37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificările prevăzute în proiectul politicii fiscale și vamale 2020 cu privire la impozitul pe venit

Modificările prevăzute în proiectul politicii fiscale și vamale 2020 cu privire la impozitul pe venit

25.11.20191.460 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor, prin intermediul proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative propus pentru consultări publice (Politica fiscală și vamală pentru anul 2020) propune următoarele modificări cu privire la taxa pe valoare adăugată:

Substituirea bazei impozabile aferent regimului fiscal pentru agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IVAO)  din venitul operațional în venituri totale, cu excluderea unor categorii de venituri (subvenții, dobânzi, etc).

Actualmente, agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) și întreprinzătorilor individuali, aplică un regim simplificat de impozitare (impozitul pe venitul din activitatea operațională - IVAO). 

Acest regim fiscal constă în aplicarea unui impozit în mărime de 4% pe venitul din activitatea operațională, fără a ține cont de cheltuielile efectuate.

În această categorie se includ veniturile din: vânzarea produselor/mărfurilor; prestarea serviciilor și/sau executarea lucrărilor; contracte de construcție; contracte de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune). 

În obiectul de impunere nu sunt incluse veniturile obținute de la vânzarea mijloacelor fixe, a imobilizărilor necorporale, etc.

Se propune de a lărgi sfera de aplicare a impozitului în mărime de 4% prin înlocuirea, în definiția bazei impozabile, a venitului operațional cu venitul total. În acest sens, obiectul de impunere va constitui venitul total obținut în cadrul activității de întreprinzător. Totuși, nu se vor supune impozitării:

- veniturile din subvenții;

- venituri din recuperarea prejudiciului material;

- venituri din plusurile de active imobilizate și circulante constatate la inventariere;

- venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripție expirat față de persoanele interdependente;

- venituri din dividende și participații în alte entități;

- venituri din compensarea pierderilor din calamități și alte evenimente excepționale

- veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul venitului impozabil în perioada aplicării regimului general.

Această măsură va asigura aplicarea echitabilă a impozitului pe venit asupra veniturilor obținute de agenții economici și eliminarea posibilităților de optimizare fiscală.

 

Includerea unei norme care să prevadă expres dreptul agentului economic de a beneficia de deducere pentru plăți efectuate salariaților, sau în folosul acestora, din care au fost reținute impozite salariale.

În practică sunt întâlnite tot mai frecvent cazuri când, în scop de stimulare a salariaților, agenții economici efectuează plăți salariaților (ajutor de sărbătorile naționale, cu ocazia zilei de naștere) sau în folosul acestora (abonamente la sport, etc.) pentru care agentul economic reține toate impozitele salariale.

Însă la etapa controalelor fiscale, între contribuabili și inspectorii fiscali apar disensiuni privind calificarea acestora ca cheltuieli ordinare și necesare. În particular, inspectorii pun la îndoială dreptul deducerii acestor cheltuieli în scopuri fiscale la calcularea impozitului pe venit pentru agentul economic.

Din punct de vedere economic, aceste cheltuieli, chiar dacă nu îmbracă forma juridică a salariilor, reprezintă costuri salariale utilizate pentru stimularea salariaților. Deoarece aceste plăți se impozitează la nivel de salariat cu toate impozitele salariale, se propune ca acestea să fie deductibile pentru agentul economic pentru a evita dubla impozitare și a spori certitudinea legislației fiscale.

Este important de remarcat că, odată cu introducerea normei respective aceasta va avea un impact pozitiv asupra cheltuielilor ce țin de hrana și transportul organizat. Astfel în urma introducerii prevederii respective, cheltuielile peste plafoanele stabilite de Guvern, vor constitui cheltuieli deductibile în scopuri fiscale.

Scutirea de impozit pe venit a asociațiilor de coproprietari în condominiu.

Raporturile de proprietate în condominiu, modul de creare, exploatare, înstrăinare a proprietății imobiliare și de transmitere a drepturilor asupra ei în condominiu sunt reglementate în mod special prin Legea condominiului în fondul locativ nr.913/2000.

Asociațiile de coproprietari în condominiu sunt organizații a proprietarilor de locuințe care s-au asociat pentru administrarea, întreținerea și exploatarea în comun a complexului de bunuri imobiliare în condominiu. Aceste asociații stabilesc taxe și plăți pentru locatari cu scopul de a asigura prestarea anumitor servicii (deservirea blocului, întreținerea ascensorului etc.). Este important de remarcat că aceste plăți nu sunt colectate cu scop de realizarea a profitului, iar veniturile provenite din activitatea economică a asociației de coproprietari se folosește, conform deciziei adunării generale a membrilor (reprezentanților) asociației, pentru plata cheltuielilor comune sau se repartizează în fonduri speciale pentru a fi utilizate în scopurile prevăzute de statut. Venitul suplimentar poate fi repartizat pentru alte scopuri prevăzute de legislație și statutul asociației.

În acest sens tratamentul legislativ este unul similar și altor organizații sub formă de asociații obștești, fundații, partide politice etc.

Astfel, în vederea tratării egale din punct de vedere fiscal a asociațiilor de coproprietari în condominiu similar cu alte organizații necomerciale, se propune scutirea de impozitul pe venit a acestor asociații.

Ministerul Finanțelor, prin intermediul proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative propus pentru consultări publice (Politica fiscală și vamală pentru anul 2020) propune următoarele modificări cu privire la taxa pe valoare adăugată:

Substituirea bazei impozabile aferent regimului fiscal pentru agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IVAO)  din venitul operațional în venituri totale, cu excluderea unor categorii de venituri (subvenții, dobânzi, etc).

Actualmente, agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) și întreprinzătorilor individuali, aplică un regim simplificat de impozitare (impozitul pe venitul din activitatea operațională - IVAO). 

Acest regim fiscal constă în aplicarea unui impozit în mărime de 4% pe venitul din activitatea operațională, fără a ține cont de cheltuielile efectuate.

În această categorie se includ veniturile din: vânzarea produselor/mărfurilor; prestarea serviciilor și/sau executarea lucrărilor; contracte de construcție; contracte de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune). 

În obiectul de impunere nu sunt incluse veniturile obținute de la vânzarea mijloacelor fixe, a imobilizărilor necorporale, etc.

Se propune de a lărgi sfera de aplicare a impozitului în mărime de 4% prin înlocuirea, în definiția bazei impozabile, a venitului operațional cu venitul total. În acest sens, obiectul de impunere va constitui venitul total obținut în cadrul activității de întreprinzător. Totuși, nu se vor supune impozitării:

- veniturile din subvenții;

- venituri din recuperarea prejudiciului material;

- venituri din plusurile de active imobilizate și circulante constatate la inventariere;

- venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripție expirat față de persoanele interdependente;

- venituri din dividende și participații în alte entități;

- venituri din compensarea pierderilor din calamități și alte evenimente excepționale

- veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul venitului impozabil în perioada aplicării regimului general.

Această măsură va asigura aplicarea echitabilă a impozitului pe venit asupra veniturilor obținute de agenții economici și eliminarea posibilităților de optimizare fiscală.

 

Includerea unei norme care să prevadă expres dreptul agentului economic de a beneficia de deducere pentru plăți efectuate salariaților, sau în folosul acestora, din care au fost reținute impozite salariale.

În practică sunt întâlnite tot mai frecvent cazuri când, în scop de stimulare a salariaților, agenții economici efectuează plăți salariaților (ajutor de sărbătorile naționale, cu ocazia zilei de naștere) sau în folosul acestora (abonamente la sport, etc.) pentru care agentul economic reține toate impozitele salariale.

Însă la etapa controalelor fiscale, între contribuabili și inspectorii fiscali apar disensiuni privind calificarea acestora ca cheltuieli ordinare și necesare. În particular, inspectorii pun la îndoială dreptul deducerii acestor cheltuieli în scopuri fiscale la calcularea impozitului pe venit pentru agentul economic.

Din punct de vedere economic, aceste cheltuieli, chiar dacă nu îmbracă forma juridică a salariilor, reprezintă costuri salariale utilizate pentru stimularea salariaților. Deoarece aceste plăți se impozitează la nivel de salariat cu toate impozitele salariale, se propune ca acestea să fie deductibile pentru agentul economic pentru a evita dubla impozitare și a spori certitudinea legislației fiscale.

Este important de remarcat că, odată cu introducerea normei respective aceasta va avea un impact pozitiv asupra cheltuielilor ce țin de hrana și transportul organizat. Astfel în urma introducerii prevederii respective, cheltuielile peste plafoanele stabilite de Guvern, vor constitui cheltuieli deductibile în scopuri fiscale.

Scutirea de impozit pe venit a asociațiilor de coproprietari în condominiu.

Raporturile de proprietate în condominiu, modul de creare, exploatare, înstrăinare a proprietății imobiliare și de transmitere a drepturilor asupra ei în condominiu sunt reglementate în mod special prin Legea condominiului în fondul locativ nr.913/2000.

Asociațiile de coproprietari în condominiu sunt organizații a proprietarilor de locuințe care s-au asociat pentru administrarea, întreținerea și exploatarea în comun a complexului de bunuri imobiliare în condominiu. Aceste asociații stabilesc taxe și plăți pentru locatari cu scopul de a asigura prestarea anumitor servicii (deservirea blocului, întreținerea ascensorului etc.). Este important de remarcat că aceste plăți nu sunt colectate cu scop de realizarea a profitului, iar veniturile provenite din activitatea economică a asociației de coproprietari se folosește, conform deciziei adunării generale a membrilor (reprezentanților) asociației, pentru plata cheltuielilor comune sau se repartizează în fonduri speciale pentru a fi utilizate în scopurile prevăzute de statut. Venitul suplimentar poate fi repartizat pentru alte scopuri prevăzute de legislație și statutul asociației.

În acest sens tratamentul legislativ este unul similar și altor organizații sub formă de asociații obștești, fundații, partide politice etc.

Astfel, în vederea tratării egale din punct de vedere fiscal a asociațiilor de coproprietari în condominiu similar cu alte organizații necomerciale, se propune scutirea de impozitul pe venit a acestor asociații.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...