37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Modificările legislației bugetar-fiscale, aprobate în prima lectură

Modificările legislației bugetar-fiscale, aprobate în prima lectură

16.07.2018851 views Parlamentul RM
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Vor fi stabilite reguli unice la aprobarea bugetului autorităţilor bugetare independente. Parlamentul a modificat şi completat, în ședința de astăzi, Legea finanţelor publice şi responsabilităţilor bugetar-fiscale, în prima lectură.

Potrivit proiectului, se propun completări cu referire la răspunderea conducătorului autorităţii bugetare independente în cazul emiterii de către Curtea de Conturi a opiniei contrare sau în cazul refuzului auditorului public extern de a emite opinie asupra situaţiei financiare.

În contextul practicilor internaţionale de transparenţă fiscală, autorii propun abrogarea prevederilor ce ţin de aprobarea de către Parlament a limitelor macrobugetare pe termen mediu. Totodată, se propune extinderea termenului de prezentare Parlamentului a raportului semestrial privind executarea bugetului public naţional pe anul bugetar în curs, de la 15 august până la 15 septembrie.

La fel, se va introduce obligativitatea aducerii în concordanţă de către autorităţile administraţiei publice locale a bugetelor sale cu modificările operate la legea bugetului de stat pe parcursul anului bugetar. Va fi necesară și completarea legii cu reglementări privind volumul transferurilor de la alte bugete care urmează să fie inclus în bugetele provizorii ale beneficiarilor de aceste transfere, în cazul formării şi executării bugetului provizoriu.

Pentru îmbunătăţirea disciplinei fiscale şi a managementului riscurilor bugetar-fiscale, se propune modificarea succesiunii stingerii datoriilor în fel următor: penalitatea, dobânda şi alte plăţi, suma principală a împrumutului.

Conform legislaţiei în vigoare 11 autorităţi publice independente îşi aprobă bugetele în mod separat de către Parlament, iar ulterior se prezintă Guvernului pentru includere în proiectul bugetului de stat. Prevederile legale privind elaborarea şi aprobarea bugetelor acestor autorităţi diferă de la o lege la alta, ceea ce implică un tratament neuniform a acestor prevederi. Potrivit autorilor, această practica de adoptare separată a bugetelor autorităţilor publice independente a avut ca rezultat distorsionarea procesului bugetar.

Proiectul urmează a fi votat de plenul Parlamentului în lectură finală.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...