37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificările operate în formularul Declaraţiei privind TVA

Modificările operate în formularul Declaraţiei privind TVA

01.02.20232.200 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 1 februarie 2023, Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 20 din 27 ianuarie 2023 cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, prin care a fost aprobat formularul Declaraţiei privind TVA şi a Modul de completare a Declaraţiei privind TVA.

Ordinul a fost elaborat în temeiul modificărilor operate la Codul fiscal, prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022, care prevede introducerea unor noi norme aferente modului de deducere a TVA din import de servicii. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Potrvit documentului, în denumirea boxelor 7 și 8 din Anexa nr.1 la Ordinul nr.1164/2012 textul „/Taxare inversă (Обратное налогообложение)” a fost exclus. Ca urmare, boxele 9 și 11 au fost redenumite în „Taxare inversă” și respectiv „Ajustarea TVA aferentă livrărilor”. Respectiv, în boxa 9 se va reflecta:

  • valoarea achitată sau care urmează a fi achitată la procurarea proprietăţii specificate în art. 95 alin.(1), lit.e) şi f) din
    Codul fiscal;
  • valoarea mijloacelor fixe, incluse în capitalul statutar (social), indicată în factura fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută în art.103 alin.(1) p.29) din Codul fiscal, care au fost înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţile componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani de la data eliberării facturii fiscale, cu excepţia mijloacelor fixe importate;
  • valoarea energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale, apei livrate, procurate de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, care conform normelor legale nu se declară la Serviciul Vamal.”

O altă modificare ține de excluderea din formularul Declarației a boxele 7.1 și 8.1 - Inclusiv / В том числе, dar și substituirea boxelor 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16 cu boxele 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Potrivit modificărilor operate în boxa 12 “Total”, se va indica volumul total al livrărilor efectuate în perioada gestionară, constituit din suma indicilor din boxele 1, 3, 5, 6 iar în boxa 11 “Suma totală a TVA calculate” se va reflecta suma indicilor din boxele 2, 4, 8, 11.

De asemenea, Anexa nr.2 (Modului de completare a Declaraţiei privind TVA) la pct. 3 cuvintele „22 de boxe” au fost substituite cu cuvintele „24 de boxe”. Astfel, formularul Declaraţia privind TVA conţine 24 de boxe față de 22 boxe anterior.

Concomitent, prin Ordinul nr.20/2023, Modul de completare a Declarației privind TVA a fost completat cu un nou subpct. 3.103 cu următorul cuprins: În boxa 10 „Suma TVA aferentă taxării inverse” se indică suma TVA calculată de la valoarea procurărilor reflectate în boxa 9, inclusiv sumele TVA aferente bugetului în conformitate cu art.103 alin.(1) p.29) din Codul fiscal.

Suplimentar, în cadrul subpunctului 3.19 cuvintele „boxa 16” au fost substituite cu „boxa 18”. Totodată, subpunctul menționat mai sus, a fost completat cu literele:

d) sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art.102 alin. (42) și (43) din Codul fiscal;

e) sumele TVA aferente ajustărilor efectuate, în ultima perioadă fiscală a anului în conformitate cu art.102 alin.(4) din Codul fiscal, ca urmare a aplicării raportului dintre indicatorii anuali a valorii livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și totalul livrărilor impozabile (fără TVA) și al livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, în cazul în care aceste sume TVA au fost raportate la costuri sau la cheltuieli în perioadele fiscale precedente.

În redacţie nouă este expus subpunctul 3.20, conform căruia în boxa 19 „Suma TVA spre deducere din perioada precedentă” se indică suma TVA spre deducere din perioada fiscală precedentă şi reflectată în declaraţia pentru perioada precedentă în boxa 23, majorată cu suma TVA, indicată în boxa 24, dar nesolicitată sau neacceptată spre restituire.

În boxa 19 a declarației pentru perioada fiscală ianuarie 2023 se indică suma TVA spre deducere din perioada fiscală decembrie 2022 reflectată în declaraţie în boxa 21, majorată cu suma TVA, indicată în boxa 22, dar nesolicitată sau neacceptată spre restituire. De asemenea, a fost expus în redacție nouă și pct. 7.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data publicării şi se aplică pentru Declarațiile privind TVA pentru perioadele fiscale începînd cu ianuarie 2023.

În Monitorul Oficial de astăzi, 1 februarie 2023, Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 20 din 27 ianuarie 2023 cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, prin care a fost aprobat formularul Declaraţiei privind TVA şi a Modul de completare a Declaraţiei privind TVA.

Ordinul a fost elaborat în temeiul modificărilor operate la Codul fiscal, prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022, care prevede introducerea unor noi norme aferente modului de deducere a TVA din import de servicii.Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Potrvit documentului, în denumirea boxelor 7 și 8 din Anexa nr.1 la Ordinul nr.1164/2012 textul „/Taxare inversă (Обратное налогообложение)” a fost exclus. Ca urmare, boxele 9 și 11 au fost redenumite în „Taxare inversă” și respectiv „Ajustarea TVA aferentă livrărilor”. Respectiv, în boxa 9 se va reflecta:

  • valoarea achitată sau care urmează a fi achitată la procurarea proprietăţii specificate în art. 95 alin.(1), lit.e) şi f) din
    Codul fiscal;
  • valoarea mijloacelor fixe, incluse în capitalul statutar (social), indicată în factura fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută în art.103 alin.(1) p.29) din Codul fiscal, care au fost înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţile componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani de la data eliberării facturii fiscale, cu excepţia mijloacelor fixe importate;
  • valoarea energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale, apei livrate, procurate de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, care conform normelor legale nu se declară la Serviciul Vamal.”

O altă modificare ține de excluderea din formularul Declarației a boxele 7.1 și 8.1 - Inclusiv / В том числе, dar și substituirea boxelor 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16 cu boxele 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Potrivit modificărilor operate în boxa 12 “Total”, se va indica volumul total al livrărilor efectuate în perioada gestionară, constituit din suma indicilor din boxele 1, 3, 5, 6 iar în boxa 11 “Suma totală a TVA calculate” se va reflecta suma indicilor din boxele 2, 4, 8, 11.

De asemenea, Anexa nr.2 (Modului de completare a Declaraţiei privind TVA) la pct. 3 cuvintele „22 de boxe” au fost substituite cu cuvintele „24 de boxe”. Astfel, formularul Declaraţia privind TVA conţine 24 de boxe față de 22 boxe anterior.

Concomitent, prin Ordinul nr.20/2023, Modul de completare a Declarației privind TVA a fost completat cu un nou subpct. 3.103 cu următorul cuprins: În boxa 10 „Suma TVA aferentă taxării inverse” se indică suma TVA calculată de la valoarea procurărilor reflectate în boxa 9, inclusiv sumele TVA aferente bugetului în conformitate cu art.103 alin.(1) p.29) din Codul fiscal.

Suplimentar, în cadrul subpunctului 3.19 cuvintele „boxa 16” au fost substituite cu „boxa 18”. Totodată, subpunctul menționat mai sus, a fost completat cu literele:

d) sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art.102 alin. (42) și (43) din Codul fiscal;

e) sumele TVA aferente ajustărilor efectuate, în ultima perioadă fiscală a anului în conformitate cu art.102 alin.(4) din Codul fiscal, ca urmare a aplicării raportului dintre indicatorii anuali a valorii livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și totalul livrărilor impozabile (fără TVA) și al livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, în cazul în care aceste sume TVA au fost raportate la costuri sau la cheltuieli în perioadele fiscale precedente.

În redacţie nouă este expus subpunctul 3.20, conform căruia în boxa 19 „Suma TVA spre deducere din perioada precedentă” se indică suma TVA spre deducere din perioada fiscală precedentă şi reflectată în declaraţia pentru perioada precedentă în boxa 23, majorată cu suma TVA, indicată în boxa 24, dar nesolicitată sau neacceptată spre restituire.

În boxa 19 a declarației pentru perioada fiscală ianuarie 2023 se indică suma TVA spre deducere din perioada fiscală decembrie 2022 reflectată în declaraţie în boxa 21, majorată cu suma TVA, indicată în boxa 22, dar nesolicitată sau neacceptată spre restituire. De asemenea, a fost expus în redacție nouă și pct. 7.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data publicării şi se aplică pentru Declarațiile privind TVA pentru perioadele fiscale începînd cu ianuarie 2023.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...