37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificările operate în ONG17, DAJ17, DASS19 și SIMM20, publicate

Modificările operate în ONG17, DAJ17, DASS19 și SIMM20, publicate

01.07.2022317 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 1 iulie 2022 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 65 din 1 iunie 2022 cu privire la modificarea următoarelor ordine ale ministerului finanțelor:

  • Formularul tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (ONG17), aprobat prin OMF nr.08/2018
  • Formularul tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (DAJ17), aprobat prin OMF nr.09/2018 
  • Formularul Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății (DASS19), aprobat prin OMF nr. 146/2019 
  • Formularul tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (SIMM20), aprobat prin OMF nr.40/2020.

Astfel, modificarea formularului ONG17 prevede expunerea în redacție nouă a pct. 26 la Anexa nr.2, care stabilește că în anexa 1D se arată utilizarea sumelor primite în urma desemnării procentuale conform destinației pe tipuri de cheltuieli conform pct. 27 din HG nr. 1286/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale și se va completa după expirarea perioadei de utilizare a sumelor primite în urma desemnării procentuale (2 ani), cu reflectarea situației la data de 31 decembrie a anului în care a expirat perioada de utilizare a sumelor, pentru întreaga perioadă, cu indicarea sumei utilizate în fiecare an, separat.

În formularul DAJ17 de asemenea au fost operate modificări. Astfel, în Anexa nr.1 în denumirea indicatorului rd. 120 textul „art.694” a fost substituit cu textul „art.15 lit.a)”, în rd. 0304 din Anexa 1D textul „art.27 alin.(8)” a fost substituit cu textul „art.261 alin.(10)”.

Rândul 0305 din Anexa 1D are o nouă redacție care prevede reflecarea cheltuielilor aferente reparaţiei mijloacelor fixe utilizate conform contractului de locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune (art.261 alin.(11) din Codul fiscal); în rd. 0306 din Anexa 1D se va completa suma amortizării mijloacelor fixe (art.261 din Codul fiscal)”.

În cadrul Anexei nr.2, la pct. 22 textul „art.694” a fost substituit cu textul „art.15 lit.a)”; în pct. 32 textul „în baza contractului de locațiune operațională” a fost substituit cu textul „în baza contractului de locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune”; textul „art.27 alin.(9) lit.b)” substituit cu „art.261 alin.(11)”; iar „nr.289 din 14 martie 2007” substituit cu „nr.704 din 27 decembrie 2019”. În pct. 33 cuvântul „uzurii” a fost substituit cu „amortizării”, iar pct. 48 stabileșt că începând cu perioada fiscală de raportare 2021 col. 8 nu se completează.

În Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătăți (DASS19) au fost ajustate Anexa nr.1 rd. 0305 din Anexa 1D și Anexa nr.2 pct. 33. Astfel, în rd. 0305 din Anexa 1D se vor indica cheltuielile aferente reparaţiei mijloacelor fixe utilizate conform contractului de locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune (art.261 alin.(11) din CF) iar la pct. 33 din Anexa nr.2 textul „contractului de locaţiune operaţională (arendă)” este substituit „în baza contractului de locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune”.

În partea ce ține de SIMM20, denumirea indicatorului rd.2 din Anexa nr.1, este expusă în redacție nou „Venituri neimpozabile”. Noua redacție a pct. 10 din Anexa nr.2 prevede că în rd. 2 „se indică suma veniturilor neimpozabile care nu se includ în componența obiectului impunerii”, iar rd. 101, stabilește că rd. 2.1–2.8, începând cu perioada fiscală de raportare 2022, nu se completează.

Prevederile prezentului ordin se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de raportare 2022.

În Monitorul Oficial din 1 iulie 2022 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 65 din 1 iunie 2022 cu privire la modificarea următoarelor ordine ale ministerului finanțelor:

  • Formularul tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (ONG17), aprobat prin OMF nr.08/2018
  • Formularul tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (DAJ17), aprobat prin OMF nr.09/2018 
  • Formularul Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății (DASS19), aprobat prin OMF nr. 146/2019 
  • Formularul tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (SIMM20), aprobat prin OMF nr.40/2020.

Astfel, modificarea formularului ONG17 prevede expunerea în redacție nouă a pct. 26 la Anexa nr.2, care stabilește că în anexa 1D se arată utilizarea sumelor primite în urma desemnării procentuale conform destinației pe tipuri de cheltuieli conform pct. 27 din HG nr. 1286/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale și se va completa după expirarea perioadei de utilizare a sumelor primite în urma desemnării procentuale (2 ani), cu reflectarea situației la data de 31 decembrie a anului în care a expirat perioada de utilizare a sumelor, pentru întreaga perioadă, cu indicarea sumei utilizate în fiecare an, separat.

În formularul DAJ17 de asemenea au fost operate modificări. Astfel, în Anexa nr.1 în denumirea indicatorului rd. 120 textul „art.694” a fost substituit cu textul „art.15 lit.a)”, în rd. 0304 din Anexa 1D textul „art.27 alin.(8)” a fost substituit cu textul „art.261 alin.(10)”.

Rândul 0305 din Anexa 1D are o nouă redacție care prevede reflecarea cheltuielilor aferente reparaţiei mijloacelor fixe utilizate conform contractului de locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune (art.261 alin.(11) din Codul fiscal); în rd. 0306 din Anexa 1D se va completa suma amortizării mijloacelor fixe (art.261 din Codul fiscal)”.

În cadrul Anexei nr.2, la pct. 22 textul „art.694” a fost substituit cu textul „art.15 lit.a)”; în pct. 32 textul „în baza contractului de locațiune operațională” a fost substituit cu textul „în baza contractului de locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune”; textul „art.27 alin.(9) lit.b)” substituit cu „art.261 alin.(11)”; iar „nr.289 din 14 martie 2007” substituit cu „nr.704 din 27 decembrie 2019”. În pct. 33 cuvântul „uzurii” a fost substituit cu „amortizării”, iar pct. 48 stabileșt că începând cu perioada fiscală de raportare 2021 col. 8 nu se completează.

În Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătăți (DASS19) au fost ajustate Anexa nr.1 rd. 0305 din Anexa 1D și Anexa nr.2 pct. 33. Astfel, în rd. 0305 din Anexa 1D se vor indica cheltuielile aferente reparaţiei mijloacelor fixe utilizate conform contractului de locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune (art.261 alin.(11) din CF) iar la pct. 33 din Anexa nr.2 textul „contractului de locaţiune operaţională (arendă)” este substituit „în baza contractului de locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune”.

În partea ce ține de SIMM20, denumirea indicatorului rd.2 din Anexa nr.1, este expusă în redacție nou „Venituri neimpozabile”. Noua redacție a pct. 10 din Anexa nr.2 prevede că în rd. 2 „se indică suma veniturilor neimpozabile care nu se includ în componența obiectului impunerii”, iar rd. 101, stabilește că rd. 2.1–2.8, începând cu perioada fiscală de raportare 2022, nu se completează.

Prevederile prezentului ordin se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de raportare 2022.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...