFS
Amenzi contravenţionale aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat pentru încălcarea termenelor de repatriere a mijloacelor materiale şi mijloacelor băneşti 143324 SFS
Majorarea de întîrziere aplicată executorilor judecătorești conform Codului Fiscal 143326 SFS
Amenzi aplicate de Poliția de Frontieră 143350 SFS
Amenzi aplicate de către Comisia Națională a Pieței Financiare 143361 SFS
Amenzi aplicate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică 143410 SFS
Amenzi aplicate de instanţele judecătoreşti în cauze administrative şi penale 143420 SFS
Amenzi aplicate de Agenția Națională de Sănătate Publică 143450 SFS
Amenzi aplicate de Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței 143460 SFS
Amenzi aplicate pentru utilizarea muncii nedeclarate 143470 SFS
Amenzi pentru nerepatrierea la termen a încasărilor valutare 143480 SFS
Alte amenzi şi sancţiuni pecuniare încasate în bugetul de stat  143491 SFS
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susţinerea bugetului de stat 144111 MF
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru susținerea bugetului de stat  144121 MF
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru susţinerea bugetului de stat 144211 MF
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru susținerea bugetului de stat  144221 MF
Alte venituri încasate în bugetul de stat 145111 SFS
Alte venituri încasate în bugetul de stat de la creanțele bănești bazate pe dispoziții de drept public 145113 SFS
Impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației 145161 SFS
Recuperarea creanței/restanței fiscale conform aplicării prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova 145181 SFS
Mijloace încasate în bugetul de stat de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, din contul executării garanțiilor 145191 SFS
Plata-garanţie de la drepturile de export-import 518200² SV
Drepturile  de export-import achitate în avans 518300² SV

1 cu excepția contribuabililor înregistrați în UTA Găgăuzia
2 pentru plățile administrate de organele vamale, vezi punctele 5.1. și 5.2. 
cu excepția taxelor pentru licențele eliberate de administrația UTA Găgăuzia
4 vezi punctul 4.30 din ordin.
* în cazul restituirii plăţilor responsabil este Serviciul Fiscal de Stat
# în cazul restituirii plăţilor responsabil este autoritatea/instituția bugetară.

Anexa nr.2

Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia şi bugetelor locale

Beneficiar: Denumirea trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor (Anexa nr.3); 
Codul fiscal: 1006601000037; 
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat; 
Contul de plăţi: conform Anexei nr.3;

Denumirea
clasificației economice
Codul economic  Administrator
de venit 
1 2 3
Impozit pe venitul reţinut din salariu 111110¹ SFS
Impozit pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121¹ SFS
Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului 111124 SFS
Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi 111125 1 SFS
Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare 111130¹ SFS
Impozit pe venitul obţinut din activitatea de întreprinzător 111210¹ SFS
Impozit pe venitul reţinut la sursa de plată 111220¹ SFS
Impozit pe venit reţinut din suma dividendelor achitate  111230¹ SFS
Impozit pe venitul din activitatea operațională 111240¹ SFS
Impozit pe venitul din activități profesionale în sectorul justiției 111261¹ SFS
Impozit pe venitul obținut din activități profesionale în domeniul sănătății 111262 1 SFS
Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător 113161 SFS
Impozitul funciar al persoanelor fizice - cetățeni 113171 SFS
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 SFS
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 SFS
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare 113230 SFS
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 113240 SFS
Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul II 113312 SFS
Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I 113313 SFS
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova 114110¹ SFS
Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase produse pe teritoriul  Republicii Moldova 114211¹ SFS
Accize la vinuri produse pe teritoriul Republicii Moldova  114213¹ SFS
Accize la berea produsă pe teritoriul Republicii Moldova 114215¹ SFS
Accize la produsele din tutun produse pe teritoriul Republicii Moldova 114221¹ SFS
Accize la produsele petroliere produse pe teritoriul Republicii Moldova 114241¹ SFS
Accize la alte mărfuri produse pe teritoriul Republicii Moldova 114271¹ SFS
Taxa de piaţă 114411 SFS
Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 SFS
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) 114413 SFS
Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) 114414 SFS
Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 SFS
Taxa pentru parcare 114416 SFS
Taxa pentru parcaj 114417 SFS
Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii 114418 SFS
Taxa pentru cazare 114421 SFS
Taxa balneară 114422 SFS
Taxa pentru aplicarea simbolicii locale 114423 SFS
Taxa pentru salubrizare 114426 SFS
Taxa pentru patenta de întreprinzinzător 114522 SFS
Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul local de nivelul II 114526² SFS
Taxa pentru apă 114611 SFS
Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 SFS
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 SFS
Taxa pentru folosirea subsolului  114614 SFS
Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul II 131112 MF
Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul I 131113 MF
Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul II 131212 MF
Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul I 131213 MF
Granturi curente primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul II 132112 MF
Granturi curente primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul I 132113 MF
Granturi capitale primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul II 132212 MF
Granturi capitale primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul I 132213 MF
Dobînzi  încasate în bugetul local de nivelul II la soldurile mijloacelor bănești la conturile bancare ale proiectelor finanțate din surse externe 141113 MF
Dobînzi  încasate în bugetul local de nivelul I la soldurile mijloacelor bănești la conturile bancare ale proiectelor finanțate din surse externe 141114 MF
Dobînzi  încasate în bugetul local de nivelul II la soldurile mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare 141122 MF
Dobînzi  încasate în bugetul local de nivelul I la soldurile mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare 141123 MF
Dobînzi şi alte plăţi încasate la împrumuturile acordate de la bugetele de nivelul II la bugetele de nivelul I 141151 MF
Dividende primite de la cota parte a proprietăţii publice în societăţile pe acţiuni în bugetul local de nivelul II 141222 SFS
Dividende primite de la cota parte a proprietăţii publice în societăţile pe acţiuni în bugetul local de nivelul I 141223 SFS
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul II 141232 SFS
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul I 141233 SFS
Arenda pentru resursele naturale încasată în bugetul local de nivelul II 141512 SFS
Arenda pentru resursele naturale încasată în bugetul local de nivelul I 141513 SFS
Arenda terenurilor cu destinaţie agricola încasată în bugetul local de nivelul II 141521 SFS
Arenda terenurilor cu destinaţie agricola încasată în bugetul local de nivelul I 141522 SFS
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul II 141532 SFS
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I 141533 SFS
Redevența din concesionarea activelor și terenurilor, încasată în bugetul local de nivelul II 141542 SFS
Redevența din concesionarea activelor și terenurilor, încasată în bugetul local de nivelul I 141543 SFS
Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale 142211 SFS
Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul II  142214 SFS
Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul I 142215 SFS
Taxa de la posesorii de cîini 142216 SFS
Încasările de la vînzarea averii şi valutei confiscate încasate în bugetul local de nivelul II 142232 SFS
Încasările de la vînzarea averii şi valutei confiscate încasate în bugetul local de nivelul I 142233 SFS
Mijloace încasate în bugetul local de nivelul II legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol 142248 SFS
Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol 142249 SFS
Plata pentru locaţiunea patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul II 142251 SFS
Plata pentru locaţiunea patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul I 142252 SFS
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul II  143120 SFS
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul I 143130 SFS
Amenzi aplicate de Inspecția financiară încasate în bugetul local de nivelul II 143312 SFS
Alte amenzi și sancțiuni pecuniare încasate în bugetul local de nivelul II 143492 SFS
Alte amenzi și sancțiuni pecuniare încasate în bugetul local de nivelul I  143493 SFS
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul II 144112 MF
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul I 144113 MF
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru susținerea bugetului local de nivelul II 144122 MF
Donații voluntare pentru cheltuili curente din susre externe pentru susținerea bugetului local de nivelul I 144123 MF
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul II 144212 MF
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul I 144213 MF
Donații voluntare pentru cheltuili capitale din surse externe pentru susținerea bugetului local de nivelul II 144222 MF
Donații voluntare pentru cheltuili capitale din surse externe pentru susținerea bugetului local de nivelul I 144223 MF
Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul II 145141 SFS
Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I 145142 SFS
Plata suplimentară obligatorie de la cumpărarea valutei străine în casele de schimb valutar 142245 3 IB #

numai pentru contribuabilii înregistrați în UTA Găgăuzia
numai pentru licențele eliberate de administrația UTA Găgăuzia
3 vezi Anexa nr.6  la ordin
* în cazul restituirii plăţilor responsabil este Serviciul Fiscal de Stat

# în cazul restituirii plăţilor responsabil este autoritatea/instituția bugetară

Anexa nr.3

Conturile și codurile Ministerului Finanţelor - Trezorerii Regionale pentru încasarea plăţilor la bugetele locale

Denumirea trezoreriei  Codul trezoreriei  Contul de plăți al bugetului local consolidat Contul de plăți
din codul IBAN
1 2 3 4
MF-TR Nord-Bălţi 02 226602 DAA
MF-TR Nord - Glodeni 22 226622 DAM
MF-TR Nord - Făleşti 21 226621 DAL
MF-TR Nord - Sîngerei 24 226624 DAO
MF-TR Nord - Edineţ 04 226604 DAB
MF-TR Nord - Briceni 35 226635 DAX
MF-TR Nord - Ocniţa 36 226636 DAY
MF-TR Nord - Drochia 42 226642 DBE
MF-TR Nord - Donduşeni 34 226634 DAW
MF-TR Nord - Rîşcani 23 226623 DAN
MF-TR Nord - Soroca 11 226611 DAI
MF-TR Nord - Floreşti 43 226643 DBF
MF-TR Nord - Şoldăneşti 40 226640 DBC
MF-TR Nord - Teleneşti 41 226641 DBD
MF-TR Centru - Chişinău 14 226614 DAK
MF-TR Centru - Ialoveni 31 226631 DAT
MF-TR Centru - Anenii Noi 33 226633 DAV
MF-TR Centru - Rezina 39 226639 DBB
MF-TR Centru - Orhei 05 226605 DAC
MF-TR Centru - Călăraşi 46 226646 DBH
MF-TR Centru - Străşeni 32 226632 DAU
MF-TR Centru - Ungheni 06 226606 DAD
MF-TR Centru - Nisporeni 47 226647 DBI
MF-TR Centru - Criuleni 29 226629 DAS
MF-TR Centru - Coşniţa 53 226653 DBK
MF-TR Centru - Hînceşti 07 226607 DAE
MF-TR Centru - Căuşeni 08 226608 DAF
MF-TR Centru - Ştefan-Vodă 45 226645 DBG
MF-TR Sud - Comrat 09 226609 DAG
MF-TR Sud- Vulcăneşti 27 226627 DAQ
MF-TR Sud - Taraclia 12 226612 DAJ
MF-TR Sud - Cimişlia 37 226637 DAZ
MF-TR Sud - Basarabeasca 50 226650 DBJ
MF-TR Sud - Ceadîr-Lunga 28 226628 DAR
MF-TR Sud - Leova 38 226638 DBA
MF-TR Cahul 10 226610 DAH
MF-TR Cahul - Cantemir 25 226625 DAP

Anexa nr.4

Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat

Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat;
Contul de plăţi: AAB (331701);

Denumirea
clasificației economice
Codul economic Administrator
de venit 
1 2 3
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori 121100 CNAS
Contribuţii de asigurari sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu 121310 CNAS
Contribuţii de asigurări sociale de stat virate de persoanele fizice care au încheiat contract individual 121320 CNAS
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de titularii de patentă de întreprinzător 121330 CNAS
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice, proprietarii de terenuri agricole 121340 CNAS
  Majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii 121410 CNAS
Dobînzi  încasate la soldurile mijloacelor băneşti la conturile bancare ale bugetului asigurărilor sociale de stat 141115 CNAS
Dobînzi încasate de la plasarea soldurilor mijloacelor bănești ale bugetului asigurărilor sociale de stat la conturile depozitare bancare 141124 CNAS
Dobînzi  încasate la valorile mobiliare de stat procurate din contul mijloacelor excedentului bugetului asigurărilor sociale de stat 141131 CNAS
Mijloacele încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat conform documentelor executorii privind răspunderea subsidiară 142237 CNAS
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat 143150 SFS
Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat 143430 CNAS
Alte venituri încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat  145120 CNAS

Anexa nr.5

Clasificatorul codurilor economice de încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat;
Contul de plăţi: AAC (331891);

Denumirea
clasificației economice
Codul economic Administrator
de venit 
1 2 3
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de angajaţi 122100 SFS
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau domiciliul în Republica Moldova 122200 CNAM
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru susținerea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 132114 CNAM
Dobînzi încasate la soldurile mijloacelor băneşti la conturile bancare ale fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 141116 CNAM
Dobînzi încasate de la plasarea soldurilor mijloacelor bănești ale fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală la conturile depozitare bancare 141125 CNAM
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în fondurile asigurărilor obligatorii de asistență în medicină 143140 CNAM
Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 143322 SFS
Amenzi contravenționale aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală 143325 SFS
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru susținerea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 144125 CNAM
Alte venituri încasate în fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală  145130 CNAM

Anexa nr.6

Codurile IBAN pentru taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar

Denumirea Instituției BugetareCodurile IBAN
(cod ECO 142245)
Codurile fiscale
123
Direcția asistență socială și protecția familiei Anenii NoiMD79TRPDAV142245C03935AA1008601000226
Direcția asistență socială și protecția familiei BasarabeascaMD75TRPDBJ142245D09517AA1007601011319
Direcția asistență socială și protecția familiei BălțiMD86TRPDAA142245B03744AA1008601000031
Direcția asistență socială și protecția familiei BriceniMD52TRPDAX142245C03862AA1008601000477
Direcția asistență socială și protecția familiei CahulMD76TRPDAH142245B03756AA1007601008351
Direcția asistență socială și protecția familiei CălărașiMD83TRPDBH142245A15718AA1017601000150
Direcția asistență socială și protecția familiei CantemirMD19TRPDAP142245C04048AA1012601000122
Direcția  asistență socială și protecția familiei CăușeniMD18TRPDAF142245A03798AA1008601000204
Direcției generale asistență socială și sănătate a municipiului ChișinăuMD04TRPDAK142245D03772AA1007601010541
Direcția asistență socială și protecția familiei CimișliaMD80TRPDAZ142245C14446AA1013601000543
Direcția asistență socială și protecția familiei DubăsariMD11TRPDBK142245B13399AA1015601000020
Direcția ocrotirea sănătății și asigurării sociale UTA Găgăuzia MD94TRPDAG142245B14502AA1007601000322
Direcția asistență socială și  protecția familiei CriuleniMD48TRPDAS142245C03945AA1007601009912
Direcția asistență socială și protecția familiei DondușeniMD10TRPDAW142245C03864AA1007601010851
Direcția asistență socială și protecția familiei a Consiliului raional DrochiaMD96TRPDBE142245C04014AA1010601000117
Direcția asistență socială și protecția familiei EdinețMD85TRPDAB142245D13833AA1015601000189
Direcția asistență socială și  protecția familiei și copilului FăleștiMD54TRPDAL142245C03747AA1008601000190
Direcția asistență socială, sănătate și protecția familiei FloreștiMD96TRPDBF142245C03999AA1010601000128
Direcția asistență socială și protecția familiei GlodeniMD92TRPDAM142245B03746AA1007601010965
Direcția asistență socială și protecția familiei HînceștiMD52TRPDAE142245B03849AA1007601008948
Direcția asistență socială și protecția familiei IaloveniMD52TRPDAT142245C14592AA1012601000111
Direcția asistență socială și protecția familiei LeovaMD19TRPDBA142245B14794AA1007601011320
Direcția asistență socială și protecția familiei NisporeniMD23TRPDBI142245B13793AA35746713
Direcția asistență socială și protecția familiei OcnițaMD44TRPDAY142245C03863AA1007601009761
Direcția generale asistență socială și protecția familiei OrheiMD39TRPDAC142245A14956AA1015601000178
Direcția asistență socială și protecția familiei RezinaMD24TRPDBB142245B03905AA1008601000569
Direcția asistență socială și protecția familiei RîșcaniMD92TRPDAN142245D03745AA1007601010976
Direcția asistență socială și protecția familiei SîngereiMD27TRPDAO142245B03749AA1007601011124
Direcția asistență socială și protecția familiei SorocaMD91TRPDAI142245C03815AA1007601011261
Direcția asistență socială și protecția familiei StrășeniMD80TRPDAU142245D15207AA1017601000024
Direcția asistență socială și protecția familiei și copilului ȘoldăneștiMD50TRPDBC142245C13933AA1015601000064
Direcția asistență socială și protecția familiei Ștefan VodăMD43TRPDBG142245D15252AA1017601000068
Direcția asistență socială și protecția familiei TaracliaMD81TRPDAJ142245A03806AA1007601011216
Direcția asistență socială și protecția familiei TeleneștiMD20TRPDBD142245A12897AA1014601000126
Direcția asistență socială și protecția familiei UngheniMD55TRPDAD142245C03768AA34029952

Anexa nr.7

Datele bancare ale băncilor corespondente ale BNM pentru achitarea tuturor tipurilor de impozite/taxe/plăți de peste hotarele țării în USD/EUR

 

1. În dolari SUA:
Beneficiary: Ministry of Finance of RM - State Treasury
Account of institution: IBAN*
SWIFT:NBMDMD2X
Correspondent Bank of the NBM:
FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, NEW YORK, SWIFT BIC: FRNYUS33
ACCOUNT NO:021087125
Details of payment: Please indicate full beneficiary′s name, treasury account number, payment′s destination in conformity with budget classification, beneficiary′s IDNO (1006601000037).
2. În EURO:
Beneficiary: Ministry of Finance of RM - State Treasury
Account of institution: IBAN*
SWIFT:NBMDMD2X
Correspondent Bank of the NBM:
DE NEDERLANDSCHE BANK N.V., AMSTERDAM
SWIFT: FLORNL2A
IBAN: NL90FLOR0600126226
Details of payment: Please indicate full beneficiary′s name, treasury account number, payment′s destination in conformity with budget classification, beneficiary′s IDNO (1006601000037).

* se indică codul IBAN, după cum urmează:

a) generat conform puctului 1.7 al prezentului Ordin;

b) pentru plățile prevăzute în punctul 1.12 se indică codul IBAN: MD04TRGAAA11411001000000. La perfectarea documentului de plată se va indica obligatoriu în destinația plății codul fiscal/codul TVA atribuit prin intermediul SIA ” e Commerce VAT”;

c) pentru plățile/veniturile colectate se indică codurile IBAN oferite de către autoritățile/instituțiile bugetare.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...