37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificările la Programul de stimulare a investițiilor „373”, publicate

Modificările la Programul de stimulare a investițiilor „373”, publicate

17.05.2024249 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 17 mai 2024 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 327 din 8 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative, și anume Hotărârea Guvernului nr.94/2023 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei și Hotărârea Guvernului nr. 351/2023 pentru aprobarea Programului de stimulare a investițiilor „373”.

Astfel, modificarea Regulamentului cu privire la activitatea Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.94/2023 prevede asigurarea accesului băncilor care sunt în proces de reorganizare la resursele financiare disponibile prin intermediul Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei.

Totodată, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 327/2024 au fost efectuate o serie de completări și modificări în Hotărârea Guvernului nr. 351/2023 pentru aprobarea Programului de stimulare a investițiilor „373”. Astfel, în redacție nouă a fost expusă noțiunea de „credit investițional”. Respectiv, creditul invetituțional reprezintă creditul acordat în cadrul Programului de către o entitate financiară parteneră beneficiarului, în monedă națională sau în valută străină, pentru:

  • procurarea de mijloace fixe, echipamente și utilaje, inclusiv servicii și cheltuieli logistice, de instalare, de calibrare, de punere în funcțiune și de certificare a echipamentelor și/sau a utilajelor procurate în cadrul proiectului investițional solicitat, precum și pentru procurarea materiei prime și/sau a materialelor necesare procesului de producere/prestare a serviciilor a căror valoare nu va depăși 30% din valoarea proiectului investițional solicitat spre finanțare.
  • construcția și/sau reconstrucția/reparația rețelelor inginerești aferente proiectului investițional;
  • procurarea, construcția și/sau reconstrucția/reparația imobilelor/spațiilor, inclusiv auxiliare, cu terenurile aferente, pentru activități legate de implementarea proiectului investițional;
  • procurarea tehnologiilor digitale și programelor informatice pentru activități legate de implementarea proiectului investițional;

De asemenea, cadrul legal a fost completat cu două noi noțiuni. Astfel, proiect invetițional reprezintă inițiativa economică ce implică investirea de resurse financiare, materiale și umane în scopul inițierii, modernizării, renovării, extinderii afacerii solicitantului. Iar teren aferent va fi definit terenul compus din suprafața de teren pe care sunt amplasate nemijlocit bunurile imobile (clădiri, edificii, construcții nefinalizate, plantații multianuale) și terenul adiacent utilizat sau care urmează a fi utilizat conform proiectului investițional în procesul tehnologic și/sau pentru deservirea acestora.

Potrivit noilor reglementări nu sunt eligibile spre compensare conform Programului dobânzile aferente creditelor investiționale utilizate pentru finanțarea: costurilor de bunuri și servicii ori cota-parte a acestora finanțate din resursele recreditare de stat; oricăror tipuri de pierderi; recreditării costurilor de leasing, a creditelor; costurilor de arendă sau locațiune a spațiilor/terenurilor; cheltuielilor administrative și a activelor circulante, cu excepția materiilor prime și a materialelor necesare procesului de producere/prestării serviciilor; cheltuielilor de remunerare a personalului, cu excepția cheltuielilor de remunerare a personalului implicat în construcția și/sau reconstrucția/reparația imobilelor/spațiilor, inclusiv auxiliare și/sau instalarea, punerea în funcțiune a echipamentelor/utilajelor/tehnologiilor digitale/programelor informatice;achiziției autoturismelor destinate transportului de până la 7 persoane etc.

Suplimentar, a fost majorată valoarea maximă cumulativă a soldurilor creditelor acordate în cadrul Programului unui beneficiar, de la 15 la 40 de milioane de lei. O altă modificare se referă la majorarea cotei maxime de garantare de la 40% la 80% din valoarea creditului pentru garanțiile oferite (cerință a Fondului de Garantare a Creditelor).

Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial de astăzi, 17 mai 2024 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 327 din 8 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative, și anume Hotărârea Guvernului nr.94/2023 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei și Hotărârea Guvernului nr. 351/2023 pentru aprobarea Programului de stimulare a investițiilor „373”.

Astfel, modificarea Regulamentului cu privire la activitatea Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.94/2023 prevede asigurarea accesului băncilor care sunt în proces de reorganizare la resursele financiare disponibile prin intermediul Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei.

Totodată, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 327/2024 au fost efectuate o serie de completări și modificări în Hotărârea Guvernului nr. 351/2023 pentru aprobarea Programului de stimulare a investițiilor „373”. Astfel, în redacție nouă a fost expusă noțiunea de „credit investițional”. Respectiv, creditul invetituțional reprezintă creditul acordat în cadrul Programului de către o entitate financiară parteneră beneficiarului, în monedă națională sau în valută străină, pentru:

  • procurarea de mijloace fixe, echipamente și utilaje, inclusiv servicii și cheltuieli logistice, de instalare, de calibrare, de punere în funcțiune și de certificare a echipamentelor și/sau a utilajelor procurate în cadrul proiectului investițional solicitat, precum și pentru procurarea materiei prime și/sau a materialelor necesare procesului de producere/prestare a serviciilor a căror valoare nu va depăși 30% din valoarea proiectului investițional solicitat spre finanțare.
  • construcția și/sau reconstrucția/reparația rețelelor inginerești aferente proiectului investițional;
  • procurarea, construcția și/sau reconstrucția/reparația imobilelor/spațiilor, inclusiv auxiliare, cu terenurile aferente, pentru activități legate de implementarea proiectului investițional;
  • procurarea tehnologiilor digitale și programelor informatice pentru activități legate de implementarea proiectului investițional;

De asemenea, cadrul legal a fost completat cu două noi noțiuni. Astfel, proiect invetițional reprezintă inițiativa economică ce implică investirea de resurse financiare, materiale și umane în scopul inițierii, modernizării, renovării, extinderii afacerii solicitantului. Iar teren aferent va fi definit terenul compus din suprafața de teren pe care sunt amplasate nemijlocit bunurile imobile (clădiri, edificii, construcții nefinalizate, plantații multianuale) și terenul adiacent utilizat sau care urmează a fi utilizat conform proiectului investițional în procesul tehnologic și/sau pentru deservirea acestora.

Potrivit noilor reglementări nu sunt eligibile spre compensare conform Programului dobânzile aferente creditelor investiționale utilizate pentru finanțarea: costurilor de bunuri și servicii ori cota-parte a acestora finanțate din resursele recreditare de stat; oricăror tipuri de pierderi; recreditării costurilor de leasing, a creditelor; costurilor de arendă sau locațiune a spațiilor/terenurilor; cheltuielilor administrative și a activelor circulante, cu excepția materiilor prime și a materialelor necesare procesului de producere/prestării serviciilor; cheltuielilor de remunerare a personalului, cu excepția cheltuielilor de remunerare a personalului implicat în construcția și/sau reconstrucția/reparația imobilelor/spațiilor, inclusiv auxiliare și/sau instalarea, punerea în funcțiune a echipamentelor/utilajelor/tehnologiilor digitale/programelor informatice;achiziției autoturismelor destinate transportului de până la 7 persoane etc.

Suplimentar, a fost majorată valoarea maximă cumulativă a soldurilor creditelor acordate în cadrul Programului unui beneficiar, de la 15 la 40 de milioane de lei. O altă modificare se referă la majorarea cotei maxime de garantare de la 40% la 80% din valoarea creditului pentru garanțiile oferite (cerință a Fondului de Garantare a Creditelor).

Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...