37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificările la Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică

Modificările la Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică

06.12.20181.391 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Regulamentul privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică aprobat prin Ordinul nr. 15 din 27.02.2018 va fi modificat, conform unui proiect propus de către Autoritatea Națională de Integritate, în corespundere cu modificările operate anterior la Legea privind declararea averii și a intereselor personale.

În acest sens, vor fi redefinite noțiunile:

„beneficiar efectiv – persoana fizică care controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau care deține ori controlează în ultimă instanță o persoană juridică sau beneficiarul unei societăți de investiții sau administratorul unei societăți de investiții ori persoana în al cărei nume se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni ori din dreptul de vot al persoanei juridice sau din bunurile aflate în administrare fiduciară;”

concubin/concubină” se completează cu următorul text: „ . Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile”.

Potrivit modificărilor la pct. 18) din Regulamentul enunțat, în cazul în care, subiectul declarării constată că a introdus în declarație date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.

Pînă în prezent, norma respectivă stipula că acesta este obligat să rectifice declaraţia depusă. În acest caz, declaraţia iniţială şi declarațiile rectificate se păstreau separat prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorităţii Naţionale de Integritate.

ANI propune de asemenea, introducerea la pct. 38 din Regulament a unei note care va stabili că, conturile bancare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, se vor indica doar în cazul în care, valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Prevederile Regulamentului modificat vor fi aplicate atât pentru declarațiile electronice, ci și în cazul declarațiilor depuse în formă scrisă pe suport de hârtie. În acest sens Regulamentul va fi completat cu un capitol nou ”Depunerea declarației de avere și interese personale în formă scrisă pe suport de hârtie”.

Legea privind declararea averii și intereselor personale stabilește că depun declarații pe hârtie subiecții declarării ale căror identitate şi calitate constituie secret de stat(angajații CNA, SIS și MAI).

Proiectul integral poate fi consultat aici.

Regulamentul privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică aprobat prin Ordinul nr. 15 din 27.02.2018 va fi modificat, conform unui proiect propus de către Autoritatea Națională de Integritate, în corespundere cu modificările operate anterior la Legea privind declararea averii și a intereselor personale.

În acest sens, vor fi redefinite noțiunile:

„beneficiar efectiv – persoana fizică care controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau care deține ori controlează în ultimă instanță o persoană juridică sau beneficiarul unei societăți de investiții sau administratorul unei societăți de investiții ori persoana în al cărei nume se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni ori din dreptul de vot al persoanei juridice sau din bunurile aflate în administrare fiduciară;”

concubin/concubină” se completează cu următorul text: „ . Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile”.

Potrivit modificărilor la pct. 18) din Regulamentul enunțat, în cazul în care, subiectul declarării constată că a introdus în declarație date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.

Pînă în prezent, norma respectivă stipula că acesta este obligat să rectifice declaraţia depusă. În acest caz, declaraţia iniţială şi declarațiile rectificate se păstreau separat prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorităţii Naţionale de Integritate.

ANI propune de asemenea, introducerea la pct. 38 din Regulament a unei note care va stabili că, conturile bancare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, se vor indica doar în cazul în care, valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Prevederile Regulamentului modificat vor fi aplicate atât pentru declarațiile electronice, ci și în cazul declarațiilor depuse în formă scrisă pe suport de hârtie. În acest sens Regulamentul va fi completat cu un capitol nou ”Depunerea declarației de avere și interese personale în formă scrisă pe suport de hârtie”.

Legea privind declararea averii și intereselor personale stabilește că depun declarații pe hârtie subiecții declarării ale căror identitate şi calitate constituie secret de stat(angajații CNA, SIS și MAI).

Proiectul integral poate fi consultat aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...