37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificările operate în Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale

Modificările operate în Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale

21.01.2022465 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prin Ordinul nr. 643 din 24.12.2021 publicat în Monitorul Oficial în data de 21 ianuarie 2021 a fost modificat Regulamentul privind modul de stingere prin scădere şi luare la evidenţă specială a obligaţiei fiscale, aprobat prin Ordinul Șefului IFPS nr. 1108 din 07.12.2015, după cum urmează:

  • pct 3 se expune într-o nouă redacție - Noţiunile utilizate corespund noţiunilor definite prin actele normative în baza cărora a fost elaborat prezentul Regulament. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:

Document confirmativ – act administrativ, contract sau alt document legal, care îndreptăţeşte acţiunea;

Data scadenţei – data la care are loc stingerea obligaţiei fiscale prin scădere conform art.178 alin.(4) din Codul fiscal.

  • după pct. 401 se introduce punctul 402, cu următorul cuprins:

402. În cazul în care anterior a fost emisă decizie de luare la evidenţă specială în baza documentelor confirmative reglementate la pct. 13 din Regulament, la data emiterii hotărîrii instanţei de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate, sumele obligațiilor fiscale se vor restabili în scopul asigurării calculării majorărilor de întîrziere în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada dintre data actului şi data emiterii hotărîrii instanţei de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate. Ulterior sumele obligațiilor fiscale vor fi luate la evidenţa specială în baza art.206 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal cu data hotărârii instanţei de judecată.”

  • la pct. 43 se adaugă litera c) cu următorul conținut:

„c) data inițială a actului de suspendare, pentru obligaţiile fiscale luate în evidenţă specială conform art.206 alin. (1) lit.c) şi lit.e), conform prevederilor art. 174 alin. (7) din Codul fiscal.”

Totodată, anexa nr.4 la Regulament se modifică şi se expune într-o nouă redacție. Cât despre celelalte modificări, acestea au un caracter redacțional.

Prin Ordinul nr. 643 din 24.12.2021 publicat în Monitorul Oficial în data de 21 ianuarie 2021 a fost modificat Regulamentul privind modul de stingere prin scădere şi luare la evidenţă specială a obligaţiei fiscale, aprobat prin Ordinul Șefului IFPS nr. 1108 din 07.12.2015, după cum urmează:

  • pct 3 se expune într-o nouă redacție - Noţiunile utilizate corespund noţiunilor definite prin actele normative în baza cărora a fost elaborat prezentul Regulament. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:

Document confirmativ – act administrativ, contract sau alt document legal, care îndreptăţeşte acţiunea;

Data scadenţei – data la care are loc stingerea obligaţiei fiscale prin scădere conform art.178 alin.(4) din Codul fiscal.

  • după pct. 401 se introduce punctul 402, cu următorul cuprins:

402. În cazul în care anterior a fost emisă decizie de luare la evidenţă specială în baza documentelor confirmative reglementate la pct. 13 din Regulament, la data emiterii hotărîrii instanţei de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate, sumele obligațiilor fiscale se vor restabili în scopul asigurării calculării majorărilor de întîrziere în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada dintre data actului şi data emiterii hotărîrii instanţei de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate.Ulterior sumele obligațiilor fiscale vor fi luate la evidenţa specială în baza art.206 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal cu data hotărârii instanţei de judecată.”

  • la pct. 43 se adaugă litera c) cu următorul conținut:

„c) data inițială a actului de suspendare, pentru obligaţiile fiscale luate în evidenţă specială conform art.206 alin. (1) lit.c) şi lit.e), conform prevederilor art. 174 alin. (7) din Codul fiscal.”

Totodată, anexa nr.4 la Regulament se modifică şi se expune într-o nouă redacție. Cât despre celelalte modificări, acestea au un caracter redacțional.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...