37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificările operate în Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularului DIC, publicate în Monitorul Oficial

Modificările operate în Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularului DIC, publicate în Monitorul Oficial

22.02.2024176 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC) a fost modificată. Astăzi, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 54 din 12 februarie 2024 cu privire la modificarea Ordinului Directorului SFS nr. 245/2019.

Potrivit modificărilor operate a fost stabilit că în cazul în care se cunoaște contribuabilul la care urmează a fi efectuat controlul, în formularul DIC se completează doar lit. a)*, iar lit. b)* nu se completează/tipărește.

În cazul în care acțiunile de control vizează verificarea nivelului de conformare a contribuabililor dintr-un segment apreciat cu risc înalt de neconformare, inclusiv prin practicarea ilicită a activității de întreprinzător, acțiunile de control sunt orientate spre verificare unei zone geografice anumite (stradă, piață, centru comercial, traseu de transport).

Respectiv, la delegarea funcționarilor fiscali pentru efectuarea verificărilor operative în municipii/orașe, raioane, străzi (stradele), piețe, centre comerciale, trasee, se completează doar poziția de la lit. b) ,,Adresa la care se preconizează efectuarea controlului și/sau genul de activitate supus controlului” în care se va indica adresa la care se preconizează a fi efectuate aceste verificări (denumirea și numărul străzii, pieței, localitatea) și/sau genul de activitate care urmează a fi supus controlului, iar poziția ,,Codul fiscal și denumirea completă a contribuabilului, numele, prenumele persoanei fizice supuse controlului” nu se completează. Astfel, în acest caz lit. a) nu se completează/tipărește. În cazul verificării operative și/sau faptice efectuate inopinat la transportatori auto, la lit. b) se va indica textul ,,unitate de transport de prestare a serviciilor”.

De asemenea, pct. 4 din Instrucțiune, ce se referă la Planificarea controlului, a fost completat cu prevederi care stabilesc că la inițierea cazului de control:

  • pentru controalele fiscale planificate conform planului anual de control, la rubrica Planificarea controlului” se va selecta „control planificat conform riscurilor”. Planificat? Da.
  • pentru controalele fiscale din listele de controale lunare și restul controalelor (la cererea agentului economic, controale faptice, operative, camerale, de contrapunere, etc.) la rubrica „Planificarea controlului” se va selecta – „control neplanificat prealabil”. Planificat? Nu.

Reieşind din ajustările operate în Instrucţiune la pct. 8, la alin. 2 textul ,,Alte obligații” se indică în cazul în care se efectuează verificări parțiale, verificări operative și/sau faptice efectuate inopinat, verificări prin contrapunere.

Prezentul ordin se pune în aplicare din 1 martie 2024.


*lit. a) - se indică codul fiscal a contribuabilului,  denumirea completă a contribuabilului, numele, prenumele persoanei fizice – cetățean. 
*lit. b) - se indică adresa la care se preconizează a fi efectuat controlul (denumirea și numărul străzii, pieței, localitatea) și/sau genul de activitate care urmează a fi supus verificării

Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC) a fost modificată. Astăzi, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 54 din 12 februarie 2024 cu privire la modificarea Ordinului Directorului SFS nr. 245/2019.

Potrivit modificărilor operate a fost stabilit că în cazul în care se cunoaște contribuabilul la care urmează a fi efectuat controlul, în formularul DIC se completează doar lit. a)*, iar lit. b)* nu se completează/tipărește.

În cazul în care acțiunile de control vizează verificarea nivelului de conformare a contribuabililor dintr-un segment apreciat cu risc înalt de neconformare, inclusiv prin practicarea ilicită a activității de întreprinzător, acțiunile de control sunt orientate spre verificare unei zone geografice anumite (stradă, piață, centru comercial, traseu de transport).

Respectiv, la delegarea funcționarilor fiscali pentru efectuarea verificărilor operative în municipii/orașe, raioane, străzi (stradele), piețe, centre comerciale, trasee, se completează doar poziția de la lit. b) ,,Adresa la care se preconizează efectuarea controlului și/sau genul de activitate supus controlului” în care se va indica adresa la care se preconizează a fi efectuate aceste verificări (denumirea și numărul străzii, pieței, localitatea) și/sau genul de activitate care urmează a fi supus controlului, iar poziția ,,Codul fiscal și denumirea completă a contribuabilului, numele, prenumele persoanei fizice supuse controlului” nu se completează. Astfel, în acest caz lit. a) nu se completează/tipărește. În cazul verificării operative și/sau faptice efectuate inopinat la transportatori auto, la lit. b) se va indica textul ,,unitate de transport de prestare a serviciilor”.

De asemenea, pct. 4 din Instrucțiune, ce se referă la Planificarea controlului, a fost completat cu prevederi care stabilesc că la inițierea cazului de control:

  • pentru controalele fiscale planificate conform planului anual de control, la rubrica Planificarea controlului” se va selecta „control planificat conform riscurilor”. Planificat? Da.
  • pentru controalele fiscale din listele de controale lunare și restul controalelor (la cererea agentului economic, controale faptice, operative, camerale, de contrapunere, etc.) la rubrica „Planificarea controlului” se va selecta – „control neplanificat prealabil”. Planificat? Nu.

Reieşind din ajustările operate în Instrucţiune la pct. 8, la alin. 2 textul ,,Alte obligații” se indică în cazul în care se efectuează verificări parțiale, verificări operative și/sau faptice efectuate inopinat, verificări prin contrapunere.

Prezentul ordin se pune în aplicare din 1 martie 2024.


*lit. a) - se indică codul fiscal a contribuabilului,  denumirea completă a contribuabilului, numele, prenumele persoanei fizice – cetățean. 
*lit. b) - se indică adresa la care se preconizează a fi efectuat controlul (denumirea și numărul străzii, pieței, localitatea) și/sau genul de activitate care urmează a fi supus verificării

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...